Akadálymentes verzió

Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00015

Az ügy rövid leírása

Az egyedi forgalmi engedély kérelem hatályos tevékenységi engedély és bizonyos esetekben (Európai Gazdasági Térségben, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Svájcban vagy Új-Zélandon ) kívüli szerződők részére történő export, reexport, szolgáltatás nyújtás esetén) tárgyalási engedély birtokában kérelmezhető. A Budapest Főváros Kormányhivatalala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály abban az esetben állít ki egyedi forgalmi engedélyt, ha az ügylet sem az általános, sem a globális engedély feltételeit nem teljesíti. A megkötött szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető, a forgalmi engedély szükséges az áruk konkrét behozatalához/beérkezéséhez, kiviteléhez/kiszállításához, illetve szolgálatás igénybe vételéhez vagy nyújtásához.

Ki jogosult az eljárásra?

Haditechnikai külkereskedelmi hatályos tárgyalási engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek.
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

  • I. A kivitelre, újrakivitelére vagy kiszállításra és szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem kötelező tartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

3. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,

4. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,

5. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe, székhelye,

6. a kiszállítani kívánt haditechnikai eszköz

6.1. 1. melléklet szerinti besorolása,

6.2. megnevezése,

6.3. vámtarifaszáma,

6.4. mennyisége,

6.5. mértékegysége,

6.6. euróban meghatározott értéke,

7. a végső felhasználás célja,

8. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.


  • II. A behozatalra vagy beérkezésre és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi forgalmi engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

3. a belföldi szerződő partner (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye, adóazonosító száma,

4. a magyar végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye,

5. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,

6. a beszállítani kívánt haditechnikai eszköznek

6.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,

6.2. a megnevezése,

6.3. a vámtarifaszáma,

6.4. a mennyisége,

6.5. a mértékegysége,

6.6. az euróban meghatározott értéke,

7. a végső felhasználás célja,

8. szükség esetén Nemzetközi Import Igazolás kiadására irányuló kérelem,

9. szükség esetén államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat iránti kérelem,

10. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás.

Milyen iratok szükségesek?

A kitöltött kérelemnyomtatvány mellett Csatolt okiratok kivitel, újrakivitel vagy kiszállítás és szolgáltatás nyújtás esetén:


1. Végfelhasználói Nyilatkozatt vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentum,

2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazása az áru értékesítésére.


Csatolt okiratok behozatal, beérkezés, szolgáltatás igénybevétele esetén:

1. a belföldi címzett, valamint a végső felhasználó Végfelhasználói Nyilatkozata,

2. a Nemzetközi Import Igazolásra és a Végfelhasználói Nyilatkozatra, valamint a Szállítási Tanúsítványra vonatkozó kérelem, amennyiben azt a származási, illetve szerződő ország hatósága igényli.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivitelre, újrakivitelre vagy kiszállításra illetve a szolgálatás nyújtásra vonatkozó kérelem esetén az eljárás illetékmentes.
Behozatalra,beérkezésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó engedélykérelem esetén 15000 Ft, melyet az eljárás megindításakor átutalással, csekken, vagy VPOS (internetes bankkártyás fizetés) kell megfizetni


Hol intézhetem el?

