Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MMBHA00081

Az ügy rövid leírása

Erőmű, belső kezelőterű átalakító, és kapcsoló berendezés a megépítését követően, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása után üzembe helyezhető. Az üzembe helyezést követően az üzemeltető 90 napon belül használatbavételi engedély iránti kérelmet köteles benyújtani a Hatóságnak. Hatóság a helyszínen egy villamos műszaki biztonsági ellenőrzést folytat le. A termelői engedélyes erőművet, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezést a Hatóság használatbavételi engedélye birtokában üzemeltethet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Termelői engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Kizáró okok: NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00081.docx szerint

Milyen iratok szükségesek?

A használatbavételi engedély kérelemhez csatolt dokumentáció.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 8. pontja szerinti adattartalommal két példányban, valamint az adott ügyben érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban kell benyújtani a Hatósághoz.
8.1. A felelős műszaki vezető (vezetők) nyilatkozata arról, hogy
a) az építési munkát a jogerős építési engedélynek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumentációnak, a kivitelezési tervnek megfelelően szakszerűen végezték,
b) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minőségi és biztonsági előírásokat, valamint az építési engedélyben meghatározott egyéb feltételeket betartották, továbbá, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas,
c) a vonatkozó jogszabályokban és a szakhatósági hozzájárulásokban foglalt biztonság-technikai, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízvédelmi előírásokat betartották. Az ezt igazoló dokumentumokat, vizsgálati jegyzőkönyveket a nyilatkozathoz csatolni kell.
8.2. Megvalósulási dokumentáció, amely tartalmazza a felelős műszaki vezető (vezetők) eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint a megvalósult állapotot tükröző – szakáganként szaktervezők által készített, az ágazati jogszabályokban meghatározott tartalmú – műszaki tervdokumentációt, ha az építési munkát a jogerős építési engedélytől, valamint a jóváhagyott dokumentációtól eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának.
8.3. Az esetleges próbaüzem eredményeiről szóló nyilatkozat, valamint az üzembe helyezési eljárásról készült hitelesített jegyzőkönyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei (MMBH 42 Közművek).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. Mértéke az építési engedély alapdíjának 100 %-a. A díjról számlát állítunk ki és átutalással kell kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóságok és illetékességi területeik:
(A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok illetékességi területei)
________________________________________
Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
________________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
________________________________________
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye területe
________________________________________
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye területe
________________________________________
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye területe
________________________________________
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye területe
________________________________________
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye területe
________________________________________
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területe
________________________________________
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye területe
________________________________________
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye - kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe -, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye területe

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki kérheti az erőmű, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés használatbavételi engedélyezését? Az erőmű, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés engedélyese kérhetik. A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell az engedélyes meghatalmazását. Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Fontosabb fogalmak

Termelői engedélyes: aki villamos energia termelői működési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik. Hálózati engedélyes: az átviteli rendszerirányító és az elosztó.

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 116. § (1) bekezdés, 134. § ;
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. 28. 29. 30. § ;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés l) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, melléklet 7.E) 2. pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény

Kulcsszavak

Termelői engedélyes, hálózati engedélyes, üzembehelyezés, ingatlan nyilvántartási bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858