Akadálymentes verzió

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00018

Az ügy rövid leírása

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény I. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése.

Ki jogosult az eljárásra?

a) természetes személy,
b) jogi személy,
c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
d) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a létesítményt azonosító adatokon kívül a gyártani tervezett mennyiséget, az üzem részletes műszaki leírását, beleértve a berendezések jegyzékét és a részletes folyamatábrákat, a technológiai leírásokat, a tervezett gyártáshoz szükséges prekurzor nevét és mennyiségét, valamint a gyártani tervezett 1. listás vegyület felhasználásának célját. A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték fizetendő (3000 Ft)

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályai szerinti fellebbezésre
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóságához kell küldeni, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül kell benyújtani.
A fellebbezési illeték mértéke 5 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Prospektus nincs, az MKEH honlapján találhatók tájékoztatók a VI. Kapcsolódó linkben ezek felsorolásra kerülnek
Mely jogszabályok rendelkeznek a Vegyifegyver Tilalmi Egyezménnyel kapcsolatos kötelezettségekről?
A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott, és 2012. október29-i hatállyal módosított 212/1998. (XII.24.) Korm. rendelet a nyilatkozattételi kötelezettségekről és az ellenőrzés rendjéről.

Milyen rendszerességgel kell egy vállalatnak vegyifegyverrel kapcsolatos nyilatkozatot tenni?
Évente kétszer. Minden év február 10-ig az előző évben folytatott ellenőrzött tevékenységről, illetve minden év szeptember 30-ig egy előzetes nyilatkozatot kell tenni a következő évre tervezett ellenőrzött tevékenységekről a Korm.rendelet előírásainak megfelelően.

Hol található meg a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény által kiadott lista?
Az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény I. mellékletében található a három részre osztott lista. Az Egyezmény magyar szövege a honlapon elérhető.

Van-e formai követelménye az éves nyilatkozatoknak?
A kitöltendő nyomtatványok szintén a Hivatal honlapjáról letölthetők. Mindig csak a megfelelő lapok kitöltése szükséges.

Fontosabb fogalmak

a) 1. listás vegyület: a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. számú Mellékletének 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor; b) 2. listás vegyület: a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. számú Mellékletének 2. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor;
c) 3. listás vegyület: a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. számú Mellékletének 3. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor;
d) Egyedi szerves vegyület: szerkezeti képlettel, kémiai névvel és a vegyületet egyedileg meghatározó regisztrációs számmal azonosítható szénvegyület a szén-oxidok, szénszulfidok, fémkarbonátok, a polimerek és az oligomerek kivételével;
e) Ellenőrzött tevékenység: a) 1. listás vegyületet gyárt, feldolgoz, felhasznál, exportál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz;
b) 2. listás vegyületet gyárt, feldolgoz, felhasznál, exportál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz;
c) 3. listás vegyületet gyárt, exportál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz;
d) listán nem szereplő egyedi szerves vegyületet kémiai szintézissel állít elő;
f) Gyár: egy vagy több üzem helyi együttese, amelynek közbeeső igazgatási szintjei vannak, továbbá egyetlen irányítás alatt áll működési szempontből és közös infrastruktúrával rendelkezik;
g) Létesítmény: a gyár, az üzem;
h) Listás üzem: a listás vegyületet gyártó, előállító, feldolgozó, felhasználó üzem,
i) Üzem: az a viszonylagosan önálló terület, termelő létesítmény vagy épület, amely a gyáron belül önálló irányítás alatt áll.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pont, a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. §
Fellebbezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (3) bekezdés, valamint a 99. § (1) bekezdés.
A fellebbezési illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 29. § (1) bekezdés
Eljárási szabályok: a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. §
Kizáró okok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15.§

Kulcsszavak

vegyifegyver, vegyület, prekurzor, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858