Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Juh- és kecske kiesés bejelentése

Kódszám

NENAR00031

Az ügy rövid leírása

A juhok elhullás , elveszés, házi vágás, illetve leöletés miatti kiesésének csoportos bejelentésére a 2713-as bizonylat szolgál. A bizonylaton egyszerre több állat kiesését lehet egyidejűleg bejelenteni. Az űrlapot a juh tenyészet állattartója tölti ki. Leöletés esetén a hatósági állatorvos aláírása is szükséges. A kitöltött bizonylatot az ENAR központba (1525 Bp. Pf.: 30.) kell beküldeni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: juh tenyészet állattartója, a területileg illetékes juh instruktor/területi felelős, valamint a területileg illetékes hatósági állatorvos (csak leöletés bejelentése esetén)

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A 2713-as bizonylat kitöltési útmutató szerinti szabályos kitöltése az alábbiak szerint: Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Tenyészet azonosítása
A tenyészet kódja kitöltése kötelező. Annak a tenyészetnek a kódját kell beírni, ahol az állatok kiestek.
A tartó/üzemeltető neve, tenyészet címe rovat kitöltése kötelező.
2. Kiesés
A ENAR szám rovatban meg kell adni a kiesett állat jelölőeszközének ENAR számát. Kitöltése kötelező.
A kiesés módját kell x-el bejelölni: elhullás, elveszés, házi vágás vagy leöletés. Csak egy mód jelölhető.
A kiesés dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap). Kitöltése kötelező.
3. Bejelentő tenyészet állattartójának aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni. (év, hó, nap).
A bejelentő tenyészet állattartójának aláírása nem hiányozhat. A bizonylat csak az ő aláírásával érvényes.
4. Hatósági állatorvos azonosítója és aláírása
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha leöletést jelentenek be.
A hatósági állatorvos azonosítója rovatba az ENAR rendszer által kiosztott azonosítót kell beírni.
A hatósági állatorvos neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap)
A hatósági állatorvos aláírása nem hiányozhat.

Milyen iratok szükségesek?

A kitöltött bizonylathoz nem kell további dokumentumokat csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

NÉBIH (Állattenyésztési Igazgatóság)

Ügyintézés határideje

A kiesett állatok adatait a NÉBIH 10 napon belül rögzíti a központi adatbázisban.

Jogorvoslati lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kinek kell bejelentenie a kiesést: a tartónak, vagy az instruktornak/területi felelősnek?: Az állatok kiesését a tartónak kell bejelenteni. A kiesést - elsősorban az elveszést - az éves leltár felvételekor az instruktor/területi felelős a leltár adatok jelentésével együtt is be tudja jelenteni a központi adatbázisba, ebben az esetben a 2713-as bizonylatot nem kell kitölteni, alapbizonylatként a leltár jegyzőkönyv szolgál. Hogyan törölhetők ill. módosíthatók a tévesen bejelentett adatok? A kiesés adatait a 2714-es "juh és kecske kiesés egyedi bejelentő lap " c. nyomtatványon a "törlés" ill. a "módosítás" funkció kiválasztásával állatonként külön-külön lehet módosítani vagy törölni..

Fontosabb fogalmak

1. juh ENAR-szám: a juhfélék egyedének megjelölésére és azonosítására használt, az állattartó igénylése alapján a NÉBIH által kiadott szám; 2. juh instruktor/területi felelős: a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (a továbbiakban: MJKSz) által meghatározott feladatok meghatározott működési területen történő ellátására megbízott természetes személy; 3. Kiesés: elhullás, elveszés, házi vágás vagy leöletés események.
4. Leltár: valamennyi juh tenyészetben évente egyszer a juh instruktor/területi felelős közreműködésével fülszám szerinti állatleltárt kell felvenni.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 40.§ (1) bekezdés, Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 8. §, 16. § (a), (b) pont; A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012.(II.29.) Korm. rendelet 1. §, 7. § , A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.(X.18.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdés, A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet 2.§ 10. pont, 12. § c) pont, 14. §, 19. § g) pont

Kulcsszavak

juh ENAR szám, továbbtartásra szánt állat, instruktor/területi felelős, kiesés bejelentő lap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858