Akadálymentes verzió

Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

Kódszám

MKEHN00002

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a kereskedő Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartott székhelyén, illetve telephelyén kívül a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, vagy a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon kíván forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet folytatni, köteles 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóságnak – ezen belül a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának – az értékesítés helyét és időpontját. A hatóság a bejelentés tudomásul vételéről értesíti az ügyfelet, melyet megküld a területileg illetékes vámhatóságnak és a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyfél a hatóság nyilvántartásában szereplő és forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) lehet.
eljárhat meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

Az alkalmi értékesítés helyszíne és időpontja, a rendezvény neve. A bejelentésnek tartalmaznia kell ezek mellett a vállalkozás nevét, székhelyét, PR számát, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefonos elérhetőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

A hatóság országos illetékességgel rendelkezik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tenni a legális tevékenység folytatásához?
A nemesfémmel, vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedelmi tevékenységet folytatók kötelesek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján Pmt. szerinti belső szabályzatot készíteni. A szolgáltató a kereskedelmi tevékenység megkezdését követő 90 napon belül köteles belső szabályzatát a hatóságnak jóváhagyás céljából benyújtani (2 eredeti példányban, 3000 Ft megfizetése mellett). A belső szabályzatokat a hatóság, mint felügyeleti szerv ellenőrzi.
A nemesfém tárgyak készítésével, illetve az ilyen tárgyakkal kereskedelmi tevékenységet folytatók meg kell feleljenek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mellékletében foglalt szakmai előírásoknak is.

Fontosabb fogalmak

"közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység",
"vásár és piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely"

Vonatkozó jogszabályok

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdés.

Kulcsszavak

Nemesfém, bejelentés, kereskedelem, alkalmi árusítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858