Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00007

Az ügy rövid leírása

A globális forgalmi engedély kérelem hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető.  A Hatóság ( Budapest Hőváros Kormányhivatala) kérelemre az EGT-államokban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Svájcban vagy Új-Zélandon letelepedett szerződő felek, végfelhasználók esetében több haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra, tartós termelési, valamint értékesítési kapcsolatra vonatkozó globális forgalmi engedélyt adhat ki. A megkötött szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető, a forgalmi engedély szükséges az áruk konkrét behozatalához/beérkezéséhez, kiviteléhez/kiszállításához, illetve szolgáltatás igénybe vételéhez vagy nyújtásához.

Ki jogosult az eljárásra?

haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

 I. A haditechnikai termék kivitelére, újrakivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

3. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,

4. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,

5. végfelhasználók neve, címe, székhelye,

6. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköz

6.1. 1. melléklet szerinti besorolása,

6.2. megnevezése,

6.3. vámtarifaszáma,

6.4. mennyisége,

6.5. mértékegysége,

6.6. euróban meghatározott értéke,

7. a végső felhasználás célja.

I. A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó globális forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

3. a belföldi szerződő partner (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,

4. magyar végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye,

5. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,

6. a beszállítani kívánt haditechnikai eszköznek

6.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,

6.2. a megnevezése,

6.3. a vámtarifaszáma,

6.4. a mennyisége,

6.5. a mértékegysége,

6.6. az euróban meghatározott értéke,

7. a végső felhasználás célja,

8. szükség esetén nemzetközi import igazolás kiadására irányuló kérelem,

9. szükség esetén államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat iránti kérelem.

Milyen iratok szükségesek?

A kitöltött kérelemnyomtatvány mellett I. Csatolt okiratok kivitel, kiszállítás, szolgáltatás nyújtás esetén
1. Végfelhasználói Nyilatkozatot vagy Nemzetközi Import Igazolást vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,
2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére.
II. Csatolt okiratok behozatal, beérkezés, szolgáltatás igénybe vétele esetén
1. a belföldi címzett, valamint a végső felhasználó Végfelhasználói Nyilatkozata,
2. a Nemzetközi Import Igazolásra és a Végfelhasználói Nyilatkozatra, valamint a Szállítási Tanúsítványra vonatkozó kérelem, amennyiben azt a származási, illetve szerződő ország hatóságai igénylik.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivitelre, kiszállításra illetve aszolgálatás nyújtásra vonatkozó kérelem esetén az eljárás illetékmentes.
Behozatalra,beérkezésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó engedélykérelem esetén 15000 Ft, melyet
készpénzátutalási megbízás útján, sárga csekken; banki átutalás a BFKH MÁK-nál vezetett 10023002-00299592-00000000 számú számlájára; utólagosan EFER-en (elektronikus fizetési és elszámolási rendszer), internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel lehet megfizetni.

Hol intézhetem el?

