Akadálymentes verzió

Veszélyes folyadék- vagy olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00034

Az ügy rövid leírása

A veszélyes folyadékot, azaz az éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező anyagot tároló tartályokra, azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezésekre, csővezetékekre, szerelvényekre, tartozékokra, együttesen a tároló létesítményekre üzembe helyezési engedélyt kell kérni. Üzembe helyezési engedély azokra a tartályokra, adható, amelyek alkalmasak a veszélyes folyadékok, olvadékok tárolására. Az üzembe helyezési engedélyezés során a hatóság a szakhatóságok állásfoglalásai, a helyszíni szemlén tapasztaltak, és a benyújtott iratok alapján azt vizsgálja, hogy a telepítés során a tároló létesítményt a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően építették-e meg, a létesítmény a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkamas állapotban van-e.

Ki jogosult az eljárásra?

a létesítési engedély engedélyese, a tulajdonos

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00034 szerinti adatok
Kérelmező (engedélyes) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek (főként a létesítési engedély) megnevezése, száma, kelte
Az üzemeltető megnevezése, címe
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
javaslat a helyszíni szemle időpontjára

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00034 szerinti dokumentáció az ott meghatározott példányszámban, valamint szükség esetén a szakhatóságok számára az általuk előírt iratok,
a kivitelező vagy kivitelezők felelős nyilatkozatát arról, hogy a munkát a hatósági engedélyben, illetve az átalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
a záradékolt tervdokumentációban meghatározott, valamint a létesítési engedélyben előírt vizsgálatok, valamint átalakítás esetén a tervező által előírt vizsgálatok bizonylatait és a határozatban előírt külön feltételek teljesítésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a tartály(ok) térfogatától, darabszámától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?


Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
területileg illetékes Kormányhivatal
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki jogosult a tartályvizsgálatot végezni, hol vannak nyilvántartva azok a szervezetek, amelyek a tartályokon időszakos vizsgálatot végezhetnek? A tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely ciklusonként elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – a (2) és a (3) bekezdésben, valamint a 14. §-ban meghatározott eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében tíz év, tömörségi próba esetében öt év. Az ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetében, a ciklusidő lejárata előtt legalább 60 nappal az üzemeltető által benyújtott kérelemre a következő ciklusidő hosszát, a szerkezetvizsgálat módját, a köztes ellenőrzéseket a Hatóság hagyja jóvá, az adott létesítmény egyedi sajátosságainak és az üzemeltető által készített állapot ellenőrzési dokumentáció figyelembevételével. Időszakos ellenőrző vizsgálatot a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezhet. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzéke megtalálható az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján. www.mkeh.hu
Hogyan lehet a gyártási dokumentációval nem rendelkező tartályokat veszélyes folyadék tároló tartályként használatba venni? - Üzembe helyezési engedély kérelmet és a tároló tartály adott felhasználási célra való alkalmasságának megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.
A kivitelező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a tartály tulajdonosának, azaz az engedélyesnek a meghatalmazását.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Fontosabb fogalmak

Az üzembe helyezési engedély hatályossága: Az üzembe helyezési engedély a jogerőre emelkedésének napjától számítva a tárolótartály, tároló létesítmény fennállásáig hatályos. A tárolótartályt, tároló létesítményt üzemeltetni az időszakos ellenőrző vizsgálatok megtartásával szabad. Amennyiben az üzemeltető nem küldi be a 13. § (7) bekezdésében foglalt határidőn belül az időszakos ellenőrző vizsgálatról készült jegyzőkönyvet, a Hatóság kötelezi az üzemeltetőt a jegyzőkönyv csatolására. Amennyiben az üzemeltető nem tesz eleget a Hatóság felhívásában meghatározott határidőn belül a fenti kötelezettségének, akkor a Hatóság elrendeli a tárolótartály leürítését és az üzembe helyezési engedély visszavonásával egyidejűleg megtiltja a tárolótartály vagy tároló-létesítmény üzemeltetését.

Vonatkozó jogszabályok

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 7. §, 3. melléklet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1), (2) bekezdés, 1. melléklet, a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés h) pont, (3) bekezdés, 4. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 4.B) 3.,8.,

Kulcsszavak

tartály, üzemanyag kút, tárolás, veszélyes anyag,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858