Akadálymentes verzió

Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálati kérelme

Kódszám

MKEHM00012

Az ügy rövid leírása

A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők. A hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv típusvizsgálat alapján adja ki. A típusvizsgálat során el kell bírálni, hogy a mérőeszköz-típus megfelel-e a gyártó által megadott specifikációnak, a szabványoknak, valamint az adott mérőeszköz-típussal szemben támasztott mérésügyi követelményeknek.

Ki jogosult az eljárásra?

A kötelező hitelesítésű mérőeszköz hitelesíttetéséről
- a belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozónak,
- javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végzőnek,
- meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia.
A helyhezkötött mérőeszköz első hitelesíttetése az üzembehelyező szerv (személy) feladata.
Az ügyfél meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával egyidejűleg előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolni kell. A Melléklet a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelethez tartalmazza hitelesítésre kötelezett mérőeszközök hitelesítési és egyéb eljárási díjait.

Hol intézhetem el?

Magyar kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Magyar kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/gyik?sajat=igen&id_cat=21&kateg=M%C3%A9r%C3%A9s%C3%BCgy&parent_id=20

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. §;
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdés k) pont

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858