Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán

Kódszám

MKEHK00030

Az ügy rövid leírása

A Bangladesből származó rizs éves vámkontingens engedélyezése 1006 10, 1006 20, 1006 30 KN –kódok (kivéve a 1006 1010KN) alá tartozó termékekre vonatkozik. A behozatali vámkontingenst minden évben január 1-jén kerül megnyitásra és 4 000 tonna előhántolt rizsnek megfelelő mennyiségre vonatkozóan. A vámkontingens a tételszáma 09.4517.Az engedély iránti kérelmeket minden héten folyamatosan, de legkésőbb minden pénteken 13 óráig lehet benyújtani, amíg a rendelkezésre álló keret ki nem merül.az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon, az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban a rizságazatban foglalkoztak harmadik országokkal való kereskedelemmel.A kérelmezés tonnánként 30 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött - a 1006 10 KN-kód alá tartozó hántolatlan rizs esetében is (az 1006 10 10 KN-kód alá tartozó
termékek kivételével), amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). Az engedély a kibocsátásának napjától a vámkontingens időszak utolsó napjáig, a naptári év végéig, december 31-ig érvényes. A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában.A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának alapfeltétele, hogy rendelkezni kell bangladesi eredetiség igazolással. A behozatali engedélyt a kérelmek benyújtásának utolsó napjától számított nyolcadik munkanapon kell kiállítani. amennyiben a meghirdetett kontingens ki nem merül.Amennyiben a kontingens az adott héten kimerül a Bizottság rendeletben dönt arról, hogy a kérelmek milyen mértékben fogadhatók el (elosztási együttható). Az engedély a következő vámtételek melletti behozatalra jogosítanak :1006 10 KN ( kivéve 10061010) vámtétel 50%-kal csökkentve + 4.34 EUR , a 1006 20 KN vámtétel 50%-kal csökkentve + 4.34 EUR, 1006 30 KN vámtétel 16,78 EUR-val csökkentett 50%-a + 6,52EUR.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején rizs termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Kizáró okok: Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru nyolc számjegyű KN kódját,(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat), és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat)az „igen” választ kell x-szel megjelölni.
a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül. (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét .(11. rovat) a kontingens tételszámát, és a kontingens rendelet számát (20.rovat). A kérelmező egynél több engedélykérelmet is benyújthat vámkontingens-időszakonként.
Az általános kitöltési útmutatóban előírtakon túl, az adatlap 8. rovatában kötelező kitölteni a származási országot "BANGLADES" és az „igen” választ kell x-szel megjelölni.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a rizságazatban legalább kétszertizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet, továbbá be van jegyezve a NAV nyilvántartásába (HÉA); - származási gazolást a termékről az exportáló ország Export
Promotion Bureau of Bangladesh. illetékes szerve által .

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

A Bangladesből származő rizstermékek vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra. E jogszabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtásának utolsó napjától számított nyolcadik munkanapon kell kiállítani.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.Kérdés: Szeretnék a bangledesi vámkontingens keretében rizst importálni. Érvényes szerződésem van és rendelkezem a származási bizonyítvány kiállítására illetékes hatóság az Export Promotion Bureau of Bangladesh igazolásával, de nem tudok igazolást benyújtani arról, hogy kétszer tizenkét hónapja folytatok harmadik országokkal kereskedelmi tevékenységet a rizságazatban. Kaphatok e ennek hiányában kontingens engedélyt? 1.válasz: Az érvényben lévő rendelkezések szerint ennek az igazolásnak hiányában nem kaphat kedvezményes behozatalra jogosító vámkontingens engedélyt. Kérhet monitoring behozatali engedélyt, és ezzel teljes vámtétel megfizetése mellett behozhatja Bangladesből a rizs terméket, anélkül, hogy szerződést kellene bontania. 2.Kérdés : A rendeletben előírt minden feltételnek eleget tudok tenni. Szeretném tudni, hogy megkaphatom e a teljes kérelmezett mennyiségre (200 tonna) a kedvezményes behozatalra jogosító kontingens engedélyt ?
2. Válasz: A kontingens éves meghirdetett mennyisége 4000 tonna, ezért elvileg kaphat 200 tonna bangladesi rizs kedvezményes behozatalra jogosító kontingens engedélyt, ha a származási igazoláson szereplő mennyiség nem kevesebb ennél. A gyakorlatban ez csak akkor valósulhat meg, ha az ön általi kérelmezési héten ez a mennyiség még rendelkezésre áll anélkül, hogy a Bizottság visszaosztást kényszerülne alkalmazni, illetve ha véletlenül a visszaosztás az ön számára 200 tonna rizs behozatali lehetőségét eredményezné.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS ÉV: azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontinsre milyen szabályozást állapítottak meg. VIS MAJOR: Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség. Az AGRIM engedély jogosultjának, az engedély érvényességének idején belül kell az engedély meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. EREDETISÉG IGAZOLÁS: A származási bizonyítvány a kiállításának időpontjától számítva kilencven napon át, de legfeljebb a kiállítás évének december 31.napjáig érvényes. és csak abban az esetben, ha a rovatokat megfelelően kitöltötték.A származási bizonyítvány kiállítására illetékes hatóság az Export Promotion Bureau of Bangladesh.

Vonatkozó jogszabályok


A Bizottság 1964/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról A Bizottság 1301/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 31. ) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról . A Bizottság 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról. A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12.cikk A Bizottság 282/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. március 28. ) a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályozásról; 7.cikk (1) a) (1) b)
320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

Kontingens szám; tolerancia mértéke; vámkedvezmény, vámtétel; származási igazolás; teljesítés elszámolás;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858