Akadálymentes verzió

Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00082

Az ügy rövid leírása

Fennmaradási engedélyt a Hatóság a jogszabályi előírásoktól eltérően, szabálytalanul épített villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték tekintetében és csak abban az esetben adhat, ha a berendezés megfelel vagy megfeleltethető a fennmaradási eljárás idején érvényes követelményeknek.

Ki jogosult az eljárásra?

A hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00082.doc

Milyen iratok szükségesek?

dokumentacio_MMBHA00082.doc

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. Mértéke az építési engedély alapdíjának 100 %-a. Átutalással, vagy csekken postai úton

Hol intézhetem el?

A létesítmény elhelyezésére szolgáló ingatlan(ok) szerint

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN
Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
A döntés közlésétől számított 15 nap
Az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, de legfeljebb 50.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

GYIK_MMBHA00082.docx

Fontosabb fogalmak

Az eljárás időtartama - alap esetben két hónap. Szakhatóságok - az engedélyezési eljárásba bevonandó, egyéb szakkérdéseket elbíráló hatóságok. Közmű kezelők - a létesítmény , vagy biztonsági övezete által érintett egyéb közművek kezelői.

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 116. § (1) bekezdés, 117. § (2) bekezdés, 135. § (1), (2) bekezdés;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés és melléklet 7.fejezet B), C), D), E) ponja;
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet 31. § ; 32. §; 33. §; 3. számú melléklet, 4. számú melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, 22. § (1) bekezdés, (2) bekezdés l) pontja, (3) bekezdés és 1. sz. mellékelt;
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 3. § és melléklet

Kulcsszavak

Szakhatóságok; Közművek; Építési jogosultság;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858