Akadálymentes verzió

Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00084

Az ügy rövid leírása

A a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben előírt biztonsági övezetektől, illetve az ott végezhető tevékenységektől való eltérés engedélyezése.

Ki jogosult az eljárásra?

Az üzemeltető, a hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott); a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője, ill. akinek az ügy a jogos érdekét érinti (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00084.doc

Milyen iratok szükségesek?

előzetes szakhatósági vélemény, szakértői vélemény

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. Átutalással, vagy csekken postai úton

Hol intézhetem el?

A létesítmény földrajzi elhelyezkedése szerint

Ügyintézés határideje

két hónap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
A döntés közlésétől számított 15 nap
Az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, de legfeljebb 50.000,- Ft

Fontosabb fogalmak

Biztonsági övezet: a biztonsági övezetről szóló miniszteri rendeletben megállapított földrajzi terület, amelyre a tervezett vagy létesült villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, vagy közvetlen vezeték számottevő hatást gyakorol.

Vonatkozó jogszabályok

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 17. §;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés és melléklet 7.fejezet E.8 ponja;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) és c) pont, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, 22. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet;
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 3. § és melléklet

Kulcsszavak

Biztonsági övezet; Tilalmak és korlátozások biztonsági övezetben; Biztonsági övezet terjedelme

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858