Akadálymentes verzió

Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MMBHA00081

Az ügy rövid leírása

Erőmű, belső kezelőterű átalakító, és kapcsoló berendezés a megépítését követően, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása után üzembe helyezhető. Az üzembe helyezést követően az üzemeltető 90 napon belül használatbavételi engedély iránti kérelmet köteles benyújtani a Hatóságnak. Hatóság a helyszínen egy villamos műszaki biztonsági ellenőrzést folytat le. A termelői engedélyes erőművet, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezést a Hatóság használatbavételi engedélye birtokában üzemeltethet.

Ki jogosult az eljárásra?

Termelői engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00081.docx szerint

Milyen iratok szükségesek?

A használatbavételi engedély kérelemhez csatolt dokumentáció.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 8. pontja szerinti adattartalommal két példányban, valamint az adott ügyben érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban kell benyújtani a Hatósághoz.
8.1. A felelős műszaki vezető (vezetők) nyilatkozata arról, hogy
a) az építési munkát a jogerős építési engedélynek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumentációnak, a kivitelezési tervnek megfelelően szakszerűen végezték,
b) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minőségi és biztonsági előírásokat, valamint az építési engedélyben meghatározott egyéb feltételeket betartották, továbbá, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas,
c) a vonatkozó jogszabályokban és a szakhatósági hozzájárulásokban foglalt biztonság-technikai, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízvédelmi előírásokat betartották. Az ezt igazoló dokumentumokat, vizsgálati jegyzőkönyveket a nyilatkozathoz csatolni kell.
8.2. Megvalósulási dokumentáció, amely tartalmazza a felelős műszaki vezető (vezetők) eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint a megvalósult állapotot tükröző – szakáganként szaktervezők által készített, az ágazati jogszabályokban meghatározott tartalmú – műszaki tervdokumentációt, ha az építési munkát a jogerős építési engedélytől, valamint a jóváhagyott dokumentációtól eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának.
8.3. Az esetleges próbaüzem eredményeiről szóló nyilatkozat, valamint az üzembe helyezési eljárásról készült hitelesített jegyzőkönyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei (MMBH 42 Közművek).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. Mértéke az építési engedély alapdíjának 100 %-a. A díjról számlát állítunk ki és átutalással kell kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Budapest): Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Ki kérheti az erőmű, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés használatbavételi engedélyezését? Az erőmű, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés engedélyese kérhetik. A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell az engedélyes meghatalmazását. Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Fontosabb fogalmak

Termelői engedélyes: aki villamos energia termelői működési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik. Hálózati engedélyes: az átviteli rendszerirányító és az elosztó.

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 116. § (1) bekezdés, 134. § ;
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. 28. 29. 30. § ;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságról szóló 320/2012. (XII.27.) Korm. rendelet. 13. § (2) bekezdés l) pont.;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, melléklet 7.E) 2. pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény

Kulcsszavak

Termelői engedélyes, hálózati engedélyes, üzembehelyezés, ingatlan nyilvántartási bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858