Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Erőművekre, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezésekre vonatkozó elvi építési engedély iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00078

Az ügy rövid leírása

Az építési engedély megkérése előtt a kérelmező a villamosenergia-ipari építmény műszaki megvalósíthatóságának, továbbá műemléki, régészeti, településképi, természet és környezetvédelmi követelmények előzetes tisztázása céljából a Hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet. Az elvi engedély alapján építési munka nem végezhető. Az elvi építési engedély egy évig érvényes és egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható.

Ki jogosult az eljárásra?

Engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00078.docx szerint

Milyen iratok szükségesek?

Elvi építési engedély kérelemhez csatolt dokumentáció.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 11. pontja szerinti adattartalommal
11.1. Az engedélyes megnevezése (neve), székhelye (címe), telefonszáma, aláírása.
11.2. Az építmény szakáganként szaktervezők által készített műszaki leírása, rajzai. (2 példányban, valamint az ügyben érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban)
11.3. Az érintett közművek, kezelők, üzemeltetők és egyéb érdekeltek nyilatkozatai (MMBH 39 Közművek).
11.4. A tervező nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, műszaki irányelveket alkalmazott (ennek hiányában szükséges annak bizonyítása, hogy az alkalmazott megoldás legalább azonos biztonságú, mint a honosított, harmonizált szabvány szerinti biztonsági szint),
d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik [névjegyzéki (nyilvántartási) számának feltüntetése].

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. Mértéke az építési engedély alapdíjának 50 %-a. A díjról számlát állítunk ki és átutalással kell kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az erőmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték elhelyezésére szolgáló ingatlan szerint.

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Ki kérheti az elvi építési engedélyezést? A mindenki aki építési engedélyhez kötött tevékenységet szeretne végezni. Meddig érvényes az elvi építési engedély? Egy évig, de egyszer hosszabbítható további egy évre. A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a villamos energia szolgáltató meghatalmazását. Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Fontosabb fogalmak

Közcélú hálózat: olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez. Használati jog- Ptk. szerinti megállapodás.

Vonatkozó jogszabályok

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § ;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés l) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet melléklet 7.E) 12. pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény

Kulcsszavak

használati jog, közcélú hálózat, engedélyes, hálózati engedélyes

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858