Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Gázszerelési tevékenység bejelentése, gázszerelői igazolvány kiállítása iránti eljárás

Kódszám

MMBHA00104

Az ügy rövid leírása

E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásól szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos  tevékenységet folytat
 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a személy aki a földgázellátásól szóló XL. törvény és a 19/2009.(I.30.) Korm.rendelet [végrehajtási rendelet] szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos – a 30/2009.(XI.26.) NFGM rendelet 2. melléklet szerint végezhető – tevékenységet folytat.

Kizáró okok: A kérelem benyújtása történhet személyesen, meghatalmazással a Hatóságnál vagy postai úton.

Milyen adatokat kell megadni?

kérelmező neve, székhelye, anyja neve, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma, gázszerelői igazolványszáma (módosítás, hosszabbítás esetén), díjfizető neve, számlázási címe, díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele, nyilatkozat, képesítések, a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 1. melléklete V. pontjában előírt a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása

Milyen iratok szükségesek?

  a kérelmeknek részletesen tartalmazniuk kell a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendeletben részletezett adatokat, a kötelezően csatolandó következő mellékleteket:

1.             szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány vagy hiteles másolata, (ha 5 évnél régebbi továbbképzési tanúsítvány)

2.             szakirányú szakmai gyakorlat igazolása,

3.             igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi);

4.             hosszabbítás esetén továbbképzési igazolás ( 1 éven belüli)

5.             hosszabbítás esetén korábbi gázszerelői igazolvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

7 500 Ft.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala   XII. Kerületi Hivatala

Illetékesség Budapest, Pest megye


Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Illetékesség: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Illetékesség: Jász-Nagykun Szolnok Megye

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal

Illetékesség: Győr-Moson-Sopron megye

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal

Illetékesség: Vas megye

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal

Illetékesség: Zala megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Illetékesség: Borsod-Abaúj- Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal

Illetékesség: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Illetékesség: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

 Illetékesség: Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye


Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetősége fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Felügyeleti és Metrológiai Főosztály, Műszaki Felügyeleti Osztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Járási Hivatalhoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 3750 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1 Miért nem kapja meg egyből az igazolványt- mert az ügyet nem helyben bírálják el
2 Mikor kapják meg? - 8 napon belül
3 Honnan legyen gyakorlata ha még csak most fejezte be az iskolát? - A munka végzés során amit megszerezhetett vagy akár mesterember mellett vagy egy családi vállalkozásban.
4 Miért nem lehet helyben fizetni? - Sajnos a Hatóságunknál nincs pénztár sem terminál.
5 Szakmunkás végzettség miért nem elegendő? - Mert a 30/2009.(XI.26.) NFGM rendeletben megfogalmazott végzettségekre adható igazolvány.
6. Hol tud továbbképzést végezni? - Felnőttképzést végző tanfolyamszervezők által indított képzések. Internet keresőben megtalálhatóak.Fontosabb fogalmak

Felülvizsgálatnál a technológiai berendezés értelmezése:

Gázfelhasználó technológia:
ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelőanyag- és égéslevegő ellátó rendszerrel, a tűztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia, védőgáz hatásának van kitéve, továbbá a gázfáklya, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor

Vonatkozó jogszabályok

Az eljárás

·                a 2001. évi C. törvény [a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről],

·                a 2008. évi XL. törvény [a földgázellátásról],

·                a 2009. évi LXXVI. törvény [a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól],

·                a 2011. évi CXII. törvény [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról],

·                a 2013. évi LXXVII. törvény [a felnőttképzésről],

·                a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról],

·                a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet [a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról],

·                a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról],         

·                a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet [a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról] (a továbbiakban: NFGMr.),

·                a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet [a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról] (a továbbiakban: Díjr.),

·                a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet [a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről] (a továbbiakban: R.),

·                a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet [a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről]

előírásain alapul.

Az eljárás során alkalmazandó általános eljárásjogi előírásokat

·                a 2004. évi CXL. törvény [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól] (a továbbiakban: Ket.) határozza meg.

Kulcsszavak

Hosszabbítás, új igazolvány, bejegyeztetés, pótlás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858