Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére, az engedély visszavonására irányuló kérelem, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kódszám

MKEHN00001

Az ügy rövid leírása

A nemesfém tárgyak forgalmazására, készítésére javítására illetve árverésére csak az a vállakozás jogosult amely ezt a szándékát a hatóságnak bejelentette, és a hatóság a vállalkozást nyilvántartásba vette.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, nincs köztartozása és - kereskedelmi tevékenység esetében - az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója büntetlen előéletű és nem áll a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Kizáró okok: eljárhat meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

A nemesfém tárgyak készítésére, javítására, árverezésére, valamint az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló tevékenységet a vállalkozásnak be kell jelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztálya részére. Az ügyfél által közlendő adatok: vállalkozás neve , székhelye, tevékenység megjelölése, adószáma, cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma; magyarországi telephely(ek)/műhely(ek) pontos címe, elektronikus levelezés címe és telefonszáma, kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység formáját a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint. Csomagküldő tevékenység esetén a honlap(ok) címe(i). Köztartozásmentesség igazolása (NAV igazolás), a vezető tisztségviselő(k), vezető beosztású munkavállaló(k) személyes adatai.

Milyen iratok szükségesek?

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentés és nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja 9.200 Ft, a nyilvántartási adatok módosításának igazgatási szolgáltatási díja 6.800 Ft, a nyilvántartásból törlés díjmentes.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

A Hatóság a bejelentés beérkezését követő 8 napon belül ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. §-ban meghatározott követelményeknek, illetve 15 napon belül dönt a szolgáltató nyilvántartásba vételéről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A nyilvántartásba vételt megtagadó döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor lehet megkezdeni a tevékenységet?
A nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet a bejelentéssel egyidejűleg meg lehet kezdeni, nem kell megvárni a hatóság értesítését a nyilvántartásba vételről. Abban az esetben viszont, ha a hatóság valamely okból megtagadja a vállalkozás nyilvántartásba vételét, a tevékenység végzését a tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétéig fel kell függeszteni.
Milyen végzettség, képesítés szükséges a tevékenység folytatásához?
A nemesfémmel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítésekről az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGMr.) rendelkezik. Az NFGMr. 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás birtokában végezhetők.
Az NFGMr. melléklete 3. pontjának 11. alpontja értelmében Óra, ékszer értékesítési tevékenység boltvezető vagy kereskedő vagy becsüs vagy ékszerbecsüs szakképesítés birtokában végezhető.
Az NFGMr. melléklete 8. pontjának 9. alpontja értelmében nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása ötvös vagy fémműves szakképesítés birtokában végezhető.
Az NFGMr. melléklete 3. pontjának 15. alpontja értelmében zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése – nemesfém tárgyak esetén – ékszerbecsüs szakképesítés birtokában végezhető.
Az NFGMr. 1. § (2) bekezdése szerint a rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.
Mi a feltétele a csomagküldő kereskedelem végzésének?
Nemesfém tárgyakkal végzett csomagküldő kereskedelem szintén bejelentés köteles, melyet a tevékenység megkezdése előtt szükséges bejelenteni a hatóságnak. Kizárólag csomagküldő tevékenység folytatása esetén nincs szükség a szakképesítés igazolására.
Bejelentésköteles tevékenység-e a nemesfém felvásárlás?
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján csak a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló szándékot kell a hatóságnak bejelenteni, a felvásárlási tevékenység nem bejelentésköteles.

Fontosabb fogalmak

A köztartozásmentesség igazolására NAV igazolás szükséges, mely a NAV részéről igazolja a köztarozásmentességet.

Vonatkozó jogszabályok

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.törvény 21-24. §, 27-28. §;
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) és (2) bekezdése;
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 6. § a) pontja;
BBudapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja és 11. § (1)-(2) bekezdése;
A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 35. § (1), 71. § (1), 100. § (1) bekezdésének e) pontja, 109. §, 116. §;
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet 1. § (1), (2) és 2. § (3) bekezdése;
A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdése és melléklete;
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (1), 14. § (1), 18. § (1).

Kulcsszavak

Nemesfém készítés, javítás, árverezés, kereskedelem, tevékenység bejelentése, csomagküldő kereskedelem, köztartozásmentesség, szakképesítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858