Akadálymentes verzió

Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

Kódszám

MMBHA00100

Az ügy rövid leírása

a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a -k) pontokban meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

Ki jogosult az eljárásra?

építtető (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Milyen adatokat kell megadni?

1. Az építtető megnevezése és elérhetősége. A költségviselő megnevezése, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma. 2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye, rendeltetése, helyrajzi száma. 3. A bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezése, száma és kelte. 4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása. 5. A korábban keletkezett engedély előírásaitól való esetleges eltérés. 6. A benyújtott mellékletek felsorolása. 7. Az építtető nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal. 8. Keltezés, az építtető (cégszerű) aláírása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Használatbavétel tudomásulvételi eljárásának költsége 10.000 Ft.

Hol intézhetem el?

A sajátos építmény elhelyezésére szolgáló ingatlan címe (hrsz.)

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre
Van lehetőség fellebbezésre
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok
kézhezvételtől számított 15 napon belül
5 000 forint

Fontosabb fogalmak

Sajátos építmény: a) a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az azok rendeltetésével szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket), b) a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai az utak kivételével,
c) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, d) a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény,
e) a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény, f) a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény, a villamosmű kivételével, g) az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító,
h) az épített üvegipari vagy fémipari kemence, i) építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep építményei), j) ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építménnyel együtt, k) a hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeit is.

Kulcsszavak

sajátos építmény,használatbavételi engedély, próbaüzem, jogerő, építtető

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858