Akadálymentes verzió

Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00029

Az ügy rövid leírása

a használt gázpalackokon a javítást vagy átalakítást végző karbantartó gazdálkodó szervezet, vagy a töltő gazdálkodó szervezet kérelmére a gázpalackok műszaki biztonsági felügyeletét ellátó hatóság meghatározott periódusonként időszakos biztonságtechnikai ellenőrzést végez

Ki jogosult az eljárásra?

a töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet
Nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00029 szerinti adatok
Töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet adatai:
- neve:……………….
- székhelye, illetve telephelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
- a kérelem tárgya:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai, 
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető 
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Az ellenőrzésre előkészített palackok darabszáma, gyári száma, töltete

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni. (készpénzutalási megbízás vagy átutalási megbízás)
A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

Hol intézhetem el?

a töltő gazdálkodó szervezet telephelye

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van
fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Mi a Szabályzat? az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet Melléklete. A Szabályzat hatálya alá tartozik: a belföldön használatba kerülő, belföldön gyártott vagy belföldi használatra külföldről behozott gázpalack a Szabályzatban foglalt kivételekkel.
Lehet gyorsítani az eljáráson? Igen, soron kívül ügyintézésre is van lehetőség 50 %-os felár ellenében.
Befizethetem előre az eljárási díjat? Igen, ebben az esetben az átutalási megbízáson, vagy készpénz utalási megbízáson fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, a kérelemben pedig a befizetés azonosításához szükséges adatokat, azonosító számot, díj összegét, befogadás időpontját, a bank nevét.

Fontosabb fogalmak

Az eljáró felügyelő ellenőrzése kiterjed különösen: az előkészítés megfelelőségének elbírálására, azaz a kérelmező töltő vagy karbantartó gazdálkodó szervezet megfelelően ellenőrizte-e a beütött megjelöléseket, az üres tömeget (mérlegeléssel), a tartozékokat (talpgyűrű, nyakgyűrű, szelepvédő kosár állapota), a meneteket (szemrevételezéssel és idomszerrel). Az azonosításra (megjelölések, színjelzés) a szerkezeti vizsgálatra (külső és belső), a nyomáspróba felügyeletére, acetilén palackok esetén (belső szerkezeti vizsgálat és nyomáspróba nem végezhető) a porózus töltőanyag minőségének és épségének ellenőrzésére (nem töredezik-e, vagy porlódik-e), továbbá arra, hogy a porózus töltőanyag a palack vállrészét kitölti-e.
Szabályzat: az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet Melléklete. A Szabályzat hatálya alá tartozik: a belföldön használatba kerülő, belföldön gyártott vagy belföldi használatra külföldről behozott gázpalack a Szabályzatban foglalt kivételekkel.
Töltő gazdálkodó szervezet: az a jogi személyiségű és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik minőségbiztosítási rendszerrel, illetőleg az illetékes hatóság által kidott engedéllyel a gáznak a palackba történő töltésére és forgalmazására, és gondoskodik a Szabályzatban előírt időközönkénti biztonságtechnikai felülvizsgálatról és a rendeltetésszerű használat során meghibásodott palackok javításáról vagy átalakításáról.

Vonatkozó jogszabályok

az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 17. § - 20. §,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, 14. § (1) bekezdés d) pont, (2) bekezdés c) pont,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, melléklet 1. c) 4. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény,
A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §.

Kulcsszavak

gázpalack, sérülés, nyilvántartási lap, gyári szám

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858