Akadálymentes verzió

Marhalevél megsemmisítésre, illetőleg nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása

Kódszám

JEGYZ00208

Az ügy rövid leírása

Az az állattartó, akinek a birtokában levő marhalevélen szereplő valamennyi állatra vonatkozó tulajdonjoga megszűnt, a marhalevelet köteles megsemmisítésre, illetőleg a nyilvántartásból való törlésre benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

A tulajdonos állattartó
_

Milyen adatokat kell megadni?

Annak bejelentése, hogy a marhalevélen szereplő valamennyi állatra vonatkozó tulajdonjog megszűnt

Milyen iratok szükségesek?

tulajdonjog megszűnését igazoló okirat
eredeti marhalevél

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

a tulajdonjog megszűnésének helye szerinti község jegyzője

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez
jegyző
(döntés közléstől számított)
15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

_
Mikor kell a marhalevelet megsemmisítésre, illetőleg a nyilvántartásból való törlésre benyújtani?
Ha az állattartónak a birtokában levő marhalevélen szereplő valamennyi állatra vonatkozó tulajdonjoga megszűnt.

Mi történik, ha a tulajdonjog megszűnésének helye nem azonos a tartás vagy a legutolsó irányítás helyével?
A jegyző a marhalevelet három napon belül a tulajdonátruházás, illetőleg az utolsó irányítás (kezelés) helye szerint illetékes jegyzőhöz továbbítja..

Fontosabb fogalmak

A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy - külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén - a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.

A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állat-egészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást.

A marhalevél fajtái:
1. belföldi egyedi marhalevél: amelyet az állatról egyedenként állítanak ki,
2. belföldi közös marhalevél: amelyet több állatról, állatcsoportról állítanak ki,
3. külföldi marhalevél: amelyet más országban állítottak ki, és igazolja legalább az állat(ok) tulajdonjogát, valamint azt, hogy szállításának, állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya

Vonatkozó jogszabályok


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 83. § (5) bekezdés 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,

A marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 1. §, 2. §, 3. §, 5. §, 6. § (2) bekezdés, 12. § (1), (2) bekezdés , (4) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, 15. §, 2. számú melléklet

Kulcsszavak

zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállat valamennyi állatra vonatkozó tulajdonjog megszűnése marhalevél megsemmisítése marhalevél nyilvántartásból való törlése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858