Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00084

Az ügy rövid leírása

A a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben előírt biztonsági övezetektől, illetve az ott végezhető tevékenységektől való eltérés engedélyezése.

Ki jogosult az eljárásra?

Az üzemeltető, a hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott); a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője, ill. akinek az ügy a jogos érdekét érinti (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00084.doc

Milyen iratok szükségesek?

előzetes szakhatósági vélemény, szakértői vélemény

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. Átutalással, vagy csekken postai úton

Hol intézhetem el?

A létesítmény földrajzi elhelyezkedése szerint

Ügyintézés határideje

két hónap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
A döntés közlésétől számított 15 nap
Az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, de legfeljebb 50.000,- Ft

Fontosabb fogalmak

Biztonsági övezet: a biztonsági övezetről szóló miniszteri rendeletben megállapított földrajzi terület, amelyre a tervezett vagy létesült villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, vagy közvetlen vezeték számottevő hatást gyakorol.

Vonatkozó jogszabályok

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 17. §;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés és melléklet 7.fejezet E.8 ponja;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) és c) pont, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 22. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet;
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 3. § és melléklet

Kulcsszavak

Biztonsági övezet; Tilalmak és korlátozások biztonsági övezetben; Biztonsági övezet terjedelme

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858