Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00024

Az ügy rövid leírása

A villamos fogyasztásmérő pontossági ellenőrzésének (rendkívüli hitelesítés) célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A hitelesítés a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll. Az eljárás végén a hatósági bizonyítvány kerül kiadásra.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a mérőeszköz tulajdonosa

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő (vizsgálandó) mérőeszköz megnevezését, típusjelét, mérési tartományát

Milyen iratok szükségesek?

A villamos fogyasztásmérő a beépítés helyszínén kiállított kiszerelési jegyzőkönyvének egy példánya.
A rendkívüli hitelesítés helyszínén a hitelesítő labor által biztosított etalonok érvényes hitelesítési bizonyítványai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor fordulhatok reklamációval a mérésügyi hatósághoz? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi villamos fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el. A reklamációs vizsgálat rendkívüli hitelesítésnek minősül. Szolgáltatóval történt jogvita esetén - a szolgáltatón keresztül kérhető az ellenőrző hitelesítés. A szolgáltató rendeli meg az ellenőrző hitelesítést, amely hitelesítő Laboratóriumban történik előre egyeztetett időpontban.
2. Csak a hatóság foglalkozik rendkívüli hitelesítéssel? - Igen, ilyen vizsgálatot csak Hatóságunk végez.
3. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a pontossági ellenőrzésen? - Hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, mely alapján a szolgáltató és a fogyasztó a jogszabálynak és a szolgáltatói szerződésnek megfelelően rendezheti a vitát.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem a villamos fogyasztásmérőnél? - A villamos fogyasztásmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja.
5. Minden villamos fogyasztásmérőt hitelesíteni kell? - A szolgáltatóval szembeni elszámolási méréseknél alkalmazott villamos fogyasztásmérőket igen.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
7. Hogy állapítható meg, hogy a villamos fogyasztásmérő hitelesítése meddig érvényes? - A hitelesítési engedélyben meghatározott, lezáró helyen elhelyezett ólomplombán a hitelesítés évének utolsó három számjegyét (tanúsító matrica esetén utolsó két számjegyét) tartalmazó hatósági bélyegzéstől számított tízedik év végéig.

Fontosabb fogalmak

A villamos fogyasztásmérő abszolút hibája: az etalon berendezés és a villamos fogyasztásmérő által mutatott érték különbsége.
A villamos fogyasztásmérő relatív hibája: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Bélyegezhetőség: a villamos fogyasztásmérő a hitelesítési engedély, a típus jóváhagyási engedély, az EK típusvizsgálati tanúsítvány szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Beszabályozás: a villamos fogyasztásmérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítás
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hitelesítő berendezés: a villamos fogyasztásmérő hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Legnagyobb megengedett hiba: a pontossági osztálytól függő értékeit a hitelesítési előírás táblázatban adja meg illetve szabályozza.
Lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mértékegység az aktív villamos energia mértékegysége a joule vagy Wh ill. kWh
Metrológiai pontossági ellenőrző vizsgálat: a pontossági ellenőrzés laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely szemrevételezésből, méréstechnikai vizsgálatból és adatrögzítésből áll.
Pontossági osztály: különböző pontossági osztályhoz tartozó villamos fogyasztásmérőknek más és más metrológiai jellemzőknek kell megfelelniük.
A pontossági osztályokat a hitelesítési előírás tartalmazza.
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a villamos fogyasztásmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Leírásukat a hitelesítési előírások tartalmazzák.
Tanúsító, lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
villamos fogyasztásmérő A villamos munkát vagyis a felhasznált energiát mérő, a mért érték számlálására és kijelzésére szolgáló berendezés.

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 12. §. (3) bekezdés c pont..
127/1991 Kormány rendelet 12. §. 13.§.,
127/1991 Kormány rendelet 9.§
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§.
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 13. §.

Kulcsszavak

- Közüzemi szolgáltató - villamos fogyasztásmérő - villanyóra - reklamáció - hitelesítés - mérőpad - befizetés - ellenőrző hitelesítés - csekk - hitelesítő laboratórium

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858