Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

Kódszám

MKEHN00002

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a kereskedő Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartott székhelyén, illetve telephelyén kívül alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon, közterületi értékesítés keretében történő nemesfém forgalmazásra irányuló alkalmi kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles 5 nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóságnak – ezen belül a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának  – az értékesítés helyét és időpontját vagy időtartamát. A hatóság a bejelentés tudomásul vételéről értesíti az ügyfelet, melyet megküld a területileg illetékes vámhatóságnak és a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél a hatóság nyilvántartásában szereplő és forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) lehet.

Kizáró okok: eljárhat meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

Az alkalmi értékesítés helyszíne, időpontja vagy időtartama, a rendezvény neve. A bejelentésnek tartalmaznia kell ezek mellett a vállalkozás nevét, székhelyét, PR számát, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefonos elérhetőséget.       

Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tenni a legális tevékenység folytatásához?
A nemesfémmel, vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedelmi tevékenységet folytatók kötelesek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján Pmt. szerinti belső szabályzatot készíteni. A szolgáltató a kereskedelmi tevékenység megkezdését követő 90 napon belül köteles belső szabályzatát a hatóságnak jóváhagyás céljából benyújtani (2 eredeti példányban, 3000 Ft megfizetése mellett). A belső szabályzatokat a hatóság, mint felügyeleti szerv ellenőrzi.
A nemesfém tárgyak készítésével, illetve az ilyen tárgyakkal kereskedelmi tevékenységet folytatók meg kell feleljenek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mellékletében foglalt szakmai előírásoknak is.

Fontosabb fogalmak

"közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység",
"vásár és piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely"

Vonatkozó jogszabályok

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló
508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdés.

Kulcsszavak

Nemesfém, bejelentés, kereskedelem, alkalmi árusítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858