Akadálymentes verzió

Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

Kódszám

EGBIZ00045

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a biztosítási kötelezettség ellátásra való jogosultság, önkéntes biztosításhoz való jog szükségessé teszi, úgy az ellátás időtartama szempontjából a külföldi biztosítási időket figyelembe kell venni. Az illetékes teherviselő a másik állam teherviselőjétől kér igazolást. Az E 104 jelű nyomtatvány biztosítja az információ kérés lehetőségét a biztosítási időkről, valamint tájékoztatást ad azokról. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az illetékes állam polgára amennyiben huzamosabb időn keresztül dolgozik adott tagállamban, majd ezt követően egészségbiztosítási- és nyugellátást kíván igénybe venni az állandó lakóhely szerinti országban, akkor az illetékes államban megszerzett jogviszonyát az állandó lakóhely szerinti országban az ellátásra való jogosultság elbírálásánál - konkrétan pl. táppénz mértékének megállapításánál - figyelembe kell venni. A "biztosítási idők összeszámításának elve" koordinációs alapelv, amely alapján megvalósul az az elvárás, hogy a több tagállamban megszerzett jogosultság "átvihető" legyen a tagországok között.
Az E 104 jelű nyomtatvány kezelésére a nemzetközi jogsegély eljárás az irányadó.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

nincs

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a biztosítási időszak, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelméhez az ügyfél, lehetőség szerint csatol, minden releváns iratot (pl. biztosítási kártya, munkaszerződés, fizetési bérívek, stb.), amely bizonyítékául szolgál a másik tagállamban fennálló, vagy korábban fennállt biztosítási időszakra vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási feladatát országos illetékességgel látja el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a zárult jogviszonyra vonatkozó nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Befolyásolja-e a pénzbeli ellátás mértékének megállapítását a külföldön megszerzett biztosítási jogviszonyom időtartama? Igen, abban az esetben, ha a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány ("egyszerűsített" határozat) rendelkezésre áll.
Érdemes-e megőriznem az igazolt E 104 jelű nyomtatányt szolgálati idő elismeréséhez? Igen, a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány szolgálati idő elismeréséhez alapul szolgálhat.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, biztosítási jogviszony időtartama. (Nagy-Britannia és Olaszország esetében U 1 jelű igazolás felel meg a zárult jogviszony igazolásnak.)

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 12. §, 27. §, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 6. cikk, 45. cikk, 54. cikk, 61. cikk, 987/2009/EK rendelet 12. cikk, 13. cikk, 54. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 39. §, 71. §; 319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858