Akadálymentes verzió

A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00095

Az ügy rövid leírása

A Szabályzat egyes előírásai alóli felmentés kérelmzésére akkor kerül sor, amikor a gázelosztóvezeték (célvezeték) tervezése, építése vagy üzemeltetése (karbantartása), elbontása során a Szabályzatban foglalt követelmény (biztonsági szint) a Szabályzat szerinti módon nem biztosítható, viszont van más alkalmas műszaki megoldás, amellyel az egyenértékű biztonsági szint biztosítható.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a földgázelosztásra működési engedéllyel rendelkező szervezet (továbbiakban: elosztói engedélyes) vagy a célvezeték üzemeltetője nyújthajta be.
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg a kérelem kötelező tartalmi elemeit. A kérelem érdemi elbírálhatóságához meg kell adni: 1. A gázelosztó vezeték (célvezeték) azonosításához szükséges adatokat. 2. Mely előírás alól kérelmezik a felmentés engedélyezését. 3. Az eltérés kérelmezésének indokát (műszaki szempontok) 3. A felmentés engedélyezése esetén az előírásban foglalt követelménnyel egyenértékű biztonsági szintet eredményező műszaki megoldást. 4. Szükség szerint rajzos dokumentáció.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 30.000 Ft, amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A felmentéssel érintett gázelosztó vezeték (célvezeték) helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmet. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani SZolgálat
Az ügyben eljáró Kormányhivatalhoz
15 nap
Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 15.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
1. Mi az a biztonsági szabályzat? Mindazon a miniszter által rendeletben meghatározott biztonsági rendelkezések, előírások összessége, amelyeket a gázelosztó vezeték (célvezeték) tervezése, építése, üzemeltetése (karbantartása) során be kell tartani a gázelsoztó vezeték és környezete védelme érdekében.

2. Hány előírás alól leht egyedi felmentést kérni? Nincs korlátozva a 80/2005. GKM rendeletben.

3. Mit jelent, hogy a felmentés egyedi? Azt jelenti, hogy egyedi esetben (pl. egy adott gázelosztó-vezeték tekintetében) történik az egyes előírások alól a felmentés engedélyezése. 4. Mit jelent az egyenértékű biztonsági szint? Az egyenértékű biztonsági szint azt jelenti, hogy a Szabályzat követelményének a kérelmező által ismertetett (nem a Szabályzat szerinti) megoldás megfelel.

Fontosabb fogalmak

Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál.

Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c) pont, 33. § (1) bekezdés, 34.-37. §, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. §; a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1), (3), (4), (9b) bekezdése; 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1-4. melléklet A. táblázat;
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés; a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. sz. táblázat 50. pont; a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X.11.) GKM rendelet 1. § (1) a) pont, (2) bekezdés, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 2. és 12. pont

Kulcsszavak

Biztonsági szabályzat, egyedi, felmentés, egyenértékű biztonsági szint.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858