Akadálymentes verzió

Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem

Kódszám

MKEHN00004

Az ügy rövid leírása

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága (NEHITI) a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat anyaguk és egyéb törvényes kellékeik megállapítása végett megvizsgálja, és ha a vizsgálat szerint a nemesfém tárgy a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, azt annak finomsági fokát igazoló fémjellel ellátja (fémjelzés). Magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogukat igazoló dokumentumokkal együtt mutathatják be a hatóságnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Magánszemélyek
Eljárhat meghatalmazott.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, a lakcíme vagy székhelye, valamint a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levelezési címet, a telefax számot, a telefonos elérhetőséget is, továbbá az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentumok.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, valamint az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Fémjelzési díjak:
a) az órák után darabonként, beütéssel együtt 1 200,00 Ft
b) az órákon kívül minden egyéb:
1. aranytárgyak finomságvizsgálata, grammonként 56,00 Ft
2. ezüsttárgyak finomságvizsgálata, grammonként 10,00 Ft
3. platinatárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210,00 Ft
c) fémjel beütése vagy fémjel azonosítása, darabonként 12,00 Ft
d) fémjel megsemmisítés 64,00 Ft
e) sürgősségi díj:
1. arany- és platinatárgyak esetében, darabonként 63,00 Ft
2. ezüsttárgyak esetében, darabonként 30,00 Ft
A fémjelzési díj a grammsúly szerinti finomságvizsgálati díj és a darabszám szerinti beütési díj összege. Az óráknál a fémjelzési díj a röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat költsége darabonként, valamint a darabszám szerinti beütések díjának összege. A finomságvizsgálati díj tömeg szerinti megállapításánál minden megkezdett grammot egész grammnak kell tekinteni. Fizetési módok: a Hivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy átutalással vagy sárga csekken a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága (a továbbiakban: MKEH NEHITI)

Ügyintézés határideje

A kérelem beérkezését követő 21 napon belül, ide nem értve az esetleges hiánypótlásra forditott napokat.

Jogorvoslati lehetőség

Igen
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága.
A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.
ötezer forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tájékoztató_MKEHN00004.pdf
(Magánügyfél_tájékoztató_honlapra - mappában csatolva)
Mit jelent a roncsolásos anyagvizsgálat?
Amikor a vizsgálandó nemesfém tárgyból mintát kell kivenni a tárgy finomságának pontos megállapításához. Ez történhet hántolással, vagy reszeléssel, esetleg kivágással. A vizsgálathoz 0,13 gramm anyagra van szükség a tárgyból. Adott esetben az ilyen mintavétel jelentősebb esztétikai problémákat is okozhat, ezért szükséges az ügyfél nyilatkozata arról, hogy akkor is kéri-e a fémjelzést, ha az anyagvizsgálat során szükséges roncsolásos eljárást alkalmazni.

Fontosabb fogalmak

"finomsági fok: az a mérőszám, amely megmutatja, hogy a nemesfém tárgy minden 1000 grammjában hány gramm nemesfém van"

Vonatkozó jogszabályok


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet;
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet;
A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet.

Kulcsszavak

Nemesfém, magánszemély, fémjelzés, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága (NEHITI)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858