Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Juh-és kecske jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

Kódszám

NENAR00039

Az ügy rövid leírása

Az egyed megjelöléséhez szükséges jelölőeszközöket és segédeszközöket az állatok tartójának a tenyésztő szervezeten (MJKSZ 1242 Budapest, Pf. 365 ) keresztül kell megrendelni. Erre az "5721 jelölőeszköz és segédeszközök megrendelő lap" ill. az "5722-es pótlásra/továbbtartásra szolgáló jelölőeszköz megrendelő lap már megjelölt állatok jelölésére" c. bizonylat szolgál. Füljelzőt az instruktor/területi felelős önállóan is rendelhet, melyet szükség esetén átadhat a körzetébe tartozó tenyészeteknek. Állategészségügyi intézkedés keretében történő jelöléshez az illetékes megyei kormányhivatal rendelhet füljelzőt ill. segédeszközt. Az MJKSZ a bizonylat ellenjegyzését és rögzítését követően a megrendelést elektronikus formában továbbítja a NÉBIH felé.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: tenyészet állattartója, a területileg illetékes instruktor/területi felelős, jogosult állatorvos, vagy hatósági állatorvos (a területileg illetékes megyei kormányhivatal) (csak állategészségügyi intézkedés kapcsán szükségessé váló jelölés esetén)

