Akadálymentes verzió

Nemesfémgyártók és -forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHN00003

Az ügy rövid leírása

A Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyat a gyártó vagy a kereskedő köteles azzal a névjellel látja el, amelynek használatát részére a Hatóság engedélyezte. A Hatóság a nemesfém termékeket gyártók, illetve kereskedők részére engedélyezi a mással nem összetéveszthető névjel használatát. A nemesfém készítő a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg, vagy azt követően köteles, a kereskedő és a javító a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg, vagy azt követően kérheti a névjel engedélyezését a Hatóságtól.

Ki jogosult az eljárásra?

Olyan egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, mely szerepel a Hatóság nyilvántartásában.
eljárhat meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. A névjelben alkalmazható azonosító karaktereket a készítő vagy a kereskedő javaslatára a hatóság határozza meg arra figyelemmel, hogy a névjel alakja és rajza más névjeltől vagy fémjeltől egyértelműen megkülönböztethető legyen.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 8400 Ft Fizetési módok: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy átutalással vagy sárga csekken a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága (továbbiakban MKEH-NEHITI)

Ügyintézés határideje

A kérelem beérkezését követő 21 napon belül, ide nem értve az esetleges hiánypotlásra forditott napokat.

Jogorvoslati lehetőség

igen
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága
A döntés közlésétől számított 15 napon belül.
ötezer forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/engedelyezes
Hogyan történik a névjel engedélyezés?
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet előírásai értelmében a Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyakat a készítő vagy a kereskedő köteles ellátni azzal a névjellel, amelyet számára a Hatóság engedélyezett. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján a nemesfém tárgyakat készítők, illetve kereskedők részére a Hatóság engedélyezi a más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazását. A névjel engedélyezésére vonatkozó kérelem nyomtatvány letölthető a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/engedelyezes internetes oldalról, vagy elektronikusan kitölthető a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalon lévő MKEH031 elektronikus nyomtatvány segítségével. A névjel engedélyezés igazgatási szolgáltatási díja 8.400 Ft. A névjel beütésére szolgáló szerszámot a szerszám elkészülését követően, a használatba vétel előtt a Hatóságnál be kell mutatni próbanyomat és nyilvántartás céljából.
Használhat-e a vállalkozás többféle névjelet? Nem, minden vállalkozás számára csak egyféle névjel használata engedélyezett, azt azonban többféle beütő szerszám méretben is elkészíthető.

Fontosabb fogalmak

Névjel kerete: az elkészítésre kerülő névjel beütő szerszám kontúrját határozza meg. A keret a Hatóság által meghatározott, rögzített forma. A keret és az ebben elhelyezhető, a hatóság által megengedett karakterek biztosítják, hogy a nagy számosságú névjelek összehasonlíthatósága, digitalizált nyilvántartása megoldható legyen.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; A kereskedelemrő szóló 2005. évi CLXIV. törvény; Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény; A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet; A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet, a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet.

Kulcsszavak

Nemesfém készítés, tevékenység bejelentése, nemesfém kereskedelem, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága -NEHITI, névjel, felelősségjel, gyártójel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858