Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

Kódszám

JEGYZ00647

Az ügy rövid leírása

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változást - az ipari tevékenység változását ide nem értve - haladéktalnul , írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek a csatolt formanyomtatvány kitöltésével.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:
 név, székhely, cégjegyzékszám, vállalkozási nyiltávntartási szám,
Telep adatai:
címe, tulajdonos neve, hrsz, használat jogcíme,
Telepen folyatani kívánt ipari tevékenység,
telep üzemeltetésének időtartama

Milyen iratok szükségesek?

  • nem a kérelmező tulajodnában lévő telep esetén a telep használati jogcímére (bérlet, ,stb.) vonatkozó okirat ( a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat,
  • vállalkozói nyilvántartási számról igazolás vagy cégbejegyzési másolat
  • gazdasági társaság esetén aláírási cmípéldány
  • meghatalamazás
  • 5.000. Ft igazgatási szolgáltatási díj

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

A telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a akerületi önkormányzat jegyzője

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az első fokon eljáró hatóság részére

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az ügyben első fokon eljáró hatósághoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 5000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok


Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858