Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, vagy a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése.

Kódszám

MKEHN00002

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a kereskedő Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartott székhelyén, illetve telephelyén kívül a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, vagy a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon kíván forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet folytatni, köteles 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóságnak – ezen belül a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának – az értékesítés helyét és időpontját. A hatóság a bejelentés tudomásul vételéről értesíti az ügyfelet, melyet megküld a területileg illetékes vámhatóságnak és a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél a hatóság nyilvántartásában szereplő és forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) lehet.
eljárhat meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

Az alkalmi értékesítés helyszíne és időpontja, a rendezvény neve. A bejelentésnek tartalmaznia kell ezek mellett a vállalkozás nevét, székhelyét, PR számát, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefonos elérhetőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tenni a legális tevékenység folytatásához?
A nemesfémmel, vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedelmi tevékenységet folytatók kötelesek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján Pmt. szerinti belső szabályzatot készíteni. A szolgáltató a kereskedelmi tevékenység megkezdését követő 90 napon belül köteles belső szabályzatát a hatóságnak jóváhagyás céljából benyújtani (2 eredeti példányban, 3000 Ft megfizetése mellett). A belső szabályzatokat a hatóság, mint felügyeleti szerv ellenőrzi.
A nemesfém tárgyak készítésével, illetve az ilyen tárgyakkal kereskedelmi tevékenységet folytatók meg kell feleljenek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mellékletében foglalt szakmai előírásoknak is.

Fontosabb fogalmak

"közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység",
"vásár és piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely"

Vonatkozó jogszabályok

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdés.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az ügyfél által az ügyintézéshez csatolandó dokumentumok köre

Kulcsszavak

Nemesfém, bejelentés, kereskedelem, alkalmi árusítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858