A Hatóság országos illetékességel végzi tevékenységét

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntések ellen fellebbezésnek nincs helye, bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében
Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. Forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe.
A forgalmi engedély típusai:
a) általános,
b) globális
c) egyedi vagy d) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet) szerinti kiviteli engedély.
A Hatóság EGT-államokban (Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Lichtenstein, Izland) továbbá Svájcban letelepedett szerződő felek, végfelhasználók esetén, több haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra, tartós termelési, valamint értékesítési kapcsolatra vonatkozó globális forgalmi engedélyt adhat ki.
A globális forgalmi engedélykérelem benyújtásának feltétele a tevékenységi engedély megléte! Figyeljenek, hogy a globális forgalmi engedélyt a tevékenységi engedéllyel összhangban kérjék meg, tehát olyan termékekre, illetve olyan tevékenységekre, amelyekre az vonatkozik.
Az engedély NÉGY külföldi szerződő félre és HÉT (különféle) termékre szólhat
A globális forgalmi engedély 3 évre adható, és kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.
A kérelmek benyújtása
1. Globális forgalmi engedélykérelem az erre rendszeresített - a honlapról letölthető - nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesen  a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Németvölgyi úti Ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető az Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztálynak címezve.
2. A forgalmi engedélykérelmet 1 példányban kell benyújtani A4 méretű nyomtatványon. A globális kiviteli/kiszállítási itt, illetve a globális behozatali/beérkezési engedélykérelem nyomtatvány itt letölthető.
3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.
Az illeték összege:
BEHOZATAL, BEÉRKEZÉS ESETÉN 15 000 Ft
KIVITEL, KISZÁLLÍTÁS ESETÉN ILLETÉKMENTES
BENYÚJTANDÓ KÉRELMEK
I. PASSZÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: javítási, modernizálási, bevizsgálási, üzemidő hosszabbítási ügylet esetén, amikor külföldön végzik a magyar tulajdonú áruval a tevékenységet)
-1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó kiviteli/kiszállítási engedély kérelem és
-1 darab devizás (szokványos) behozatali/beérkezési engedély kérelem benyújtása szükséges
II. AKTÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: magyar cég végzi a javítási, modernizálási, bevizsgálási tevékenységet külföldi tulajdonú árun)
-1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó behozatali/beérkezési engedély kérelem és
-1 darab devizás (szokványos) kiviteli/kiszállítási engedély kérelem benyújtása szükséges
A KÉRELMEK LEHETSÉGES MELLÉKLETEI
I. KIVITEL/KISZÁLLÍTÁS
1. végfelhasználói nyilatkozat (EUC)
Tartalmaznia kell a vevő konkrét ügylethez kapcsolódó eszköz/ök megnevezését és mennyiségét, dátumot, valamint a magyar fél megnevezését. A végfelhasználói nyilatkozatnak vagy ki kell zárnia a reexport lehetőségét, vagy pedig az esetleges reexportot a magyar engedélyező hatóság előzetes írásos hozzájárulásához kell kötnie. A Hivatal előírhatja államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat benyújtását. Ebben az esetben az alábbi mintát kérjük használni.
ÉS/VAGY
2. a vevő országa beviteli engedélyének másolata
ÉS/VAGY
3. a vevő ország engedélyező hatósága által kiállított Nemzetközi Import Igazolás
II. BEHOZATAL/BEÉRKEZÉS
1. végfelhasználói nyilatkozat
Abban az esetben szükséges a magyar végfelhasználó nyilatkozata, ha kérelmükben Nemzetközi Import Igazolást is igényeltek. Az IIC-hez szükséges végfelhasználói nyilatkozat mintája itt elérhető.
2. az exportőr országban rendszeresített, kitöltött és mind a vevő, mind pedig a végfelhasználó által aláírt (általában angol nyelvű) végfelhasználói nyilatkozat
Abban az esetben szükséges, ha a külföldi partner magyar engedélyező hatóság által megerősített végfelhasználói igazolás kibocsátását kéri. Amennyiben külföldi partnere nem rendelkezik erre vonatkozó mintával, úgy az alábbi mintát használhatják.
Felhívjuk figyelmét, hogy
a Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés értelmében amennyiben az ügy elbírálása érdekében további adatokra van szükség, a Hatóság egyéb, a végfelhasználás igazolására szolgáló okmányokat is bekérhet
a Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése értelmében a Hatóság az egyedi forgalmi engedélyben a Korm. rendelet 9. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés, illetve a továbbadás vonatkozásában.
ADATSZOLGÁLTATÁS
A haditechnikai eszközök engedélyezési rendjének hatálya alá tartozó termékek forgalmazásáról a cégeket adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatás rendjéről - a megfelelő táblázatok mintájával kiegészítve - itt külön részletes tájékoztatás olvasható.
ENGEDÉLYEK ÁTVÉTELE
A jóváhagyott engedélyek átvétele személyesen a  a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Németvölgyi úti Ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fszt.11-12.). Külön kérésre a jóváhagyott engedélyt a Hivatal postázza a Kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban.
Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint a Kérelmező ügyintézőjének személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.
1. Mennyi ideig hatályos a globális forgalmi engedély?
A globális forgalmi engedély 3 évre adható, s kérelemre egy évvel hosszabbítható.
2. Mennyi az eljárás illetéke?
Behozatal/beérkezés esetén 15 000 Ft, kiszállítás/kivitel esetén illetékmentes.
3. Mennyi az illeték a globális forgalmi engedély hosszabbítása/módosítása esetén?
Behozatal/beérkezés esetén 10 000 Ft, kiszállítás/kivitel esetén illetékmentes
4. Mit szükséges a globális forgalmi engedély hosszabbításához?
A globális forgalmi engedély hosszabbításához szabad formátumú kérelem szükséges, amelyen le lehet róni a fenti illetékbélyeget. (Elektronikusan kezdeményezett engedély hosszabbítása esetén elektronikus eljárásra és elektronikus fizetésre is van lehetőség.) Ezen kívül szükséges csatolni a globális engedély eredeti példányát, illetve export ügylet esetén a fogadó ország hosszabbított dokumentumait.
5. Mennyi az ügyintézési határidő?
60 nap
6. Ki írhatja alá a kérelmet?
A vállalkozás azon tisztviselője, akinek az aláírási címpéldányát a kérelemhez csatolták.
7. Ki veheti át az elkészült engedélyt?
A Hatóságunknál leadott aláírási címpéldánnyal rendelkező tisztviselő vagy által meghatalmazott képviselő.
8. Mi a különbség a kivitel/kiszállítás illetve a beérkezés/behozatal között?
A kivitel illetve a behozatal az Európai Unió vámterületén kívüli árumozgásokat jelöli (tehát EU-n kívülről érkezik valami Magyarország területére, illetve EU-n kívülre szállítanak Magyarországról). A kiszállítás/kivitel az Európai Unión belüli árumozgásokat takarja.
9. EU-n belüli szállítások esetén is szükséges engedély?
Igen, a haditechnikai külkereskedelem nemzeti hatáskörben van.
10. Amerikai Egyesült Államokbeli partnerek esetén kérelmezhető globális forgalmi engedély?
Nem, globális forgalmi engedély kizárólag EGT államokban és Svájcban bejegyzett szerződő partner esetén kérelmezhető.
11. Hány partnerre illetve hány termékre kérelmezhető globális forgalmi engedély?
A globális forgalmi engedély maximum 4 szerződő partnerre és maximum 7 különféle (8 vámtarifaszámjegyen megadott) termékre adható ki.
12. A szerződő partner Németországban található (EGT államban), viszont az áru származási országa Oroszország (harmadik ország). Ilyen esetben kérelmezhető globális forgalmi engedély?
Igen, amennyiben az árut az EGT valamely államában vagy Svájcban már szabad forgalomba helyezték.
13. Milyen esetekben kell illetve lehet Nemzetközi Import Igazolást, Szállítási Tanúsítványt illetve Végfelhasználói Nyilatkozatot igényelni?
Mindhárom dokumentumot az indító állam nemzeti exportellenőrzési hatóságának kérésére állítjuk ki. Minden esetben érdeklődjön külföldi partnerénél, hogy az ő helyi hatósága igényli-e a dokumentum kiállítását.
14. Szükséges valamit benyújtani a Nemzetközi Import Igazolás kiállításához?
Igen, a Nemzetközi Import Igazoláshoz az MKEH honlapján elérhető végfelhasználói igazolás minta kitöltése és benyújtása szükséges.
15. Külföldi partnerem hatósága államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat kitöltését kéri haditechnikai termékek vonatkozásában. Melyik az illetékes hatóság ebben az esetben?
Az illetékes hatóság a az Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztálya.
16. Hol ellenőrizhetem a vámtarifaszámok helyességét?
A vámtarifaszámok helyességét az alábbi linken ellenőrizheti: http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/
17. Nem tudom, hogy az általam forgalmazni kívánt áru melyik vámtarifaszáma alá tartozik. Mit tegyek?
Ebben az esetben forduljon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetéhez
18. A globális forgalmi engedély hátoldala betelt, így a vámszervek nem tudják igazolni a beérkezés/kiszállítás megtörténtét. Mit tegyek?
Az engedélyhez pótlap csatolható.

