Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00206

Az ügy rövid leírása

A jegyző az állattartó kérelmére egyedi vagy közös marhalevelet állít ki, és azon lejegyzést végez .
A jegyző a marhalevélen szereplő állatlétszám egy részének elidegenítése, elhullása esetén a tartási helyet, illetőleg a tulajdonos nevét a marhalevélről lejegyzi.

Az állattartónak új marhalevél kiállítását és az állatoknak az eredetiről való lejegyzését kell kérnie a következő esetekben, ha a közös marhalevélen feltüntetett állatok egy részét kívánja csak forgalomba hozni.
1. az állatot, állatokat állatvásárra, -kiállításra, -díjazásra, más község területén történő legeltetésre vagy tulajdonosváltozás nélkül más község területén lévő tartási helyre hajtja vagy szállítja,
2. az állat(ok) tulajdonjogát másra átruházza (eladja, elcseréli, elajándékozza stb.), vagy bírósági ítélet, öröklés, illetőleg hagyomány útján annak tulajdonjogát megszerezte,
3. az állatot, állatokat, közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágatásra hajtja, illetőleg szállítani kívánja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a tulajdonos illetve a tulajdonjogot átruházó állattartó

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

1. Az állatlétszám egy részének elidegenítése esetén az elidegenített állat/állatok száma, megjelölése, adatai
2. Az állat elhullása esetén az elhullott állat/állatok megjelölése, adatai
3. annak igazolása, hogy az állatot elidegenítették illetve elhullott/leölték/levágták

Milyen iratok szükségesek?

Állat elidegenítését bizonyító okirat /
Hatósági állatorvosi igazolás az elhullásról /
Állatorvosi kényszervágási javaslat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illeték
Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

jegyző

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez

A fellebbezési illeték mértéke: jegyző (döntés közléstől számított)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A külföldi marhalevél mely esetekben jogosít lejegyzésre?
A külföldi marhalevél csak a belföldi rendeltetési helyen történő levágásra és a rajta leírt több állat egy részének elhullása vagy leölése esetén szükséges lejegyzésre jogosít.


Azárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) közös marhaleveleiről az elhullottakat, a hatósági rendelkezésre leöletetteket, a köz- és magánfogyasztásra levágottakat az elhullás, a leölés, a levágás igazolása mellett hány napon belül kell lejegyeztetni?
Nyolc napon belül.

Kitől kell kérni a lejegyzést?
A lejegyzést az elidegenítés, illetve a leölés, elhullás, levágás helye szerint illetékes jegyzőtől kell kérni.

Fontosabb fogalmak

A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy - külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén - a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.

A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állat-egészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást.

A marhalevél fajtái:
1. belföldi egyedi marhalevél: amelyet az állatról egyedenként állítanak ki,
2. belföldi közös marhalevél: amelyet több állatról, állatcsoportról állítanak ki,
3. külföldi marhalevél: amelyet más országban állítottak ki, és igazolja legalább az állat(ok) tulajdonjogát, valamint azt, hogy szállításának, állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 73. § (1) bekezdés, (4) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, (5) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

A marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 1. §, 2. §, 3. §, 5. §, 6. § (1), (2) bekezdés, 8. § (2) bekezdés, 9. § (1), (3) bekezdés, 11. §, 12. § (1) bekezdés , 13. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, 15. §, 17. §, 1. számú melléklet "LEJEGYZÉSEK" minta, 2. számú melléklet

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 54. számú függeléke

Kulcsszavak

zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállat marhalevél lejegyzés kényszervágás elhullás tulajdonos-változás, elidegenítés leöletés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858