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Az 5721-es bizonylat kitöltési útmutató szerinti szabályos kitöltése az alábbiak szerint:
Az űrlapon a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. A bizonylat beérkezési dátuma a bizonylat számítógépes feldolgozásához szükséges, nem szabad kitölteni.
1. Megrendelő
A megrendelő azonosítója, a tenyészet kódja vagy az instruktor körzetkódja vagy az egység kódja rovat kitöltése kötelező. Csak az egyik választható a háromból.
A tartó, instruktor vagy egység neve rovat kitöltése kötelező.
2. Gyártó
A gyártó kódja rovatba a jelölőeszköz, illetve a segédeszközök gyártójának kódját kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján. Kitöltése kötelező. Egy bizonylaton csak egy gyártó által gyártott jelölőeszköz és segédeszköz rendelhető.
A gyártó neve rovatot szintén a NÉBIH által kiadott közlemény alapján kell kitölteni. Kitöltése kötelező.
3. Jelölőeszköz gyártmánya
A gyártmány-kódja rovatba a jelölőeszköz gyártójától és típusától függő gyártmány kódot kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján. Ha jelölőeszközt rendelnek, akkor kitöltése kötelező.
A gyártmány neve rovatba a jelölőeszköz gyártmány nevét kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján. Ha az előző rovat kitöltött, vagyis jelölőeszköz megrendelésről van szó, akkor kitöltése kötelező.
4. ENAR szám
A típus rovatot minden esetben ki kell tölteni, a megfelelő szöveg előtti körbe húzott x- el. Csak egyfajta jelölőeszköz típus jelölhető.
„Juh állategészségügyi” és a „Kecske állategészségügyi” típust csak egység (megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság) rendelhet.
„Juh” és „Kecske” típust csak az a tenyészet rendelhet, amelyiknek a TIR –ben (Tenyészet Információs Rendszerben) működő (bejelentett és nem lezárt) juh illetve kecske tartása a megrendelés időpontjában regisztrált. Ezeket a típusokat rendelheti a területileg illetékes instruktor.
A juh ENAR szám évszámának utolsó jegye rovatot csak „juh” típusú jelölőeszköz esetén kell kitölteni. Annak az évnek az utolsó számát kell ide beírni, amelyik évben született juhok jelölésére kívánja a megrendelő a jelölőeszközt felhasználni. Ez a szám lesz a jelölőeszközön lévő ENAR szám 7. számjegye.
A használati szám kiosztása rovatot a megfelelő szöveg előtti körbe húzott x- el lehet kitölteni. Egy megrendelő lapon csak egyfajta kiosztás jelölhető meg. Ha nem jelöl meg egyetlen karikát sem, akkor az alapértelmezés (1) Számkihagyó. Számkihagyó kiosztás esetén az újonnan kiadandó azonosítószámok közül a rendszer nem adja ki – mintegy átugorja – azokat, amelyek használati-szám része egyezik a juh jelölőeszközön lévő ENAR szám esetében a tenyészetben, kecske jelölőeszközön lévő ENAR szám esetében az instruktori körzetben nyilvántartott – más élő egyed használati számával. Folytatólagos számkiadás esetén a rendszer a használati számokat folyamatosan, növekvő sorrendben adja ki, tekintet nélkül a tenyészetben vagy a körzetben álló élő egyedek használati számaira.
A használati szám kezdete rovat kitöltése esetén meghatározható az első jelölőeszközön lévő ENAR szám használati száma. Kitöltésére csak speciális esetekben lehet szükség, pl. azért, hogy a tenyészet különböző telepein született állatokra a használati számok más-más számtartományba essenek Ha nincs kitöltve, akkor a következő kiadható használati szám lesz az első.
A megrendelt mennyiség rovatba be kell írni a jelölőeszköz rendelés darabszámát. Ha a „3. Jelölőeszköz gyártmánya” blokk kitöltött, vagyis jelölőeszköz megrendelésről van szó, akkor kitöltése kötelező. Abban az esetben, ha a gyártó kikötött csomagolási egységet, - amit a NÉBIH által kiadott közlemény tartalmaz, csak a csomagolási egység többszörösei rendelhetőek. Amennyiben a NÉBIH által kiadott közlemény tartalmaz minimum rendelhető mennyiséget, akkor annál kisebb szám nem írható ebbe a rovatba.
5. Segédeszköz
Az elektronikus jelölőeszközökhöz tartozó leolvasó készülékeket közvetlenül a gyártótól kell megrendelni a jelölőeszköz közleményben leírt gyártóhoz tartozó elérhetőségeken keresztül.
A fogó gyártmánykódja rovatba, ha fogót rendelnek, akkor a NÉBIH által kiadott közleményben található, a megadott gyártótól függő kódot kell beírni, különben üresen kell hagyni.
A fogó neve rovatot fogó rendelése esetén ugyancsak a NÉBIH által kiadott közlemény alapján kell kitölteni, különben üresen kell hagyni.
A megrendelt mennyiség rovatba be kell írni a fogó rendelés darabszámát.
A tű gyártmánykódja rovatba, ha tűt rendelnek, akkor a NÉBIH által kiadott közleményben található, a megadott gyártótól függő kódot kell beírni, különben üresen kell hagyni.
A tű neve rovatot ugyancsak a NÉBIH által kiadott közlemény alapján kell kitölteni, ha tűt rendelnek, különben üresen kell hagyni.
A megrendelt mennyiség rovatba be kell írni a tű rendelés darabszámát.
6. Megrendelő aláírása
Az aláírás dátuma rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A megrendelő aláírása nem hiányozhat.
7. Jóváhagyó instruktor adatai
Abban az esetben kell ezt a blokkot kitölteni, ha állattartó a megrendelő.
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
8. Jóváhagyó instruktor aláírása
Abban az esetben kötelező ezt a blokkot kitölteni, ha állattartó a megrendelő.
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat.
Az 5722-es bizonylat kitöltése: 1. Megrendelő
A megrendelő azonosítója, a tenyészet kódja rovat kitöltése kötelező.
A tartó neve rovat szintén kötelező.
2. Gyártó
A gyártó kódja rovatba a jelölőeszköz gyártójának kódját kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján. Kitöltése kötelező.
A gyártó neve rovatot is a NÉBIH által kiadott közlemény alapján lehet kitölteni. Kitöltése kötelező.
3. Jelölőeszköz gyártmánya
A gyártmány-kódja rovatba a jelölőeszköz gyártójától és típusától függő gyártmány kódot kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján. Csak olyan gyártmánykód adható itt meg, melynek nevében szerepel a „pótlás” szó. Kitöltése kötelező.
A gyártmány neve rovatba a jelölőeszköz gyártmány nevét kell írni a NÉBIH által kiadott közlemény alapján. Kitöltése kötelező.
4. Jelölőeszközök
Ez a blokk a legyártandó jelölőeszközök egyedi ENAR számait tartalmazza, egyedi felsorolással vagy intervallumok segítségével történő megadással. Amennyiben intervallumos megadást választanak, akkor egy intervallumba csak egyféle ENAR szám számtípusú és országkódú jelölőeszköz adható meg.
Egy intervallum megadása egy alsó határ (legkisebb azonosító) és egy felső határ (legnagyobb azonosító) beírásával történik. A két határ megadása azt jelenti, hogy valamennyi e határok közé eső ENAR számot le kell gyártani. (Az intervallumon belül tehát az azonosítók közül egy sem hiányozhat). A kecske jelölőeszköz ENAR számai és a (8-cal kezdődő) juh állategészségügyi jelölőeszköz ENAR számainak utolsó jegye egy ellenőrző (CDV) szám. Ebben az esetben az intervallumon belül az azonosítók folyamatossága csak a CDV elhagyása után maradó részre kell, hogy érvényes legyen. A ENAR számtól illetve a ENAR számig rovatba azonban ebben az esetben is ENAR szám teljes hosszát kell beírni, CDV-vel együtt. Abban az esetben, ha magyar gyártmányú jelölőeszközről van szó, az országjelzés (HU) elmaradhat, minden más esetben kötelező megadni.
Az állatok ENAR számainak megadása rovat kitöltése kötelező. Be kell jelölni x-el, hogy egyedi felsorolást alkalmaznak-e vagy intervallumosan adják-e meg az ENAR számokat.
A ENAR szám vagy ENAR számtól rovatba egyedi felsorolás esetén a pótlásra/továbbtartásra megrendelt jelölőeszköz ENAR számát, intervallumosnál ENAR szám intervallumának kezdetét (alsó határát) kell beírni.
A ENAR szám vagy ENAR számig rovatba egyedi felsorolás esetén a pótlásra/továbbtartásra megrendelt jelölőeszköz ENAR számát kell beírni, intervallumos megadás esetén pedig a ENAR számtól rovattal együtt töltendő ki, a ENAR szám tartomány utolsó számát (felső határát) kell beírni.
5. Megrendelő aláírása
A dátum rovatot helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A megrendelő aláírása nem hiányozhat.
6. Jóváhagyó instruktor adatai
Az instruktor körzetkódja rovatba az ENAR rendszer által kiosztott instruktori azonosítót kell beírni. Kötelező kitölteni.
Az instruktor neve rovatot ellenőrzés céljából kell kitölteni.
7. Jóváhagyó instruktor aláírása
A dátum rovatba a kitöltés dátumát helyes dátumformátumban kell kitölteni (év, hó, nap).
A jóváhagyó instruktor aláírása nem hiányozhat.

