Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Nemesfém tárgyak és -termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHN00005

Az ügy rövid leírása

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályának laboratóriuma a nemesfém tárgyak és nemesfém tartalmú termékek, valamint egyéb fémötvözetek analitikai vizsgálatát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány alapján akkreditált vizsgálólaboratóriumában végzi. A vizsgálatra irányuló kérelem alapján Eredményközlő készül, mely tartalmazza a vizsgálatra bemutatott tárgy típusát, hiteles tömegét, a tárgy pontos nemesfém tartalmát, valamint a nemesfém tárgy finomsági fokozatát.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá egyéb szervezet, amely megfelel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10. §-ában foglaltaknak.

Kizáró okok: Meghatalmazásra, képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél neve, címe, nyilvántartási száma, elérhetősége, vizsgálatra bemutatott anyag megnevezése, tömege, kért laboratóriumi vizsgálat megnevezése, ügyfél cégszerű aláírása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a) ékszerötvözetek, nemesfémtartalmú tömbök, félkész gyártmányok, fémhulladékok:
1. aranytartalom meghatározása 250 ezrelék alatti koncentráció tartományban 3 100,00 Ft
2. aranytartalom meghatározása 250-800 ezrelék közötti koncentráció tartományban 3 500,00 Ft
3. aranytartalom meghatározása 800 ezrelék fölötti koncentráció tartományban 3 800,00 Ft
4. arany- és ezüsttartalom együttes meghatározása 4 100,00 Ft
5. ezüsttartalom meghatározása 2 000,00 Ft
6. színezüst vizsgálata 2 300,00 Ft
7. platina ötvözetekben platina-, rhodium-, irídium-, palládiumtartalom meghatározása elemenként 13 000,00 Ft
8. röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat 1 200,00 Ft
b) nemesfémtartalmú érmék, pénzek:
1. aranytartalom meghatározása és tömeghitelesítése 7 400,00 Ft
2. ezüsttartalom meghatározása és tömeghitelesítése 5 900,00 Ft
c) a jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözet engedélyezés előtti teljes körű vizsgálata 22 000,00 Ft
d) bányatermékek, hulladékok, egyéb - nem fém állapotú - nemesfémtartalmú anyagok tételenkénti vizsgálata:
1. dúsítás, előkészítés 11 000,00 Ft
2. nemesfémtartalom meghatározása elemenként: az a) pontban felsorolt díjtételek hozzáadásával
e) mintavétel tömbből:
1. vágott minta 800,00 Ft
2. fúrt minta 1 500,00 Ft
f) fém állapotú minták kémiai előkészítése:
1. egyszerű minták esetén 1 800,00 Ft
2. összetett minták esetén 4 200,00 Ft
g) ICP vizsgálat elemenként 3 000,00 Ft
h) tömegmérés hitelesítése grammonként 2,00 Ft
i) importból származó nemesfémtartalmú anyagok hiteles tömegmérésének ellenőrzési díja a hiteles mérési díj fele
j) hitelesítési adatok beütése grammonként 3,00 Ft
Hitelesítő beütés esetén a beütési díj a hiteles tömegmérés díját is tartalmazza.
k) tájékoztató jellegű elővizsgálat díja a hivatalos vizsgálati díj fele
l) sürgősséggel megrendelt munkálatokat a Hivatal:
1. 72 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj 100 %-a,
2. 24 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj 200 %-a.
A díjat a hatóság pénztárában vagy a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára kell befizetni. Fizetési módok: a hatóság pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy átutalással vagy sárga csekken a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható meg a döntés.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• milyen nyomtatványokat kell kitölteni a vizsgálat megrendeléséhez: a vizsgálat megrendeléséhez a laboratóriumi vizsgálati megrendelőlapot kell kitölteni. A nyomtatvány letölthető a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/anyagvizsgalati_osztaly/_laboratoriumi#top internetes oldalról.
• a vizsgálat során roncsolódik-e a tárgy: az analitikai vizsgálat elvégzéséhez szükség van minimális mintát venni a tárgyból. Az arany vizsgálat elvégzéséhez 0,13 g, az ezüst vizsgálathoz pedig 0,2 g anyagmennyiség szükséges. A mintavétel során fokozott figyelemmel járnak el annak érdekében, hogy a mintavétel során a tárgy ne sérüljön.
• milyen vizsgálati módszer kerül alkalmazása az egyes nemesfémeknél: az arany ötvözet finomsági fokozata tűzi vizsgálattal, az ezüst ötvözet finomsága tűzi- vagy potenciometriás titrálással, a platinafémek finomságvizsgálata gravimetriás vizsgálati módszerrel történik.
• visszajár-e a vizsgálat során visszamaradt anyagmennyiség : igen, amennyiben a vizsgálat során nem kerül felhasználásra a teljes mintamennyiség; a tűzi vizsgálat során visszamaradt színarany mennyiség minden esetben visszaadásra kerül az ügyfélnek.
• hol és mikor kell befizetni az igazgatási szolgáltatási díjat: a díjat a vizsgálat elvégzését követően kell befizetni a Kormányhivatal 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5 szám alatt található pénztárában készpénzben vagy bankkártyával, illetve lehetőség van az átutalással történő fizetésre is.

Fontosabb fogalmak

Arany, ezüst tűzi vizsgálata: az ötvözet nemesfémtartalmát ólomba gyűjtik, majd oxidáló olvasztás során a nem nemesfémeket eltávolítják. Az ólom egy része elgőzölög, másik része ún. űzőkébe szívódik.
Ezüst potenciometrikus vizsgálata: Az ezüsttartalmú mintát higított salétromsavban kerül feloldésra, majd az oldat ezüsttartalmát nátrium-klorid mérőoldattal titrálják az ekvivalenciapont potenciometrikus jelzésével. A kiértékelést a vizsgáló berendezés számítógépes programja végzi.
Platina és platinafémek gravimetriás vizsgálata: A mintát királyvízben feloldják, a nitrózusgőzök kiforralása után a maradékot sósavban oldják. A kloridos oldatból a platinát higany-kloridos redukálással leválasztják. A higanyt izzítással eltávolítják és a leválasztott platina tömegét mérik.
XRF vizsgálat: A mérési módszer elve, hogy a vizsgálandó mintában jelenlévő elemeket röntgensugárral gerjesztik úgy, hogy mindegyik elem a jelenlevő sugárzást emittálja. Az emittált röntgensugár hullámhosszának mérésével minőségileg azonosíthatóak az ötvözetben jelenlevő elemek.
ICP vizsgálat: Az indukciósan csatolt plazmaégős gerjesztésű spektrométer oldatok elemzésére szolgáló, számítógéppel vezérelt berendezés. A vizsgálandó mintát oldat formában egy porlasztó rendszeren keresztül juttatjuk a nagyfrekvenciás indukált argon plazmába. Az ide beporlasztott minta elemei gerjesztődnek, s a szerzett energiájukat elektromágneses sugárzás alakjában bocsátják ki.

Vonatkozó jogszabályok

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 17 § ; 21. § (1) bekezdés és 22. §
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja és 11. § (1)-(2) bekezdése;
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10. §., 50. § (5) bekezdés, 36. § (1) bekezdés;
A fémjelzési, a nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet melléklet II. pont.

Kulcsszavak

Anyagvizsgálat, Fémjelzés, Laboratóriumi vizsgálat, Arany tárgy, Ezüst tárgy, Platina tárgy, Palládium tárgy, Nemesfém tárgy, Tűzi vizsgálata, Potenciometrikus vizsgálata, Gravimetriás vizsgálata, XRF vizsgálat, ICP vizsgálat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858