Akadálymentes verzió

az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHF00003

Az ügy rövid leírása

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet hatálya alá tartozó hegesztett szerkezet szerelése, átalakítása, javítása során az ömlesztőhegesztést csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartásba vett szervezet végezhet. A hatóság akkor veszi nyilvántartásba a bejelentőt, ha a gyártó a jogszabályban meghatározott minőségügyi követelményeknek választása szerint eleget tesz, a hegesztéssel kapcsolatos kiegészítő követelményeket a rendelet melléklete szerint teljesíti, és a nemzeti szabványok szerintminősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztő-gépkezelőket foglalkoztat. Ezen követelmények teljesítését az iparügyekért felelős miniszter által a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett szervezetek, illeteve a műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják. A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be.

Ki jogosult az eljárásra?

az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Kérelmező azonosító adatai (neve, címe [székhely, telephely])
2. Kérelem tárgya
3. Javasolt a kérelem részletes indokolása
4. A hatósági eljárási díj megfizetéséről kiállítandó számlához: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető neve, címe (székhelye, telephelye), fizetési számla száma, valamint adószáma
5. Előre fizetés (átutalási megbízás) esetén az ügyfél a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni.

Milyen iratok szükségesek?

1. Kérelem,
2. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. pontja szerinti személyi, szakmai feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
3. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletének II. pontja szerinti tárgyi feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
4. Előre fizetés esetén csatolható az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazságszolgáltatási díj:
- normál ügyintézési határidő (21 nap) esetén: 55 000 Ft,
- helyszíni szemle lefolytatása: 176 000 Ft,
- az ügyfél kérelmére soron kívüli (15 napon belüli) ügyintézés esetén: a vonatkozó díj 150 %-a
Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalás

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság (Műszaki Felügyeleti Osztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerinti fellebbezésre
Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerinti fellebbezésre
A fellebbezést az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósághoz kell küldeni,
cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül kell benyújtani.
a fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet hatálya alá tartozó berendezések, edények, tartályok – ideértve azok részegységeit, alkatrészeit is - és csővezetékek gyártó művi, illetve helyszíni gyártása, szerelése, átalakítása és javítása során ömlesztő hegesztést az a gazdálkodó szervezet végezhet, amely a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
A rendelet hatálya kiterjed a fémhegesztésen túl, a műanyaghegesztésre és a keményforrasztásra is.
A hatóság akkor adja ki a hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedélyt, ha a gyártó a jogszabályban meghatározott minőségügyi követelményeknek választása szerint eleget tesz, a hegesztéssel kapcsolatos kiegészítő követelményeket a rendelet melléklete szerint teljesíti, és a nemzeti szabványok szerint minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztő-gépkezelőket foglalkoztat. Ezen követelmények teljesítését az iparügyekért felelős miniszter által a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett szervezetek, illetve a műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják.
A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be.
A feladat ellátása a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés értelmében első fokon az MKEH országos illetékességű első fokú igazgatási szervének, az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságnak a hatáskörébe, másodfokon az MKEH központi szervének hatáskörébe tartozik.
A kijelölésről a műszaki biztonsági hatóság engedélyt ad ki, amely a megadásának napjától számított három évig hatályos. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának engedélyezésével kapcsolatos eljárás díja a 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet mellékletének 10.1. pontja alapján: 55.000 Ft, a helyszíni szemle lefolytatása 176.000 Ft.
A díjfizetési kötelezettséget az MKEH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00282448-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.
A hatósági engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzéke az MKEH – honlapján (www.mkeh.gov.hu) rendszeres frissítéssel kerül közzétételre.
Honlapjukon tájékoztató jelleggel megtalálhatók a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet előírásai szerinti, illetve a 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti érvényes engedéllyel (kijelöléssel) rendelkező tanúsító szervezetek. Mikor kerülnek fel a honlapjukra az aktuális jegyzékek, illetve hol lehet a hivatalos, aktuális tanúsító szervezetek jegyzékét elérni.
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabálynak megfelelően nyilvántartási listánkat félévente tesszük közzé a Hivatal honlapján.

Fontosabb fogalmak

Hegesztés szakirányú képzettség lehet:
– okleveles hegesztő mérnök,
– okleveles hegesztő szakmérnök,
– hegesztő tudományos fokozat,
– IWE, vagy EWE (nemzetközi, vagy európai hegesztő mérnök).

Vonatkozó jogszabályok

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés 98-99. §, 102. § (1) bekezdés;
b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés e) pont, 2. melléklet 5. pont;
c) a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §;
d) egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés;
e) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, valamint a melléklet 10. fejezetének 1. pontja

Kulcsszavak

tanúsító szervezet, tanúsítvány, hegesztett szerkezet, hegesztő mérnök, kijelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858