Akadálymentes verzió

Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme

Kódszám

MABFH00071

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet határozatával alapított vezetékjog megszűnik, ha az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa az elosztóvezetéket - a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt - az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja. A bányafelügyelet határozatban a vezetékjog megszűnését az ingatlantulajdonos kérelmére is megszüntetheti. A vezetékjog megszűnése esetén a bányafelügyelet a vezetékjog megszűnését megállapító jogerős és végrehajtható határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

Ki jogosult az eljárásra?

A vezetékjoggal terhelt ingatlan tulajdonosa
Lehetőség van képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


A vezetékjog megszűnése iránti kérelem tartalmi és formai követelményei
A Ket. 35. §. (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az azonosítás érdekében meg kell adni:
a) a vezetékjogot megállapító határozat számát, keltét;
b) az ingatlan helyrajzi számát


Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni semmilyen dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában

Hol intézhetem el?

A létesítmény helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmet. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.
Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.
15 nap
5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
1. Mikor kezdeményezheti a vezetékjog megszüntetését az ingatlantulajdonos?

Válasz: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/C. § (6) bekezdés szerint ha az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa az elosztóvezetéket - a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt - az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja.

2. Mennyi az eljárási díja a kérelemnek?

Válasz: Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában.

3. Kinek kell kezdeményezni a vezetékjog megszüntetését az ingatlanügyi nyilvántartásban ?

Válasz: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38.§ (7) A vezetékjog megszűnése esetén a bányafelügyelet a vezetékjog megszűnését megállapító jogerős és végrehajtható határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

4. Melyek az alapvető eljárási szabályok az ügyben.
Válasz: Az ügy kérelemre indul, a bányafelügyelet az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint jár el és határozatot hoz.

Fontosabb fogalmak

Vezetékjog: Az elosztóvezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, kártalanítás ellenében, az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelően vezetékjogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza.
Olyan ingatlanhasználati jogosultság amely alapján az engedély birtokosa az idegen ingatlanon
a) az elosztóvezetéket - a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt - elhelyezheti és üzemeltetheti,
b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja,
c) a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet, fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolíthatja,
d) a miniszternek a vízgazdálkodásért felelős miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletében meghatározott módon nyomvonalas létesítményt, folyót, vízfolyást, tavat, csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/C. § (6)és (7) bekezdés ;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15.§ (7) bekezdés; 21. § (1) bekezdés c) pont; 29. § (1) és (2) bekezdés;116. §; 40. § (1) bekezdés; 33. § (1) bekezdés; 34. § (3) bekezdés;35. § (1) bekezdés; 36. § (2) bekezdés;98. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1-4. melléklet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés;
az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény

Kulcsszavak

elosztói engedélyes, elosztó vezeték, vezetékjog, idegen ingatlan, tulajdonos

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858