Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00006

Az ügy rövid leírása

A bróker engedély kérelem hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. A bróker engedély egyedi bróker ügylet lebonyolítására ad jogot. A bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország vállalkozásai, vagy szervei között haditechnikai eszköz, vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő, vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem kötelező adattartalma:
1.  a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. a haditechnikai eszköz
3.1. a 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti besorolása,
3.2. vámtarifaszáma,
3.3. megnevezése,
3.4. mennyisége,
3.5. mértékegysége,
3.6. euróban meghatározott értéke,
4. az eladó partner neve, címe, székhelye,
5. a vevő partner neve, címe, székhelye,
6. a végfelhasználó neve, címe, székhelye,
7. a végfelhasználás célja,
8. dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.

Milyen iratok szükségesek?

1. Államilag megerősített Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a fogadó állam illetékes hatósága által kiállított beviteli engedély másolata
2. Kérelem, jogszabályban meghatározott adattartalommal

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték fizetendő: 3000,- Ft
az eljárás megindításakor átutalással, csekken, vagy VPOS (internetes bankkártyás fizetés) kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatalala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályai szerinti fellebbezésre

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi ideig hatályos a bróker engedély?
A bróker engedély 12 hónapra adható, amely kérelemre 12 hónappal hosszabbítható.
2. Mennyi az eljárás illetéke?
3 000 forint.
3. Mennyi az eljárás illetéke a bróker engedély hosszabbítása/módosítása esetén?
3 000 forint.
4. Mennyi az ügyintézési határidő?
60 nap
5. Ki írhatja alá a kérelmet?
A vállalkozás azon tisztviselője, akinek az aláírási címpéldányát a kérelemhez csatolták.
6. Ki veheti át az elkészült engedélyt?
A Hatóságunknál leadott aláírási címpéldánnyal rendelkező tisztviselő által meghatalmazott képviselő.
7. Mi a különbség a reexport ügylet és a bróker ügylet között?
Reexport ügylet esetén az áru szállítása során érinti Magyarország területét, azon áthalad. Ezzel szemben a bróker ügylet esetén a bróker közvetítő tevékenységet végez két ország között, ebben az esetben az áru nem lép be Magyarország területére.
8. Egy bizonyos országba kívánok haditechnikai eszközt szállítani bróker ügylet keretében, de nem tudom, hogy van-e hatályban fegyverszállítási embargó az adott országgal szemben. Hol ellenőrizhetem ezt?
A hatályos fegyverszállítási embargók listája Hatóságunk honlapján naprakész formában elérhető az alábbi linken: FEGYVEREMBARGÓK LISTÁJA Az Európai Unió által kiadott fegyverembargókat az alábbi linken tekintheti meg: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm További kérdések esetén e-mailben (armstrade@bfkh.gov.hu) vagy telefonon (06 1 4585 599) közvetlenül is fordulhat hatóságunkhoz.

Fontosabb fogalmak

bróker tevékenység: a bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország vállalkozásai, vagy szervei között haditechnikai eszköz, vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő, vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére
végfelhasználói nyilatkozat: az exportőr ország kérésére a végfelhasználó, vagy a végfelhasználó országának nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt eszközök a végfelhasználó országában a megjelölt céllal kerülnek felhasználásra, továbbá az áru nukleáris, biológiai, illetve vegyi fegyverek fejlesztésére, gyártására és használatára, vagy ilyen fegyverek célba juttatására szolgáló eszköz részeként nem kerül felhasználásra; tartalmazhat újra kiviteli tilalmat, illetve nyilatkozatot arról, hogy nem kerül továbbértékesítésre az eredeti exportőr ország hozzájárulása nélkül.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a) pontja, a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 23. § és 10. melléklet
Fellebbezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont.

Kulcsszavak

bróker engedély iránti kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858