Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem

Kódszám

MABFH00076

Az ügy rövid leírása

Az engedélyköteles létesítmények körét
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. Ha ezek közül valamely létesítményt több bányavállalkozó együtt kívánja használni, akkor a tevékenység végzéshez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Az engedélyköteles létesítmény használatba vételi engedélyével rendelkező bányavállalkozó, vagy a létesítményt együttesen használni kívánó más bányavállalkozó
Lehetőség van képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


A létesítmény közös használatának jóváhagyása iránti kérelem tartalmi és formai követelményei
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. §. (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az azonosítás érdekében meg kell adni:
a) a létesítmény megnevezését;
b) a létesítmény használatbavételi engedélyének számát, keltét.

Milyen iratok szükségesek?

A közös használat feltételeit ismertető dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában

Hol intézhetem el?

A létesítmény helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmet. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.
Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.
15 nap
Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. Amennyiben az első fokú eljárás illetékköteles, úgy a fellebbezés illetéke 5.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
1. Ki kérelmezheti egy engedélyköteles bányászati létesítmény közös használatát?

Válasz: Az engedélyköteles létesítmény használatba vételi engedélyével rendelkező bányavállalkozó, vagy a létesítményt együttesen használni kívánó más bányavállalkozó.


2. Mennyi az eljárási díja a kérelemnek?

Válasz: Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában.


3. Ki felel a közös használattal esetlegesen okozott károkért ?

Válasz: A közös használatra vonatkozó szerződésben ezt a kérdést rendezni kell


4. Mit jelent az, hogy a bányafelügyeletnek hozzá kell járulnia a közös használathoz?

Válasz: Az ügy kérelemre indul, a bányafelügyelet az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint jár el és határozatot hoz. A bányafelügyelet hozzájárulása (engedélye) nélkül a létesítményt csak az a bányavállalkozó használhatja, akinek a nevére szól a használatba vételi engedély.

Fontosabb fogalmak

Engedélyköteles létesítmény: Az engedélyköteles létesítmények körét
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés;
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet mellékletei;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés c) pont; 29. § (1) és (2) bekezdés; 33. § (1) bekezdés; 34. § (3) bekezdés; 35.§ (1) bekezdés; 40. § (1) bekezdés; 98. § (1) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 116. §;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet .1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1.-4. melléklet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) és (2) bekezdése

Kulcsszavak

Bányavállalkozó, bányászati létesítmény, használatba vétel, használat, hozzájárulás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858