A Hatóság országos illetékességgel végzi tevékenységét

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Nincs lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályai szerinti fellebbezésreAmit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében
• Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. Forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. A forgalmi engedély típusai:
a) általános,
b) globális vagy
c) egyedi vagy
d)  az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszerek kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet) szerinti kiviteli engedély.
• a rendelet hatálya alá tartozó termék transzferje (azaz EU tagállamba történő kiszállítása, illetve EU tagállamból történő beérkezése), az EU vámterületén kívüli területre történő kivitele, illetve reexportja, az EU vámterületén kívüli területről történő behozatala, továbbá szolgáltatás nyújtása és igénybevétele csak a forgalmi engedély kézhezvételét követően valósítható meg;
• Kivitel, reexport valamint harmadik ország részére (ide nem értve Svájcot és az EGT-ben részes államokat, az Amerikai Egyesült Államot, Ausztráliát, Japánt, Kanadát és Új-Zélandot) történő szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi forgalmi engedély jóváhagyott és érvényes tárgyalási engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető.
• Egyéb esetekben az egyedi forgalmi engedélykérelem benyújtásának feltétele a tevékenységi engedély megléte! Ebben az esetben is figyeljenek, hogy az egyedi forgalmi engedélyt a tevékenységi engedéllyel összhangban kérjék meg, tehát olyan termékekre, illetve olyan tevékenységekre, amelyekre az vonatkozik.
• A kiviteli/kiszállítási egyedi forgalmi engedélykérelem benyújtása előtt ellenőrizni kell, hogy az engedélyező hatóság a kapcsolódó tárgyalási engedélyen milyen feltételekhez kötötte a forgalmi engedélykérelem elbírálását.
• A Korm. rendelet értelmében a Hatóság az általános és a globális forgalmi engedélyezés hatálya alá nem tartozó ügyletek esetében állíthat ki egyedi forgalmi engedélyt
Az egyedi forgalmi engedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.
A kérelmek benyújtása
1. Egyedi forgalmi engedélykérelem az erre rendszeresített  nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesen a Budapest Főváros Kormányhivatala Németvölgyi úti Ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.), vagy eletronikusan Ügyfélkapun keresztül vagy postai úton is megküldhető az Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály címezve.
2. A forgalmi engedélykérelmet 1 példányban kell benyújtani A4 méretű nyomtatványon.
3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.
Az illeték összege:
• behozatal, beérkezés esetén 15 000 Ft
• kivitel, kiszállítás esetén ILLETÉKMENTES
BENYÚJTANDÓ KÉRELMEK
I. REEXPORT ügylet esetén:
1 darab behozatali/beérkezési és
1 darab kiviteli/kiszállítási engedélykérelmet kell egyidejűleg benyújtani
II. PASSZÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: javítási, modernizálási, bevizsgálási, üzemidő hosszabbítási ügylet esetén, amikor külföldön végzik a magyar tulajdonú áruval a tevékenységet)
1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó kiviteli/kiszállítási engedély kérelem és
1 darab devizás (szokványos) behozatali/beérkezési engedély kérelem benyújtása szükséges
III. AKTÍV ÜGYLET ESETÉN (pl.: magyar cég végzi a javítási, modernizálási, bevizsgálási tevékenységet külföldi tulajdonú árun)
1 darab devizamentes, ideiglenes árumozgásra vonatkozó behozatali/beérkezési engedély kérelem és
1 darab devizás (szokványos) kiviteli/kiszállítási engedély kérelem benyújtása szükséges
A KÉRELMEK LEHETSÉGES MELLÉKLETEI
I. KIVITEL/KISZÁLLÍTÁS
1. végfelhasználói nyilatkozat (EUC)
Tartalmaznia kell a vevő konkrét ügylethez kapcsolódó eszköz/ök megnevezését és mennyiségét, dátumot, valamint a magyar fél megnevezését. A végfelhasználói nyilatkozatnak vagy ki kell zárnia a reexport lehetőségét, vagy pedig az esetleges reexportot a magyar engedélyező hatóság előzetes írásos hozzájárulásához kell kötnie. A Hivatal előírhatja államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat benyújtását.
ÉS/VAGY
2. a vevő országa beviteli engedélyének másolata
ÉS/VAGY
3. a vevő ország engedélyező hatósága által kiállított Nemzetközi Import Igazolás
II. BEHOZATAL/BEÉRKEZÉS
1. végfelhasználói nyilatkozat
Abban az esetben szükséges a magyar végfelhasználó nyilatkozata, ha kérelmükben Nemzetközi Import Igazolást is igényeltek.
2. az exportőr országban rendszeresített, kitöltött és mind a vevő, mind pedig a végfelhasználó által aláírt (általában angol nyelvű) végfelhasználói nyilatkozat
Abban az esetben szükséges, ha a külföldi partner magyar engedélyező hatóság által megerősített végfelhasználói igazolás kibocsátását kéri.
ADATSZOLGÁLTATÁS
A haditechnikai eszközök engedélyezési rendjének hatálya alá tartozó termékek forgalmazásáról a cégeket adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatás rendjéről - a megfelelő táblázatok mintájával kiegészítve - itt külön részletes tájékoztatás olvasható.
ENGEDÉLYEK ÁTVÉTELE
A jóváhagyott engedélyek átvétele
a, személyesen a Budapest Főváros Kormányhivatala Németvölgyi úti Ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.) történik.
Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint az ügyintéző személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.
b, postai úton tértivevényes postai küldeményként.