Fontosabb fogalmak

Nemzetközi Import Igazolás: az exportőr ország kérésére az importőr ország Nemzetközi Import Igazolást állít ki, amely az importőr ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy az importált eszközök, vagy technológiák a megadott értékben kerülnek beszállításra a megjelölt végfelhasználási célból és azok nem kerülnek továbbértékesítésre az importőr ország illetékes hatóságának tudta nélkül
Szállítási Tanúsítvány: a végfelhasználó ország illetékes hatóságának igazolása arról, hogy a harmadik országba kivitt vagy más tagállamba kiszállított, valamint a harmadik országból behozott vagy más tagállamból beérkezett eszköz a végfelhasználó ország vámterületére érkezett
Végfelhasználói Nyilatkozat: az exportőr ország kérésére a végfelhasználó, vagy a végfelhasználó országának nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt eszközök a végfelhasználó országában a megjelölt céllal kerülnek felhasználásra, továbbá az áru nukleáris, biológiai, illetve vegyi fegyverek fejlesztésére, gyártására és használatára, vagy ilyen fegyverek célba juttatására szolgáló eszköz részeként nem kerül felhasználásra; tartalmazhat újra kiviteli tilalmat, illetve nyilatkozatot arról, hogy nem kerül továbbértékesítésre az eredeti exportőr ország hozzájárulása nélkül.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a) pontja , a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet.
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 27. pont, 73. § (2) bekezdés
Fellebbezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont 

Kulcsszavak

globális forgalmi engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858