Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gázpalack töltete megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00026

Az ügy rövid leírása

a töltő gazdálkodó szervezet számára engedélyt ad a gázpalackok műszaki biztonsági felügyeletét ellátó hatóság, hogy a palackba a korábban engedélyezett töltettől eltérő töltetet töltsön

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet

Kizáró okok: Nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_ MMBHA00026 szerinti adatok
Töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet adatai:
- neve:……………….
- székhelye, illetve telephelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
- a kérelem tárgya:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00026 szerinti adatokat tartalmazó dokumentumok
A gázpalack adatai:
– gyártómű neve,
– gyártási év
– próbanyomás
- hőmérséklet határok
- űrtartalom
- darabszám
Engedélyezett töltet
- megnevezése
– mennyisége
– tulajdonságai
– halmazállapota
Kérelmezett töltet
- megnevezése
– mennyisége
– tulajdonságai
– halmazállapota

A Gázpalack Biztonsági Szabályzatban vagy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozására Vonatkozó Szabályzat (RID) előírásaiban nem szereplő gáztöltet esetén csatolni kell az új gáztöltet jellemzőit tartalmazó leírást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni. (készpénzutalási megbízás vagy átutalási megbízás)
A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
megnevezése illetékességi területe
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Budapest főváros, Pest megye, (*)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron megye
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Zala megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Fejér megye (**), Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye
(*) Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
(**) kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A benyújtási határidő: kézhezvételtől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Minden esetben hatósági határozat kell a töltet megváltoztatáshoz? A Szabályzat értelmében, ha nem hidrogén töltetre engedélyezett palack töltetét kívánják megváltoztatni, vagy ha a palackba olyan gázt akarnak tölteni, amely a Szabályzatban vagy az ADR/RID előírásokban szerepel, akkor a töltet megváltoztatásáról a hatóság felügyelője dönt az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés alkalmával, de ehhez kell a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezetnek a palack új töltetre való alkalmasságát igazoló nyilatkozata.
Lehet gyorsítani az eljáráson? Igen, soron kívül ügyintézésre is van lehetőség 50 %-os felár ellenében.
Befizethetem előre az eljárási díjat? Igen, ebben az esetben az átutalási megbízáson, vagy készpénz utalási megbízáson fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, a kérelemben pedig a befizetés azonosításához szükséges adatokat, azonosító számot, díj összegét, befogadás időpontját, a bank nevét.

Fontosabb fogalmak

Gázpalack: fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém, illetőleg nemfém béléstesttel) készült nyomástartó berendezés, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására és szállítására szolgál, és a gáz töltési, illetőleg felhasználási helye nem azonos; a palack űrtartalma legfeljebb 150 liter, hosszának a külső átmérőjéhez való aránya nem nagyobb 10-nél, és töltete sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz, amelynek kritikus hőmérséklete 50 °C-nál kisebb, vagy gőznyomása 50 °C-on nagyobb 3 bar abszolút nyomásnál
Szabályzat: az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet Melléklete. A Szabályzat hatálya alá tartozik: a belföldön használatba kerülő, belföldön gyártott vagy belföldi használatra külföldről behozott gázpalack a Szabályzatban foglalt kivételekkel.
Töltő gazdálkodó szervezet: az a jogi személyiségű és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik minőségbiztosítási rendszerrel, illetőleg az illetékes hatóság által kidott engedéllyel a gáznak a palackba történő töltésére és forgalmazására, és gondoskodik a Szabályzatban előírt időközönkénti biztonságtechnikai felülvizsgálatról és a rendeltetésszerű használat során meghibásodott palackok javításáról.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 5. § a) pont, 6. §, 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  13. § (1), (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés c) pont,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 2. 2.1.,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény,
A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §.

Kulcsszavak

gázpalack, töltet, töltési tevékenység,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858