Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Marhalevél pótlása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00209

Az ügy rövid leírása

Az elveszett vagy megsemmisült marhalevél pótlását az eredeti marhalevelet kiállító vagy a tulajdonátruházási nyilatkozatot rávezető jegyzőtől kell kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tulajdonos állattartó

Kizáró okok: _

Milyen adatokat kell megadni?

Annak bejelentése, hogy a marhalevél elveszett vagy megsemmisült.

Az elveszett, megsemmisült marhalevél sorszáma (vagy egyéb, azonosításra alkalmas, a jegyző nyilvántartásában szereplő adat).

Milyen iratok szükségesek?

_

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illeték
Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

jegyző

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez

A benyújtási határidő: jegyző (döntés közléstől számított)

A fellebbezési illeték mértéke: 15 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell tenni, ha a marhalevél elveszett vagy megsemmisült?
Kérelmezni kell a marhalevél pótlását.

Kitől kell kérni az elveszett vagy megsemmisült marhalevél pótlását?
Az eredeti marhalevelet kiállító vagy a tulajdonátruházási nyilatkozatot rávezető jegyzőtől kell kérni

Mi a teendő, ha az ügyfél nem tudja megnevezni azt a települést, ahol az eredeti marhalevelet kiállították, vagy a tulajdonátruházási nyilatkozatot rávezették?
Új marhalevél kiállítását kell kérni a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőtől.

Fontosabb fogalmak

A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy - külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén - a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.

A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állat-egészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást.

A marhalevél fajtái:
1. belföldi egyedi marhalevél: amelyet az állatról egyedenként állítanak ki,
2. belföldi közös marhalevél: amelyet több állatról, állatcsoportról állítanak ki,
3. külföldi marhalevél: amelyet más országban állítottak ki, és igazolja legalább az állat(ok) tulajdonjogát, valamint azt, hogy szállításának, állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 73. § (1) bekezdés, (4) bekezdés;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, (5) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

A marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 1. §, 2. §, 3. § a-f) pont, 5. §, 6. § (2) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 13. § (1)-(3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, 15. §, 17. §, 2. számú melléklet

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 121. §

Kulcsszavak

zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállat marhalevél pótlása elveszett megsemmisült

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858