Akadálymentes verzió

Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

Kódszám

JEGYZ00647

Az ügy rövid leírása

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változást - az ipari tevékenység változását ide nem értve - haladéktalnul , írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek a csatolt formanyomtatvány kitöltésével.

Ki jogosult az eljárásra?

Milyen adatokat kell megadni?

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:
 név, székhely, cégjegyzékszám, vállalkozási nyiltávntartási szám,
Telep adatai:
címe, tulajdonos neve, hrsz, használat jogcíme,
Telepen folyatani kívánt ipari tevékenység,
telep üzemeltetésének időtartama

Milyen iratok szükségesek?

  • nem a kérelmező tulajodnában lévő telep esetén a telep használati jogcímére (bérlet, ,stb.) vonatkozó okirat ( a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat,
  • vállalkozói nyilvántartási számról igazolás vagy cégbejegyzési másolat
  • gazdasági társaság esetén aláírási cmípéldány
  • meghatalamazás
  • 5.000. Ft igazgatási szolgáltatási díj

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen
Az első fokon eljáró hatóság részére

Az ügyben első fokon eljáró hatósághoz

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok


Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858