1. Mennyi ideig hatályos az egyedi forgalmi engedély?
Az egyedi forgalmi engedély 1 évre adható, s kérelemre egy évvel hosszabbítható.
2. Mennyi az eljárás illetéke?
Behozatal/beérkezés esetén 15 000 Ft, kiszállítás/kivitel esetén illetékmentes.
4. Mennyi az eljárás illetéke egyedi forgalmi engedély hosszabbítása/módosítása esetén?
Behozatal/beérkezés esetén 10 000 Ft, kiszállítás/kivitel esetén illetékmentes
5. Mi szükséges az egyedi forgalmi engedély hosszabbításához?
Az egyedi forgalmi engedély hosszabbításához szabad formátumú kérelem szükséges. (Elektronikusan kezdeményezett engedély hosszabbítása esetén elektronikus eljárásra és elektronikus fizetésre is van lehetőség.) Ezen kívül szükséges csatolni az egyedi forgalmi engedély eredeti példányát, illetve export ügylet esetén a fogadó ország hosszabbított dokumentumait.
5. Mennyi az ügyintézési határidő?
60 nap.
6. Ki írhatja alá a kérelmet?
A vállalkozás azon tisztviselője, akinek az aláírási címpéldányát a kérelemhez csatolták.
7. Ki veheti át az elkészült engedélyt?
A Hatóságunknál leadott aláírási címpéldánnyal rendelkező tisztviselő vagy az által meghatalmazott képviselő.
10. Mi a különbség a kivitel/kiszállítás illetve a beérkezés/behozatal között?
A kivitel illetve a behozatal az Európai Unió vámterületén kívüli árumozgásokat jelöli (tehát EU-n kívülről érkezik valami Magyarország területére, illetve EU-n kívülre szállítanak Magyarországról). A kiszállítás/beérkezés az Európai Unión belüli árumozgásokat takarja.
11. EU-n belüli szállítások esetén is szükséges engedély?
Igen, a haditechnikai külkereskedelem nemzeti hatáskörben van.
12. Amerikai Egyesült Államokbeli partnerek esetén kérelmezhető egyedi forgalmi engedély?
Igen, az egyedi forgalmi engedély a világ valamennyi országára kérelmezhető.
13. Hány partnerre illetve hány termékre kérelmezhető az egyedi forgalmi engedély?
Az egyedi forgalmi engedély 1 szerződő partnerre és 1 (8 vámtarifaszámjegyen megadott) termékre adható ki.
15. Milyen esetekben kell illetve lehet Nemzetközi Import Igazolást, Szállítási Tanúsítványt illetve Végfelhasználói Nyilatkozatot igényelni?
Mindhárom dokumentumot az indító állam nemzeti exportellenőrzési hatóságának kérésére állítjuk ki. Minden esetben érdeklődjön külföldi partnerénél, hogy az ő helyi hatósága igényli-e a dokumentum kiállítását.
16. Szükséges valamit benyújtani a Nemzetközi Import Igazolás kiállításához?
Igen, a Nemzetközi Import Igazoláshozvégfelhasználói igazolás minta kitöltése és benyújtása szükséges.
17. Külföldi partnerem hatósága államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat kitöltését kéri haditechnikai termékek vonatkozásában. Melyik az illetékes hatóság ebben az esetben?
Az illetékes hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatalala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztálya
18. Hol ellenőrizhetem a vámtarifaszámok helyességét?
A vámtarifaszámok helyességét az alábbi linken ellenőrizheti: http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/
19. Nem tudom, hogy az általam forgalmazni kívánt áru melyik vámtarifaszáma alá tartozik. Mit tegyek?
Ebben az esetben forduljon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetéhez
20. Az egyedi forgalmi engedély hátoldala betelt, így a vámszervek nem tudják igazolni a beérkezés/kiszállítás megtörténtét. Mit tegyek?
Az engedélyhez pótlap csatolható.
21. Egy bizonyos országba kívánok haditechnikai eszközt szállítani, de nem tudom, hogy van-e hatályban fegyverszállítási embargó az adott országgal szemben. Hol ellenőrizhetem ezt?
A hatályos fegyverszállítási embargók listája Hatóságunk honlapján naprakész formában elérhető az alábbi linken:
FEGYVEREMBARGÓK LISTÁJA
Az Európai Unió által kiadott fegyverembargókat az alábbi linken tekintheti meg:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
További kérdések esetén e-mailben (armstrade@bfkh.gov.hu) vagy telefonon (06 1 4585 599) közvetlenül is fordulhat hatóságunkhoz.

Fontosabb fogalmak

  • Nemzetközi Import Igazolás: az exportőr ország kérésére az importőr ország Nemzetközi Import Igazolást állít ki, amely az importőr ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy az importált eszközök vagy technológiák a megadott értékben kerülnek beszállításra a megjelölt végfelhasználási célból, és azok nem kerülnek továbbértékesítésre az importőr ország illetékes hatóságának tudta nélkül
  • Szállítási Tanúsítvány: a végfelhasználó ország illetékes hatóságának igazolása arról, hogy a harmadik országba kivitt vagy más tagállamba kiszállított, valamint a harmadik országból behozott vagy más tagállamból beérkezett eszköz a végfelhasználó ország vámterületére érkezett;
  • Végfelhasználói Nyilatkozat: az exportőr ország kérésére a végfelhasználó vagy a végfelhasználó országának nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt eszközök a végfelhasználó országában a megjelölt céllal kerülnek felhasználásra, továbbá az áru nukleáris, biológiai, illetve vegyi fegyverek fejlesztésére, gyártására és használatára, vagy ilyen fegyverek célba juttatására szolgáló eszköz részeként nem kerül felhasználásra; tartalmazhat újrakivitelt korlátozó záradékot, illetve nyilatkozatot arról, hogy nem kerül továbbértékesítésre az eredeti exportőr ország hozzájárulása nélkül.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör:
a a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés;
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja
az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont, 73. § (1) bekezdés; Melléklet XVIII. fejezet,
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 20. § valamint a 8. és 9. melléklet
Fellebbezésnek: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e, pontja alapján helye nincs

Kulcsszavak

egyedi forgalmi engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858