Akadálymentes verzió

Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

Kódszám

MMBHA00037

Az ügy rövid leírása

A tárolóberendezések és szállítótartályok benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszere működésének megfelelőségét, valamint a kútfejek benzingőz-visszanyerő rendszere működésének megfelelőségét, a területileg illetékes Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya igazolja.
A hatóság az üzemeltető kérelmére a helyszínen felügyeli és igazolja a tárolóberendezések és szállítótartályok, valamint a kútfejek benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerei megfelelőségének igazolására lefolytatott méréseket.

Ki jogosult az eljárásra?

A tárolóberendezések, üzemanyagtöltő állomások üzemeltetője

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00037 szerinti adatok:
Kérelmező /tulajdonos v. üzembentartó/ adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

A kérelem tárgya;
A létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése;
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.);
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma;

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, mértékét jogszabály határozza meg, mértéke:
- Gőzvisszavezető rendszer (gázinga),
töltő-átfejtő rendszerenkénti megfelelőség
megállapítási eljárások: 15.500,- Ft;
- Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti
megfelelőség megállapítása: 13.000,- Ft;
- Véggáz kezelővel ellátott rendszerek,
berendezésenként kibocsátási határértékének
megfelelőség megállapítása 82 500,- Ft;

A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?


Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Területileg illetékes Kormányhivatal
Döntés kézhezvételétől számított 15 nap
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Van-e lehetőség gyorsított eljárásra? - Igen, az ügyfél kérelmére, a vonatkozó eljárási díj 150%-nak megfizetése mellett az ügyfél kérheti a gyorsított eljárást. Ez esetben a hatóság a döntést 15 napon belül hozza meg.
Ki jogosult az ellenőrző méréseket elvégezni, és hol találok információt arról, hogy mely gazdálkodó szervezetnek, milyen jogosultsága van? - Az ellenőrző mérések elvégzésére helyszíni technológiai szerelésre és szivárgásvizsgálatra feljogosító igazolás szükséges. Az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek jegyzéke megtalálható a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján. www.mkeh.hu
Milyen nyomtatványok kitöltése szükséges a kérelem benyújtásához? - Rendszeresített nyomtatvány nincs, a kérelmen az ügyfél és az üzemanyagtöltő állomás adatait, valamint a kútoszlopok számát kell feltüntetni.
Hova kell benyújtani a kérelmet? - A kérelmet a területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatósághoz kell benyújtani.
Mennyi az eljárás díja? - Az eljárási díjat jogszabály határozza meg.
- Gőzvisszavezető rendszer (gázinga),
töltő-átfejtő rendszerenkénti megfelelőség
megállapítási eljárások: 15.500,- Ft;
- Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti
megfelelőség megállapítása: 13.000,- Ft;
- Véggáz kezelővel ellátott rendszerek,
berendezésenként kibocsátási határértékének
megfelelőség megállapítása 82 500,- Ft.

Fontosabb fogalmak

Fogalmak_MMBHA00037
1. I. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer: a benzingőzökből benzin visszanyerésére szolgáló berendezés egy tárolótelepen lévő minden puffertartály-rendszert is beleértve, ideértve az olyan berendezést, amely benzin tárolásakor és a tárolótelepekről a töltőállomások részére történő elosztásakor benzingőz kibocsátásának megakadályozására és visszavezetésére szolgál;
2. II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer: olyan berendezés, amely a töltőállomáson történő benzin-feltöltéskor a gépjármű üzemanyag-tartályából kiszorított benzingőzt eljuttatja a töltőállomáson lévő tárolótartályba, vagy vissza a benzinkútoszlopba, viszonteladás céljából;
3. benzin: adalékanyagokkal ellátott vagy adalékok nélküli, 27,6 kPa vagy ennél nagyobb Reidgőznyomású szénhidrogén származék, amelyet gépjárművek számára üzemanyagként való használatára szántak, a cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) kivételével;
4. benzingőz: a benzinből elpárolgó gáznemű vegyületek összessége;
5. benzingőz befogási hatékonyság: a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer által befogott benzingőz mennyiségének és az ilyen rendszer hiányában egyébként a légkörbe kibocsátott benzingőz mennyiségének aránya, százalékban kifejezve;
6. benzingőz/benzin arány: a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszeren áthaladó benzingőz légköri nyomáson mért térfogatának és a kútoszlopnál mért benzin térfogatának az aránya;
8. felújított töltőállomás: az a töltőállomás, amelynek felújítását vagy átalakítását építési engedély, használatbavételi engedély vagy az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló rendeletben szabályozott javítási engedély alapján végezték el;
9. forgalom: a szállítótartályokból a töltőállomásra lefejtett benzin éves mennyisége;
10. hajó: a víziközlekedésről szóló törvény szerinti, kizárólag vagy jellemzően belvízi utakon közlekedő hajó;
11. meglévő töltőállomás: olyan töltőállomás, amely 2012. január 1-je előtt kapott elvi építési, építési, használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt;
12. pontforrás: a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti légszennyező pontforrás;
13. szállítótartály: benzin tárolótelepek közötti, illetve tárolótelepről a töltőállomásra való szállítására használt közúti, vasúti vagy vízi úton szállított tartály;
14. tárolóberendezés: a tárolótelepen vagy töltőállomáson a benzin tárolására használt telepített tartály;
15. tárolótelep: a benzin tárolására, és annak közúti tartálykocsiba, vasúti tartálykocsiba vagy hajóba való töltésére használt létesítmény, beleértve a létesítmény helyszínén lévő minden tárolóberendezést is;
16. töltőállomás: minden olyan létesítmény, amelynél helyhez kötött tároló tartályból benzint töltenek be a gépjármű üzemanyagtartályába;
17. töltőberendezés: benzin szállítótartályokba való töltésére szolgáló, tárolótelepen lévő berendezés, amely ha közúti tartálykocsihoz használandó, egy vagy több töltőhelyből állhat;
18. töltőhely: tárolótelepen lévő szerkezet, amelynél egy adott időpontban csak egyetlen közúti tartálykocsiba tölthető benzin;
19. új töltőállomás: olyan töltőállomás, amely a 11. pont szerint nem minősül meglévő töltőállomásnak;
20. véggázkezelő berendezés: az a berendezés és műszaki eljárás, így különösen a gőzvisszatartó berendezés (úszófedeles tartály), adszorpciós eljárás vagy véggázégetés, amellyel a tárolóberendezésből vagy szállítótartályból kilépő levegő benzingőz tartalmát csökkentik.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21.§ (1) bekezdés b) pont, 33. § (1), (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40 .§ (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 12. § (1), (2) bekezdés és 1. melléklet;
A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés;
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (1), (3) bekezdés, 2. § (1), (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Melléklet 4.B) 9.1., 9.2., 9.3. pont;
A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés, 6. § (2), (3), (5), (6), (8) bekezdés, (8), 4. melléklet 3., 4.
Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 6. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

töltőállomás; benzingőz-visszanyerő rendszer; szállítótartály; tárolóberendezés; kútoszlop

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858