Akadálymentes verzió

Gázpalack átalakítás iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00027

Az ügy rövid leírása

 A palack, a palackszelep, és a hozzá csatlakozó nyomáscsökkentő bejelentés-köteles javítását vagy átalakítását végző töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet bejelenti a gázpalackok műszaki biztonsági felügyeletét ellátó hatóságnak. A bejelentés megfelelősége esetén a bejelentő jogosult a tevékenység végzésére.

Ki jogosult az eljárásra?

a gázpalackok javítását vagy átalakítását végző töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet
Nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Bejelentés_ MMBHA00027 szerinti adatok
Töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet adatai:
- neve:……………….
- székhelye, illetve telephelye:
- adószáma:
- a bejelentés tárgya:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai:

Milyen iratok szükségesek?

A tervezett tevékenységeket a javítást vagy átalakítást végző töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet a Hatóságnak előzetesen bejelenti. A bejelentéshez csatolni kell:
a) a gázpalack javítás vagy átalakítás előtti méretezett műszaki rajzát;
b) a gázpalack anyaga mechanikai jellemzőinek és vegyi összetételének meghatározását; és
c) a javítási vagy átalakítási technológia és vizsgálati technológia leírását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a bejelentési eljárás díjtalan

Hol intézhetem el?

a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet telephelye

Ügyintézés határideje

8 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Mi a Szabályzat? Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet Melléklete. A Szabályzat hatálya alá tartozik: a belföldön használatba kerülő, belföldön gyártott vagy belföldi használatra külföldről behozott gázpalack a Szabályzatban foglalt kivételekkel.

Fontosabb fogalmak

Gázpalack: fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém, illetőleg nemfém béléstesttel) készült nyomástartó berendezés, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására és szállítására szolgál, és a gáz töltési, illetőleg felhasználási helye nem azonos; a palack űrtartalma legfeljebb 150 liter, hosszának a külső átmérőjéhez való aránya nem nagyobb 10-nél, és töltete sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz, amelynek kritikus hőmérséklete 50 °C-nál kisebb, vagy gőznyomása 50 °C-on nagyobb 3 bar abszolút nyomásnál

Szabályzat: az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet Melléklete. A Szabályzat hatálya alá tartozik: a belföldön használatba kerülő, belföldön gyártott vagy belföldi használatra külföldről behozott gázpalack a Szabályzatban foglalt kivételekkel.

Karbantartó: az a jogi személyiségű és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mely a töltő gazdálkodó szervezet megbízása alapján a palackokat időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésre előkészíti, a szükséges javításokat vagy átalakításokat elvégzi, és amennyiben hegesztést is végez, a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet szerint hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik."

A javítás vagy átalakítás utáni ellenőrzést csak a javítási vagy átalakítási dokumentációban foglalt módon lehet végezni.

A gázhordó kivételével a gázpalackokon a nyakgyűrűcserén, a szelepcserén, a talpgyűrűcserén, továbbá alumíniumból és alumíniumötvözetből gyártott gázpalackon a menetfelfúráson és a talpgyűrű gázpalacktesttől távolabb lévő, 10 mm-nél nem hosszabb repedésének meghegesztésén kívül egyéb javítást vagy átalakítást végezni nem szabad. A gázpalackszelepeken és nyomáscsökkentőkön olyan alkatrészcserét lehet végezni, amely az eredeti típusnak, valamint a töltetnek megfelel.

Vonatkozó jogszabályok

az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 7. §, 21. §,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, 14. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés c) pont,
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény

Kulcsszavak

gázpalack, palackszelep, nyomáscsökkentő, nyakgyűrű, talpgyűrű, menetfelfúrás, alkatrészcsere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858