Akadálymentes verzió

ADR/RID veszélyes anyag szállító IBC időszakos vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00054

Az ügy rövid leírása

Minden fém, merev falú műanyag és összetett IBC-t vizsgálatnak kell alávetni:
– üzembe helyezés előtt;
– az üzembe helyezést követően legfeljebb két és fél, ill. öt éves időközönként;
– javítás és átalakítás után, mielőtt szállításhoz újból felhasználnák.
Az IBC-k az utolsó időszakos vizsgálat, ill. felülvizsgálat érvényességének letelte után nem tölthetők meg és nem adhatók át szállításra. Az utolsó időszakos vizsgálat vagy felülvizsgálat érvényességének letelte előtt megtöltött IBC az utolsó időszakos vizsgálat vagy felülvizsgálat érvényességének letelte után legfeljebb három hónapig szállítható.

Ki jogosult az eljárásra?

Az IBC tulajdonosa, üzemeltetője, üzembentartója
nincs

Milyen adatokat kell megadni?

– A csomagolóeszköz/ök típusát jelölő kód
– a díjfizető neve, címe,
– a kért ellenőrzésfajta megjelölése,
– az IBC megnevezése, azonosító adatai (gyári szám, gyártási év, gyártó),
– a hatósági ellenőrzés megtartásának kért időpont ,
– a sürgősségi eljárás (15 napon belüli, illetve szabadnapon végzett eljárás) miatti többletdíj vállalása,

Milyen iratok szükségesek?

NINCS

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, mérték: darabonként (szerkezeti és nyomáspróba) : 3 000 Ft

Hol intézhetem el?

területileg illetékes Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Mérésügyi és) Műszaki Biztonsági Osztály
Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatal (Budapest): Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Győr): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap, illetve felár ellenében soron kívüli eljárás (15 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

igen
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Csomagolóeszközöket jelölő kód: A jelölésnek az a célja, hogy megkönnyítse a csomagolóeszköz gyártók, felújítók és felhasználók, a szállítást/fuvarozást végzők és a szabályozó hatóságok feladatainak teljesítését. Valamely új csomagolóeszköz használatánál az eredeti jelölés eszköz a gyártó(k) részéről a típus azonosítására és a kiállt teljesítményvizsgálatok feltüntetésére.
A gyártási típusnak való megfelelőség: A jelölés azt jelzi, hogy az IBC azonos a sikeresen bevizsgált gyártási típussal és a jóváhagyásban szereplő követelményeknek megfelel.
Tanúsítás: Minden IBC gyártási típusra bizonyítványt kell kiállítani és jelölést kell hozzárendelni, amely tanúsítja, hogy a gyártási típus a szerelvényeivel együtt kielégíti a vizsgálati követelményeket.
Meddig vehető szállításba a csomagolóeszköz? Az IBC az utolsó időszakos vizsgálat vagy felülvizsgálat érvényességének letelte után is szállítható:
a) kiürítés után, de tisztítás előtt az újratöltés előtt szükséges vizsgálat vagy felülvizsgálat elvégzésének céljából; és
b) a veszélyes anyag ártalmatlanításra (megfelelő elhelyezésére) vagy visszaforgatásra történő visszaszállítása céljából az időszakos vizsgálat vagy felülvizsgálat érvényességének lejárta után legfeljebb hat hónapig, hacsak az illetékes hatóság másként nem rendelkezik.

Fontosabb fogalmak

Nagyméretű csomagolóeszköz (IBC): Az ADR/RID 6.1 fejezetben nem említett, merev vagy hajlékony falú, szállítható csomagolóeszköz, amelynek
a) űrtartalma
i) nem haladja meg a 3 m3-t a II és a III csomagolási csoportba tartozó, szilárd és
folyékony anyagok esetében;
ii) nem haladja meg az 1,5 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok
esetében, ha azok hajlékony falú, merev falú műanyag, összetett, papírlemez vagy
fa IBC-kbe vannak csomagolva;
iii) nem haladja meg a 3 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok
esetében, ha azok fém IBC-kbe vannak csomagolva;
iv) nem haladja meg a 3 m3-t a 7 osztály radioaktív anyagai esetében;
b) gépi mozgatásra alkalmas kivitelű;
Átalakított IBC: olyan fém, merev falú műanyag vagy összetett IBC, a) amelyet nem UN típusúból alakítottak át UN típusúvá; vagy b) amelyet valamely UN típusúból egy másik UN típusúvá alakítottak át. Az átalakított IBC-kre az ADR ugyanazon követelményei vonatkoznak, mint amelyeket az azonos típusú, új IBC-kre kell alkalmazni

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 2. és 3. melléklet,
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CIX. törvény 1. és 2. melléklet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

Kulcsszavak

Tanúsítsás, gyártási típus, UN csomagolóeszközt jelölő kód, csomagolóeszköz gyártó, időszakos vizsgálat, közbenső vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858