Akadálymentes verzió

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a balettművészeti életjáradékban részesülő személy esetén

Kódszám

EGBIZ00071

Az ügy rövid leírása

A balettművészeti életjáradékban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
Az egészségügyi szolgáltatás (orvos, gyógyszertár, stb.) igénybevétele során a szolgáltató jelezte, hogy az érintett személy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa).
Az érintett személy (ügyfél) hatósági eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál , ahova benyújtja az életjáradékot folyósító szerv (nyugdíjfolyósító szerv) által kiadott igazolást, amellyel valószínűsíti az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.
Az egészégbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában - az egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának tisztázásáig - az érintett személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Az egészségügyi ellátást igénybevevő, érintett személy, vagy képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján
Képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, illetve minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas eszköz, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, a korhatár előtti ellátást vagy szolgálati járandóságot megállapító okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

az ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye)
(a jelenleg folytatott gyakorlat szerint az okirati eljárás bármely, hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervnél kezdeményezhető) érdemi ügyintézés: Országos Egészségbiztosítás Pénztár

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van fellebbezési lehetőség
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
15 nap
A hatályos jogszabály szerint a fellebbezés illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs rendszeresített prostektus
Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ számot tartalmazó okmány.
Mivel igazoljam az egészségyi szolgáltatásra való jogosultságot? A nyugdíjfolyósító szerv, vagy az ellátást megállapító szerv által kiadott okirattal. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsít.
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Mikor látja az egészségügyi szolgáltató a jogosultságot? Az okirati bizonyítási eljárás megindítását követően azonnal. (zöld lámpa)
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem. Az ügyfél érdeke, hogy az egészségügyi ellátásra való jogosultsága a nyilvántartásokban rendezett legyen.

Fontosabb fogalmak

Okirat: a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított okirat, az ellátást megállapító okirat
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása stb.
Személyazonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, TAJ-kártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás (Ket. szerint)

Vonatkozó jogszabályok

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 16. § (1) bekezdésv) pont; 44/A. § (4) bekezdés; 44/C.§ (1), (2) bekezdés
A Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.rend. (Tbj.vhr.) 22. § (6) bek.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény (Ebtv.) 3. § (1-2) bekezdés, 4. § (1) bek. g-h, k pontja, (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85. §, 116. §.
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2/B. § 12/A. § (1) bekezdés
A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány TAJ szám életjáradék balettművészek nyugdíjfolyósító egészségügyi szolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858