Akadálymentes verzió

ADR veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00053

Az ügy rövid leírása

A tartányokat és szerelvényeiket rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és battériás járművek esetén legalább hat évenként, tankkonténerek, tartányos cserefelépítmények és MEG-konténerek esetén legalább öt évenként időszakos vizsgálatnak kell alávetni.
Az időszakos vizsgálatnak magában kell foglalnia:
– a belső és külső állapot vizsgálatát;
– a tartány és a szerelvények együttes tömörségi vizsgálatát a 6.8.2.4.3 pont szerint, valamint az összes szerelvény megfelelő működésének ellenőrzését;
– általában folyadéknyomás-próbát (a tartányok és az esetleges tartánykamrák próbanyomására lásd a 6.8.2.4.1 pontot).

Ki jogosult az eljárásra?

A tulajdonos vagy üzemeltető, üzemben tartó
nincs

Milyen adatokat kell megadni?

– a díjfizető neve, címe,
– a kért ellenőrzésfajta megjelölése,
– az vizsgálandó tartányos felépítmény megnevezése, azonosító adatai (gyári szám, gyártási év, gyártó),
– a hatósági ellenőrzés megtartásának kért időpont,
– a sürgősségi eljárás (15 napon belüli, illetve szabadnapon végzett eljárás) miatti többletdíj vállalása,

Milyen iratok szükségesek?

NINCS

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, mérték: darabonként, és nyomásterenként :

Hol intézhetem el?


területileg illetékes Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Mérésügyi és) Műszaki Biztonsági Osztály
Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatal (Budapest): Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap, illetve felár ellenében soron kívüli eljárás (15 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

igen
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Szállítható-e a mobil tartány az időszakos vizsgálat érvényességének lejárta után?
A mobil tartányok az utolsó 5 évenkénti vagy 2,5 évenkénti időszakos vizsgálat érvényességének lejárta után nem tölthetők meg és nem adhatók át szállításra. Az utolsó időszakos vizsgálat lejárta előtt megtöltött tartányok az utolsó időszakos vizsgálat érvényességének letelte után legfeljebb három hónapig szállíthatók. Ezen kívül a tartány az utolsó időszakos vizsgálat érvényességének letelte után is szállítható
a) kiürítés után, de tisztítás előtt az újratöltés előtt szükséges vizsgálat elvégzésének céljából, és
b) a veszélyes anyag ártalmatlanítására (megfelelő elhelyezésére) vagy visszaforgatására történő visszaszállítása céljából az időszakos vizsgálat érvényességének lejárta után legfeljebb hat hónapig, hacsak az illetékes hatóság másként nem rendelkezik. Ezt a mentességet a fuvarokmányba be kell jegyezni.

Fontosabb fogalmak

UN szám (azonosító szám): az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat”-ból származik; Vállalkozás: a természetes személy vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet; a jogi személyiség nélküli társaság vagy személyek társulása, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet; a hivatalos testületet, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e jogi személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságtól függ-e; Minőségbiztosítás: bármely szervezet vagy szerv által alkalmazott rendszeres ellenőrzési és felügyeleti program, amelynek célja annak biztosítása, hogy az ADR biztonsági előírásai a gyakorlatban megvalósuljanak;
Biztonsági tanácsadó: Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 2. és 3. melléklete,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

Kulcsszavak

ADR/RID ; Időszakos vizsgálat; Közbenső vizsgálat; Feladó, Szállító

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858