Akadálymentes verzió

"Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése "

Kódszám

NENAR00082

Az ügy rövid leírása

A 2930-as bizonylat a szarvasmarha egyedek be- illetve kikerülésének egyidejű bejelentésére szolgál, speciális esetekben: 1) Az állat olyen helyre kerül, ahol az állat nem rendeltetészszerűen, átmenetileg tartózkodik (állatkórház, hazai kiállítás, 2.) Rakodóhelyeknél, győjtőállomásoknál, ahol az állatok külföldre szállítása meghiúsult, 3) Vágóhídi rakodóhelyekről az ott megfordult állatok bejelentésére; 4) Állattartó tenyészetekből, karantén telepekről, vagy mesterséges termékenyítő állomásokról, az
állatok valamely előző mozgásának pótlólagos bejelentésére. Az első és a jelenlegi tartózkodás
bejelentésére a bizonylat nem használható, azaz minden olyan állatmozgásra, aminek jelentése csak marhalevélen történhet, ez a bizonylat nem használható.

Ki jogosult az eljárásra?

A bizonylatot annak az önálló tenyészetnek a tartója vagy az általa megbízott ENAR felelőse, ill. annak a megyei körzetbe
sorolt tenyészetnek a körzeti kapcsolattartó állatorvosa tölti ki és írja alá, amely tenyészethez az egyed lezárult tartózkodását
a megjelölt időintervallumban tévesen jelentették. Kivétel, ha a bejelentéshez felelősségvállaló szükséges, mert a tenyészet
már felszámolták, vagy olyan önálló tenyészet esetén, melynek tenyészettípusa: állattartó, karantén vagy mesterséges
termékenyítő. Ilyenkor a bizonylatot a felelősségvállalóként az illetékes kerületi főállatorvosnak vagy főfelügyelőnek kell
aláírnia.
Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Annak a tenyészetnek, kiállításnak, állatkórháznak, stb. a tenyészetkódját kell beírni, ahol az állat amegjelölt időintervallumban tartózkodott. A "Tartó neve, tenyészet címe" rovatot az űlapon ellenőrzés céljából kötelező kitölteni. Az Időszak kezdete rovatba a tartózkodás kezdő dátumát kell beírni. A rovat kitöltése kötelező. Az Időszak vége rovatba a tartózkodás végének a dátumát kell beírni. Meg kell adni az ügyben érintett egyedek azonosítószámát. A kiesés kódja rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az állat az ideiglenes tartózkodási helyről kényszervágásra került, elveszett, vagy nem került ki élve. A felelősségvállalói aláíráshoz kötött esetekben (lásd.: Útmutató) kötelező a felelősség vállaló, kódja, aláírása és a dátum kitöltése. A bejelentő aláírása és a bejelentés dátumának kitöltése minden esetben kötelező.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Díjmentes

Hol intézhetem el?

A NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, mint országos hatáskörű szerv, és az ügyfél telephelye szerinti illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága.

Ügyintézés határideje

10 nap, sürgősséggel 2 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.
Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A bizonylat kitöltési útmutatója csatolva.
Kiállítás szervezőként, kell-e új marhalevelet váltanom a kiállításra érkező állatokra? Nem szükséges, a kiállítás lezárta után a 2930-as űrlappal kell jelentenem a kiállításra érkező, és onnan távozott állatokat. A kiállításnak előzőleg kell igényelnie tenyészetkódot a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR).

Fontosabb fogalmak

A lezárt tartózkodás jelentése az a tevékenység, amikor utólag jelentik, hogy egy szarvasmarha élete során járt egy olyan, tenyészetóddal rendelkező tartózkodási helyen, ahol tartózkodását nem kellett marhalevélen jelentsék, vagy kellett volna, de nem ez nem történhetett meg, és a lezárt tartózkodás jelentése az egyed nyomkövetéséhez elengedhetetlen. A lezárt tartózkodás jelentése mindig tartalmazza a kezdeti és a lezárási dátumot. A 2930-as bizonylat a következő négy esetben használható:
a) Piacokról, kiállításokról, és állategészségügyi intézményekből, már lezárult, határozott idejű tartózkodás bejelentésére.
b) Vágóhídi rakodóhelyekről az ott megfordult állatok bejelentésére.
c) Rakodóhelyekről, győjtőállomásokról azoknak az állatoknak a bejelentésére, amelyeknek külföldre szállítása meghiúsult.
d) Állattartó tenyészetekből, karantén telepekről, vagy mesterséges termékenyítő állomásokról, az állatok valamely előző mozgásának pótlólagos bejelentésére. Az első és a jelenlegi tartózkodás bejelentésére a bizonylat nem használható!

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

ENAR, szarvasmarha, ideiglenes tartózkodás, állat kiállítás, állatkórház

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858