Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00073

Az ügy rövid leírása

A műszaki biztonsági hatóság a gépjármű fenntartó szervezet kérelmére a benyújtott iratok és helyszíni szemlén tapasztaltak alapján szakértői véleményt ad, hogy a szerviz alkalmas-e gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Minden természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező /vállalkozás/ adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége), elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

Milyen iratok szükségesek?

Dokumentáció. Mely tartalmazza az üzemleírást, benne a szerviz adatait, a szerviz tervezett tevékenységét, a műhely kialakítását, a speciális eszközök berendezések adatait, a gázüzemű járművekkel kapcsolatos tevékenységeket végzők képzettségét. Szükséges még: Eredeti vagy hiteles cégkivonat / vállalkozói igazolvány, Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e, szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítésének másolata, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, 90500 Ft

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóságok és illetékességi területeik:
(A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok illetékességi területei)
________________________________________
Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
________________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
________________________________________
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye területe
________________________________________
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye területe
________________________________________
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye területe
________________________________________
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye területe
________________________________________
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye területe
________________________________________
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területe
________________________________________
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye területe
________________________________________
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye - kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe -, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye területe

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A szakvélemény nem döntés, ellene jogorvoslatnak nincs helye, a tevékenységet megtiltó határozat ellen lehet fellebbezni (a közlekedési hatóságnál).

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi történik abban az esetben, ha a szakvélemény szerint nem alkalmas a szerviz? Van fellebbezési lehetőség? A szakvélemény nem döntés, ezért nincs fellebbezési lehetőség. Ha az alkalmatlanság miatt a közlekedési hatóság megtiltja a tevékenységet, a döntés ellen van fellebbezési lehetőség.
Ha gázbiztonsági szempontból alkalmatlannak találta szervízünket a szakvéleményében a műszaki biztonsági hatóság, és pótoltuk a hiányosságot, elég róla nyilatkozni, és a hatóság módosítja a szakvéleményét? Nem módosítja, ismételt kérelemre a helyszíni szemlén győződik meg a megfelelőségről.
Mit vizsgálnak a szakvélemény kialakításhoz? A tevékenység végzéséhez szükséges létesítményi feltételek, műszaki védelmi berendezések meglétét, működőképességét, a kérelem mellékletében szereplő üzemleírás dokumentációit.

Fontosabb fogalmak

járműfenntartó tevékenység: a gépjárműveken - kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt - és ezek pótkocsijain végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység,
gázüzemanyag fajták, amelyekre a szakvélemény kiadható: LPG, földgáz, CNG,

Vonatkozó jogszabályok

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 11. § (2) bekezdés d) pont, 1. melléklet 15. pont, 3. melléklet 13. pont;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, (2) bekezdés f) pontja;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 5. fejezet 6. pont.

Kulcsszavak

ellenőrzés, szakvélemény, gázbiztonság, szerelés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858