Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan

Kódszám

MKEHK00027

Az ügy rövid leírása

A TOT származású 1006 KN kódok alá tartozó – a 1006 10 kivételével - rizs termékek engedélyezése az Európai Unióba történő 0%-os vámtétellel történő behozatalára vonatkoznak. Ezek a behozatali vámkontingensek minden évben január 1-jén kerülnek megnyitásra, a szabályozás szerint a következő módon: 09.4189 kontingens szám alatt: Holland Antillák és Aruba 25000 tonna (hántolt rizs egyenértékben kifejezve) , 09.4190 kontingens szám alatt:Legkevésbé fejlett TOT 10000 tonna (hántolt rizs egyenértékben kifejezve). A vámkontingens év három alidőszakra osztott.( január, május , szeptember ) Az adott időszakban kontintingens számonként a kérelmező csak egy kérelmet nyújthat be. Az engedélykérelmeket minden alidőszak első hetében hétfőtől péntekig (13 óra) lehet benyújtani az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban a rizságazatban foglalkoztak harmadik országokkal való kereskedelemmel, továbbá be vannak jegyezve a NAV HÉA nyilvántartásába. A kérelmezés tonnánként 46 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). Az engedélyek érvényesek a tényleges kiállításuk napjától a kiállítás évének utolsó napjáig.
A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában.A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. Az MKEH a kérelmek benyújtása szerinti hónap 14. napjáig értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről A Bizottság az értesítés utolsó napjától számított 10 napon belül rendeletben dönt arról, hogy a kérelmek milyen mértékben fogadhatók el (elosztási együttható).
A behozatali engedélyek kibocsátása a kérelmek benyújtása szerinti hónap 25. napja és a hónap utolsó napja között történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy az arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején rizs termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban állt harmadik országokkal.

Kizáró okok: Meghatalmazott is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru nyolc számjegyű KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru exportáló, valamint származási országát (7., 8. rovat) és az „igen” választ kell x-szel megjelölni,
a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, a kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül. (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat), az adott kontingens tételszámát és a kontingens rendelet számát "1274/2009/EU" (20.rovat). A kérelmező egynél több engedélykérelmet is benyújthat vámkontingens-időszakonként.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a rizságazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet, továbbá be van jegyezve a NAV nyilvántartásába (HÉA);

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Egyedi szabályozás alapján a TOT származású 1006 KN kódok alá tartozó – a 1006 10 10 KN kód kivételével - rizs termékek az Európai Unióba történő behozatala kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra. A jogszabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést tartalmazó jogszabály megjelenése után a hónap 25.napja és a hónap utolsó napjáig terjedő időben kell kibocsátani .

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.Kérdés: Szeretnék a 1274/2009/EU rendelet szerint meghírdetett vámkontingens keretében rizst importálni. Érvényes szerződésem de nem tudok igazolást benyújtani arról, hogy kétszer tizenkét hónapja folytatok harmadik országokkal kereskedelmi tevékenységet a rizságazatban. Kaphatok e ennek hiányában kontingens engedélyt? 1.válasz: Az érvényben lévő rendelkezések szerint ennek az igazolásnak hiányában nem kaphat kedvezményes behozatalra jogosító vámkontingens engedélyt. Kérhet monitoring behozatali engedélyt, és ezzel teljes vámtétel megfizetése mellett behozhatja a rizs terméket, anélkül, hogy szerződést kellene bontania. 2. Kérdés : Szükséges e származási igazolást benyújtani, amennyiben TOT származású rizst szeretnék importálni?
2. Válasz: TOT származású rizs vámkontingens kérelem benyújtásakor nem szükséges származási igazolást csatolnia, de a vámkezeléskor tudnia kell igazolni az áru származását.

Fontosabb fogalmak

TOT ( a rendelet hatálya alá tartozó területek): Francia Déli Területek, Grönland, Holland Antillák, Kajmán-szigetek, Mayotte, Montserrat, Pitcairn-szigetek, Saint-Pierre és Miquelon, Szent Ilona, Turks és Caicos-szigetek. Új-Kaledónia, Wallis és Futuna, Brit Virgin Szigetek, Francia Polinézia KONTINGENS IDŐSZAK, KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra. VIS MAJOR: Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség. Az AGRIM engedély jogosultjának, az engedély érvényességének idején belül kell az engedély meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. KONTINGENS SZÁM: A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban.

Vonatkozó jogszabályok

.A Bizottság 1274/2009/EU rendelete(2009. december 18.) a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről; A Bizottság 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról. A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12.cikk.A A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 19.cikk és 21. cikk


A Tanács 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről; 128. cikk
320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

TOT(Tengeren Túli Tartományok) , Kontingens szám; tolerancia mértéke; vámkedvezmény, vámtétel; teljesítés elszámolás;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858