Akadálymentes verzió

A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHF00004

Az ügy rövid leírása

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet hatálya alá tartozó tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti. A hatóság akkor veszi nyilvántartásba a tartályok gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetet, ha a gazdálkodó szervezet alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkezik, megfelelő tartályvizsgálói bizonyítvánnyal rendelkező személyt foglalkoztat, valamint hegesztési tevékenység végzése esetén rendelkezik a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet szerinti hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmények teljesítését a hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják. A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti hatósághoz nyújtja be.

Ki jogosult az eljárásra?

a tartályok gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Kérelmező azonosító adatai (neve, címe [székhely, telephely])
2. Kérelem tárgya
3. Javasolt a kérelem részletes indokolása
4. A hatósági eljárási díj megfizetéséről kiállítandó számlához: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető neve, címe (székhelye, telephelye), fizetési számla száma, valamint adószáma
5. Előre fizetés (átutalási megbízás) esetén az ügyfél a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni.

Milyen iratok szükségesek?

1. Kérelem,
2. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének I. pontja szerinti személyi, szakmai feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
3. a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének II. pontja szerinti tárgyi feltételek igazolása (helyszíni szemlén is igazolható),
4. Előre fizetés esetén csatolható az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj:
- normál ügyintézési határidő (21 nap) esetén: 55 000 Ft + 176 000 Ft összesen: 231 000 Ft,
- az ügyfél kérelmére soron kívüli (15 napon belüli) ügyintézés esetén:
a vonatkozó díj 150 %-a
Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalás

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság (Műszaki Felügyeleti Osztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerinti fellebbezésre
A fellebbezést az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósághoz kell küldeni,
cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül kell benyújtani.
a fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: MKEH-PMFH) által engedélyezett tanúsító szervezetek nyilvántartásba vétele történik, melyről az MKEH-PMFH határozatot hoz.
A feladat ellátása a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés értelmében első fokon az MKEH országos illetékességű első fokú igazgatási szervének, az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóságnak (a továbbiakban: PMFH) a hatáskörébe, másodfokon az MKEH központi szervének hatáskörébe tartozik.
A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27) Korm. remdelet 4/A. § értelmében a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről és hatósági felügyeletéről szóló rendeletben a tárolótartályok és berendezéseik gyártására, helyszíni technológiai szerelésére, javítására, átalakítására, tisztítására, időszakos ellenőrző vizsgálatára (tömörségének ellenőrzésére) való alkalmasság követelményeinek teljesítését a műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják. A kijelölést kérelmező szervezet kijelölés iránti kérelmét a műszaki biztonsági hatósághoz nyújtja be. A kérelmezővel szemben támasztott, a tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi feltételeket a 2. melléklet tartalmazza. A kijelölésről a műszaki biztonsági hatóság engedélyt ad ki, amely a megadásának napjától számított három évig hatályos. A műszaki biztonsági hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a tanúsító szervezet teljesíti-e az e rendeletben foglalt követelményeket, és amennyiben nem felel meg ezeknek a követelményeknek a Ket. 94. §-a szerinti eljárás eredménytelen lefolytatását követően a műszaki biztonsági hatóság az engedélyt visszavonja és törli a tanúsító szervezetet a nyilvántartásból. A műszaki biztonsági hatóság a tanúsító szervezetet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A műszaki biztonsági hatóság a nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzékét a műszaki biztonsági hatóság elektronikus tájékoztató oldalán félévenként közzéteszi. A műszaki biztonsági hatóság a tanúsító szervezet megnevezésén, székhelyének címén, a kijelölési okirat számán, valamint a nyilvántartásba vételének időpontján és időbeli hatályán kívül csak olyan adatokat tehet közzé, amelyek közzétételéhez a szervezet előzetesen hozzájárult.
Honlapjukon tájékoztató jelleggel megtalálhatók a 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet előírásai szerinti, illetve a 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti érvényes engedéllyel (kijelöléssel) rendelkező tanúsító szervezetek? Mikor kerülnek fel a honlapjukra az aktuális jegyzékek, illetve hol lehet a hivatalos, aktuális tanúsító szervezetek jegyzékét elérni?
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabálynak megfelelően nyilvántartási listánkat félévente tesszük közzé a Hivatal honlapján.

Fontosabb fogalmak

Szakirányú képzettség, amely lehet:
– minőségügyi szakképzettség, minőségügyi szakmérnök,
energiagazdálkodási szakképzettség, energiagazdálkodási szakmérnök,
– műszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat.
Legalább 5 év szakirányú gyakorlat, jártasság a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek területén,
vagy a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet szerint a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott tervezői jogosultság, amely lehet:
– gépészmérnöki tervező/energetikai tervező,
– épületgépészeti tervező,
– gáz- és olajmérnök tervező.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés 98-99. §, 102. § (1) bekezdés;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés f) pont, 2. melléklet 5. pont;
a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4/A. §;
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15. § (3) bekezdés;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, valamint a melléklet 10. fejezetének 1. pontja

Kulcsszavak

tanúsító szervezet, tanúsítvány, tárolótartály, kijelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858