Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHF00005

Az ügy rövid leírása

A legfeljebb 5 kg töltettömegű turista használatú gázpalackok cseretelepen vagy töltőállomáson való megtöltése engedélyköteles tevékenység.
Az engedély kiadása a Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztályától (BFKH-MMFF-MFO) (a továbbiakban: hatóság) kérhető.
A hatóság annak a gázkiskereskedőnek ad turista használatú palackokba történő pébégáz átfejtésére vonatkozó engedélyt, aki
a) maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, valamint ismeri a az átfejtő berendezés használatára vonatkozó technológiai utasításban foglaltakat,
b) rendelkezik
ba) a pébégáz általa történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására vonatkozóan pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel,
bb) hitelesített ellenőrző mérleggel,
bc) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére alkalmas, jogszabályi feltételeknek megfelelő saját tulajdonú vagy minimum egyéves időtartamra szóló bérleti szerződéssel bérelt átfejtő berendezéssel.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Kérelmező azonosító adatai (neve, címe [székhely, telephely])
2. Kérelem tárgya
3. A tevékenység végzésének helye (címe)
4. A hatósági eljárási díj megfizetéséről kiállítandó számlához: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető neve, címe (székhelye, telephelye), fizetési számla száma, valamint adószáma
5. Előre fizetés (átutalási megbízás) esetén az ügyfél a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, amihez csatolni kell:
- a propán-bután cseretelep kezelő vizsga, a propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsga és a tűzvédelmi szakvizsga letételét igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban,
- a pébégáz gázkiskereskedő által történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval kötött szerződés másolatát,
- a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtő berendezés műszaki-biztonsági szempontból történt felülvizsgálatát bizonyító dokumentumot eredetiben vagy másolatban,
- előre fizetés esetén csatolható az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum is

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj
- normál ügyintézési határidő (21 nap) esetén: 55 000 Ft
- az ügyfél kérelmére soron kívüli (15 napon belüli) ügyintézés esetén: 82 500 Ft (a vonatkozó díj 150 %-a).
Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalás

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági úton támadható meg. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Lásd alább.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottjához kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést az Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztályához kell küldeni cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 919

A benyújtási határidő: A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 30 napon belül kell benyújtani.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Honlapjukon megtalálhatók a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet előírásai szerinti, érvényes engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek?
Hol lehet a hivatalos, aktuális jegyzéket megtalálni?
Mennyire frissek az adatok?
Tájékoztatjuk, hogy a nyilvántartási listánkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján tesszük közzé. A honlapunkon található listát rendszeresen frissítjük.

Fontosabb fogalmak

A turista használatú gázpalack csak akkor tölthető meg, ha műszaki állapota megfelelő és érvényes nyomáspróbával rendelkezik.
A pébégáz kiskereskedőnek rendelkeznie kell hitelesített ellenőrző mérleggel.
A pébégáz kiskereskedő által használt átfejtő berendezésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- rendelkezik az átfejtő berendezés használatára vonatkozóan elkészített, kellően részletes technológiai utasítással,
- rendelkezik munkavédelmi szakértővel elvégeztetett, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 100. §, (1) bekezdés e) pont;
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326.§ (7) bekezdés;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés c) pont;
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 2. § d) pont, 3. §, 3/A. § (1)-(3) bekezdés, 3/B. §;
A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés, 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 10. fejezet 1. pont
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. §

Kulcsszavak

turista használatú palack, pébégáz átfejtés, gázkiskereskedő, propán-bután cseretelep, munkahelyi kockázatértékelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858