Akadálymentes verzió

Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezése beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése

Kódszám

MMBHA00072

Az ügy rövid leírása

Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására (együtt: szerelési tevékenység) irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékot a területi hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Minden természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azaz a műhely leendő üzemeltetője (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

Üzemeltető adatai (a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, adószáma, fizetési számla száma), kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai.
Amennyiben a bejelentő nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető (neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma).
A bejelentés tárgya (a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése).
A létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése.
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma.

Milyen iratok szükségesek?

• az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat, mint:
   - a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a területi hatóság nyilvántartásában szerepel-e;
   - a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e;
   - a szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítését igazoló okirat másolatát,
• ha az ingatlan tulajdonosa és az üzemeltetője nem azonos, akkor a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj,
mértékét jogszabály határozza meg, mértéke:  
- helyszíni szemlét nem igénylő bejelentés esetén 11 000 Ft (egy óra átalánydíj),
- helyszíni szemle esetén 90.500 Ft meghatározott értékkel azonos összegben ('gázüzemű berendezést szerelő szakműhely gázbiztonsági megfelelőségét igazoló szakvélemény kiadása helyszíni bejárás alapján' elnevezésű díjtételnél meghatározott értékkel azonos összeg).
A  díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztály): Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.
Döntés kézhezvételétől számított 15 nap.
Az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? - Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Milyen végzettséggel végezhető gázüzemű gépjármű szerelése? - Gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve:
a) gépjármű gáztartályának beszerelése, kiszerelése és szemrevételezéses vizsgálata;
b) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, javítása, karbantartása és beszabályozása;
c) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének felújítása;
d) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének bontása;
gázautó-szerelő szakképesítéssel rendelkező autószerelő vagy autóvillamossági szerelő végzettséggel végezhető;
e) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minőség-ellenőrzése.
autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg középfokú, vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelő szakképesítéssel végezhető.
Be kell-e jelenteni az adatokban történő változásokat? - A szerelést végző műhely gázbiztonságot érintő átalakítását , illetve a tevékenységi kör megváltoztatását a műhely üzemeltetőjének a területi hatóságnál be kell jelentenie. A területi hatóság ezekben az esetekben helyszíni ellenőrzést tart.

Fontosabb fogalmak

Munkagép: emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű;
Szerelési tevékenység: gáz-üzemanyag ellátó berendezés beszerelése, megbontással járó javítása, karbantartása, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítása;
Tartály: az LPG, a CNG és a GAS tárolására alkalmas bármilyen edény.

Kulcsszavak

gázüzemű jármű; tevékenységi engedélygázüzemanyag-ellátó berendezés; gépjárműfenntartó tevékenység; szakvélemény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858