Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Juh -és kecske egyedek jelölésének bejelentése

Kódszám

NENAR00023

Az ügy rövid leírása

Hazai születésű juh egyedeket, mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de legkésőbb 6 hónapos korukig meg kell jelölni. A jelölés tényét a juh ENAR rendszerbe a 2711-es "bejelentő lap hazai születésű juhok és kecskék jelölésének bejelentésére" c. bizonylattal be kell jelenteni. A bejelentő lapon a juh ENAR számok feltüntetésével egyszerre több állatot, csoportosan lehet bejelenteni

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Olyan tenyészetek tartói, ahol , juhot és/vagy kecskét tartanak, a területileg illetékes juh instruktor, valamint a területileg illetékes hatósági állatorvos (csak hatósági jelölés bejelentése esetén)

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

A 2711-es bizonylat kitöltési útmutató szerinti szabályos kitöltése az alábbiak szerint: 1. Tenyészet azonosítása
Az tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állatokat megjelölték.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
2. Faj
Az állatfaj rovatot minden esetben ki kell tölteni, a juh vagy kecske szöveg előtti körbe húzott x-el.
3. Jelölés
A ENAR szám rovatban meg kell adni a jelölésre használt jelölőeszköz ENAR számát. Kitöltése kötelező.
A fajta rovatban a NÉBIH által kiosztott fajtakódok adhatók meg. A rovat kitöltése nem kötelező.
Meg lehet adni az állat nemét, Hímivarú vagy nőivarú, a megfelelőt be kell x-elni.
A jelölt állat születési ideje, megadásakor az év és hónap is elegendő.
A jelölés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap). Kitöltése kötelező.
4. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
5. Jelölő instruktor
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha az állat jelölését az instruktor végezte.
A jelölő instruktor azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
A jelölő instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A jelölő instruktor aláírása nem hiányozhat.
6. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha az állat jelölését a hatósági állatorvos végezte.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat.

Milyen iratok szükségesek?

A kitöltött bizonylathoz nem kell további dokumentumokat csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

Ügyintézés határideje

A NÉBIH köteles a hozzá megküldött adatokat tíz napon belül a nyilvántartásban rögzíteni.

Jogorvoslati lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az exportra, vagy közvetlenül vágásra szállított bárányok jelölését is be kell jelenteni?: Nem, ezek esetében a jelölés eseményt nem kell külön bejelenteni, de a fülszámokat a szállításkor kitöltött szállítólevélen fel kell tüntetni. A jelölés tényét csak a továbbtartásra szánt állatok esetében kell bejelenteni.

Kinek kell bejelentenie a jelölést: a tartónak, vagy a jelölést végző instruktornak?: A jelölés bejelentésére mind a tartónak, mind az instuktornak lehetősége van. A bejelentésre szolgáló bizonylatot kitöltés, és az instruktor ellenjegyzését követően a tartó közvetlenül beküldheti a központi adatbázisba. Az instruktoroknak azonban lehetőségük van a kitöltött bizonylat alapján az adatok közvetlen elektronikus továbbítására a központi adatbázis felé. Az adatszolgáltatás ilyen módon is teljesíthető, az előírt határidők betartásával.

Hogyan módosíthatók a tévesen bejelentett adatok? : A jelölés adatait a 2712-es "hazai állat jelölésének egyedi bejelentő és módosító lapja" c. nyomtatványon állatonként külön-külön lehet módosítani.

Fontosabb fogalmak

1. juh ENAR-szám: a juhfélék egyedének megjelölésére és azonosítására használt, az állattartó igénylése alapján a NÉBIH által kiadott szám;

2. juh instruktor-területi felelős: a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (a továbbiakban: MJKSz) által meghatározott feladatok meghatározott működési területen történő ellátására megbízott természetes személy;
juh/kecske ENAR-szám: a juhfélék/kecskefélék egyedének megjelölésére és azonosítására használt, az állattartó igénylése alapján a NÉBIH által az e rendeletben foglaltaknak megfelelő és az e rendeletben foglaltak szerint kiadott szám
pótlap/folytatás lap: a szállítólevélhez illetve a módosító laphoz csatolható bizonylat, melyet abban az esetben szükséges kitölteni, ha a szállítólevél/módosító lap ENAR szám rovatai az összes állat ENAR számának megadásához kevésnek bizonyulnak


Vonatkozó jogszabályok



Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. Törvény 8-9. §, 16. § (a), (b) pont

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 1§ (1) bekezdés, (6) bekezdés, 7. §;

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.(X.18.) FVM rendelet 19. § c) és 20. § b) pont , 2. § 10. és 15. § d), 1§,

A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet 14.§ b)

a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet 2. §, (1) bekezdésében idézett útmutató 4.2.2, 4.2.4 fejezetei

Kulcsszavak

juh ENAR szám, továbbtartásra szánt állat, instruktor, bejelentő lap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858