Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00018

Az ügy rövid leírása

A feszültségváltó hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőtranszformátor megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

BFKH-val kötött együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány, tanúsítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj

Hol intézhetem el?

A Hitelesítő Laboratórium telephelye.
Nagyáramú mérőváltók esetén az BFKH Metrológiai Hatóság országos illetékességű.

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Hogy állapítható meg, hogy a feszültségváltó érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - Amennyiben kiadásra került, a hitelesítési bizonyítvány alapján, egyébként a hatósági lezáró jelek megléte, épsége esetén.
3. Hol hitelesíttethetek feszültségváltót? - Együttműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve. Nagyfeszültségű mérőváltók hitelesítését az MKEH Metrológiai Hatóságánál.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles feszültségváltónál? - Nem, azonban ha igényli a hitelesítési bizonyítvány a kérelem benyújtásával egyidőben kérhető, díjköteles.
5. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hatósági tanúsító és lezáró jelek épsége estén korlátlan.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
7. Minden feszültségváltót kell hitelesíteni? - Ha az azzal való mérés joghatással jár, valamint az feszültségváltó 0,5 vagy annál jobb pontossági osztályba tartozik, a hitelesítés kötelező.

Fontosabb fogalmak

Bélyegezhetőség A feszültségváltó a hitelesítési engedélye vagy típusvizsgálat jegyzőkönyve szerinti lezárási helyeket kell biztosítani, azért hogy az áramváltó metrológiai tulajdonságait befolyásolni ne lehessen.
Az elektromos áram mértékegysége amper (A)
Az elektromos ellenállás mértékegysége ohm (Ω)
Az elektromos feszültség mértékegysége volt (V)
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
hiba -áttételi hiba(feszültséghiba)
-szöghiba (fázisszög hiba)
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban. Pontossági osztály szerinti értéküket a hitelesítési előírás = fejezet táblázatos formában tartalmazza.
hitelesítő berendezés A feszültségváltók hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
kötelező feliratok -gyártó neve vagy jele,
-sorozatszám vagy típusjelzés,
-névleges primer és szekunder áram,
-névleges frekvencia,
-névleges kimenő teljesítmény és a megfelelő pontossági osztály,
-a berendezés legnagyobb feszültsége,
-névleges szigetelési szint,
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
működési elv a feszültségváltó üresjárási üzemmódban működő transzformátor.
pontossági osztály A feszültségváltók 0,1; 0,2; 0,5 pontossági osztályba sorolhatók
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy az áramváltók hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. A konkrét előírásokat a hitelesítési előírás =. fejezete tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 5.§ (2) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 6.§ (3) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 20. pont
127/1991 Kormány rendelet 9.§., 10.§.
2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§.
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10. §
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

- feszültségváltó - mérőtranszformátor - hitelesítés - mérőpad - befizetés - etalon - alaphiba -nagyfeszültségű mérőváltó - használati etalon - hitelesítő laboratórium

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858