Akadálymentes verzió

Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00083

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a hálózati engedélyes (engedélyes) a villamosművet, termelői vezetéket, magánvezetéket, közvetlen vezetéket és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezést nem kívánja továbbiakban fenntartani, köteles a megszüntetési (bontási) engedélyt kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az üzemeltető, a hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00083.doc

Milyen iratok szükségesek?

dokumentacio_MMBHA00083.doc

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj Mértéke az építési engedély alapdíjának 75 %-a. /átutalással; csekken postai úton

Hol intézhetem el?

A létesítmény elhelyezésére szolgáló ingatlan(ok) szerint

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN
IGEN; Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
A döntés közlésétől számított 15 nap.
Az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, de legfeljebb 50.000,- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

GYIK_MMBHA00083.docx

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdés, 116. § (1) bekezdés, 117. § (2) bekezdés, 136. § (2) bekezdés;
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet 34. §, 35. §, 36.§ és 3. számú melléklet 10. pontja, 4. számú melléklet;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés, (2) bekezdés l) pont, (3) bekezdés; 1. mellékelt;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja, 30. § f) pontja;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 7.fejezet B), C), D), E) pontja;
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 3. §

Kulcsszavak

Megszüntetési- bontási engedély; MEH engedély;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858