Milyen iratok szükségesek?

A kitöltött bizonylathoz nem kell további dokumentumokat csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs, az eljárás díjmentes

Hol intézhetem el?

a Magyar Juh-és Kecsketenyésztők Szövetségén (MJKSZ) keresztül a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatósága

Ügyintézés határideje

Az adatokat a NÉBIH 10 napon belül rögzíti a központi adatbázisban, és elektronikus úton megküldi a kiadott, legyártandó fülszámok listáját az illetékes gyártó, valamint az MJKSz részére.

Jogorvoslati lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kinek kell a megrendelni a füljelzőket: a tartónak, vagy az instruktornak/ területi felelősnek?: A füljelzőket a tartónak kell megrendelnie.Szükség esetén az illetékes instruktor/ területi felelős is átadhat jelölőeszközöket saját készletéből a körzetébe tartozó tenyészeteknek. Mennyi dő alatt kaphatom meg a megrendelt füljelzőket?: A NÉBIH hetente, keddi napokon (ha az nem munkaszüneti nap) küldi el a beérkezett igényeket. A sürgősséggel igényelt füljelzőket 24 órán (munkanapokon) belül továbbítja a gyártóknak. Gyártótól függ, mennyi időn belül szállítják a füljelzőt. A gyártóra 15 munkanapos határidő vonatkozik. Sürgősségi estekben ez a határidő 7 nap. Hol tatálhatok információkat a forgalmazott füljelző típusokról?: A gyártók ill. az általuk forgalmazott füljelző típusok adatai a www.enar.hu webhelyen elérhetők. Mely esetben kell az 5721-es , és mely esetben az 5722-es bizonylatot kitölteni?: Az 5721-es bizonylaton kell igényelni az állatok első alkalommal történő jelöléséhez szükséges füljelzőket. Az 5722-es bizonylaton rendelhetők meg a juhok és kecskék füléből kiesett jelölőeszközök pótlására szolgáló jelölőeszközök, valamint a továbbtartásra meghagyott és már korábban megjelölt állatok ismételt megjelölésére szolgáló jelölőeszközök.

Fontosabb fogalmak

1. juh ENAR-szám: a juhfélék egyedének megjelölésére és azonosítására használt, az állattartó igénylése alapján a NÉBIH által kiadott szám; 2.instruktor/ területi felelős: a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (a továbbiakban: MJKSz) által meghatározott feladatok meghatározott működési területen történő ellátására megbízott természetes személy;
3. Leltár: a vonatkozó jogszabály szerint valamennyi tenyészetben évente egyszer az instruktor/területi felelős közreműködésével fülszám szerinti állatleltárt kell felvenni.
4. bendő bólusz: lenyelhető kerámia kapszula, amely elektronikus jeladót tartalmaz;
5. jelölőeszköz: a NÉBIH által a juhok és kecskék jelölésére engedélyezett, a 21/2004/EK rendelet Mellékletének A.3. szakasz b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő füljelző, illetve a 21/2004/EK rendelet Mellékletének A.3. szakasz a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus füljelző, valamint bendő bólusz;
6. segédeszköz: a NÉBIH által engedélyezett, a juhok és kecskék jelölőeszközeinek behelyezésére szolgáló fogók, tűk és elektronikus jelek olvasására alkalmas leolvasó eszközök;

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 40.§ (1) bekezdés, Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 8.§, 9. §, 16. § (a), (b) pont; A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012.(II.29.) Korm. rendelet 1. §, A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.(X.18.) FVM rendelet 1§, 4.§ (4) bekezdés, A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet 2. §(1) 3., 4., 5., 7. 8. pontok, 14.§., 15.§ ;8. §, 12.§ g) pont, 19. § b) pont és 20. § a) pont

Kulcsszavak

juh ENAR szám, területi felelős/instruktor, füljelző, segédeszköz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858