Akadálymentes verzió

Juh- és kecske kiesés bejelentése

Kódszám

NENAR00031

Az ügy rövid leírása

A juhok elhullás , elveszés, házi vágás, illetve leöletés miatti kiesésének csoportos bejelentésére a 2713-as bizonylat szolgál. A bizonylaton egyszerre több állat kiesését lehet egyidejűleg bejelenteni. Az űrlapot a juh tenyészet állattartója tölti ki. Leöletés esetén a hatósági állatorvos aláírása is szükséges. A kitöltött bizonylatot az ENAR központba (1525 Bp. Pf.: 30.) kell beküldeni.

Ki jogosult az eljárásra?

juh tenyészet állattartója, a területileg illetékes juh instruktor/területi felelős, valamint a területileg illetékes hatósági állatorvos (csak leöletés bejelentése esetén)
Van lehetőség képviseletre, az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A 2713-as bizonylat kitöltési útmutató szerinti szabályos kitöltése az alábbiak szerint: Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tenyészet azonosítása
A tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állatok kiestek.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
2. Kiesés
A ENAR szám rovatban meg kell adni a kiesett állat jelölőeszközének ENAR számát. Kitöltése kötelező.
A kiesés módját kell x-el bejelölni: elhullás, elveszés, házi vágás vagy leöletés. Csak egy mód jelölhető.
A kiesés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). Kitöltése kötelező.
3. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
4. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha leöletést jelentenek be.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat.

Milyen iratok szükségesek?

A kitöltött bizonylathoz nem kell további dokumentumokat csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A NÉBIH (Állattenyésztési Igazgatóság), mint országos hatáskörű szerv jár el

Ügyintézés határideje

A kiesett állatok adatait a NÉBIH 10 napon belül rögzíti a központi adatbázisban.

Jogorvoslati lehetőség

Nem releváns nincs döntés, csak tudomásulvétel

Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

rendelkezésre áll a www.enar.hu oldalon
Kinek kell bejelentenie a kiesést: a tartónak, vagy az instruktornak/területi felelősnek?: Az állatok kiesését a tartónak kell bejelenteni. A kiesést - elsősorban az elveszést - az éves leltár felvételekor az instruktor/területi felelős a leltár adatok jelentésével együtt is be tudja jelenteni a központi adatbázisba, ebben az esetben a 2713-as bizonylatot nem kell kitölteni, alapbizonylatként a leltár jegyzőkönyv szolgál. Hogyan törölhetők ill. módosíthatók a tévesen bejelentett adatok? A kiesés adatait a 2714-es "juh és kecske kiesés egyedi bejelentő lap " c. nyomtatványon a "törlés" ill. a "módosítás" funkció kiválasztásával állatonként külön-külön lehet módosítani vagy törölni..

Fontosabb fogalmak

1. juh ENAR-szám: a juhfélék egyedének megjelölésére és azonosítására használt, az állattartó igénylése alapján a NÉBIH által kiadott szám; 2. juh instruktor/területi felelős: a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (a továbbiakban: MJKSz) által meghatározott feladatok meghatározott működési területen történő ellátására megbízott természetes személy; 3. Kiesés: elhullás, elveszés, házi vágás vagy leöletés események.
4. Leltár: valamennyi juh tenyészetben évente egyszer a juh instruktor/területi felelős közreműködésével fülszám szerinti állatleltárt kell felvenni.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 40.§ (1) bekezdés, Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 8. §, 16. § (a), (b) pont; A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012.(II.29.) Korm. rendelet 1. §, 7. § , A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.(X.18.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdés, A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet 2.§ 10. pont, 12. § c) pont, 14. §, 19. § g) pont

Kulcsszavak

juh ENAR szám, továbbtartásra szánt állat, instruktor/területi felelős, kiesés bejelentő lap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858