Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Harmadik országból származó kontingensen kívüli olivaolaj import-engedélyezése kapcsán monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00036

Az ügy rövid leírása

A 0709 90 39, 0711 20 90 és 2306 90 19 KN-kódok alá tartozó olíva olaj termékek az Európai Unióba történő importja AGRIM monitoring engedélyhez kötött. A behozatali engedélyt az EU tagállamok bármelyikében bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti. Az engedélykérelmeket folyamatosan lehet benyújtani (minden nap), az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon, az engedélykérelem adatlap letölthető: www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként 100 Euró (nettó súlyra vetítve) biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +60 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg). A biztosíték nyújtható készpénzben, vagy bankgarancia formájában. A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának egyéb feltétele nincsen. Az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a jogszabály szerint a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki. Az engedélyből származó jogok átruházhatók. Az engedélyek a kibocsátás tényleges napjától 60 napig érvényesek. A behozatali engedély vámkedvezményre nem jogosít.

Ki jogosult az eljárásra?

A behozatali monitoring engedélyt az EU tagállamok béli bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezheti.

Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját (16. rovat) és a KN szerinti megnevezését (15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) , az exportáló országot és az “igen” szót kereszttel kell megjelölni (7. rovat), az áru származási országát és az „igen” szót kereszttel kell jelölni. (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat), az "extra szűz", "szűz", vagy "lampante" megnevezések valamelyikét (14. rovat). Az engedélykérelem 20-as rovatában fel kell tüntetni: “1345/2005/EK rendelet”, valamint az alábbiak bejegyzések egyikét: “a csomagolás: 5 liter alatti”, vagy “a csomagolás: 5 liter feletti”. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról, és felhasználásáról és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Az olívaolaj termékek import monitoring engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, nem a Ket. szerint. Az eljárási határidő meghatározása indirekt, mert a jogszabály csak azt mondja ki, hogy az engedélyek kibocsátása folyamatos, de a 13 óra után benyújtott kérelmek csak a következő napon adhatók ki.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.
Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága
15 nap
5.000Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

ÚTMUTATÓ
a BIZOTTSÁG 1345/2005/EK rendelete alapján a harmadik országból származó olívaolaj importjának (kontingensen kívüli import) engedélyezési eljárásáról
2014.január 1-jétől 2014. december 31-ig
( "Kapcsolódó fájlok" fülön feltüntve és csatolva)
1.Kérdés: Szeretnék olívaolajat importálni Spanyolországból. Milyen engedélyekre van szükségem? 1. Válasz : A Spanyolországból történő import, kereskedelmi engedélyezés szempontjából Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása - 2004.- óta értelmét veszítette, mivel az EU tagállamai egységes vámterületet képeznek, nincs vámhatár, semmilyen engedélyre nincs szükség.
2.Kérdés: Marokkóból szeretnék 1000 tonna olívaolajat importálni. Behozhatom e ezt a mennyiséget, milyen feltételek mellett, és hogyan kell kérelmeznem? 2.Válasz: Minden harmadik országból történő olívaolaj behozatala az EU-ba AGRIM engedélyhez kötött, és ez egyben a mindenkor érvényben lévő vám megfizetése mellett az egyetlen feltétele az EU-ban történő szabadforgalomba helyezésnek. A kérelmezés feltételeit, az engedélykérelem adatlapot és a kérelmezési biztosítékra vonatkozó információkat részletesen megtalálja a honlapunkon, a www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság címek alatt. Bármikor , bármilyen mennyiségre, bármely harmadik országból kérelmezhető a behozatal, a kérelmezési biztosíték 100Euró/tonnának megfelelő Ft összeg. A Ft Euró átváltási kurzust www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság cím -Tájékoztató -III. Biztosítékról szóló fejezet alatt található meg. 100 Euró alatt nem kell biztosítékot befizetni. A kapott AGRIM engedély semmilyen kedvezményre nem jogosít.

Fontosabb fogalmak

KIVONAT: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. (376/2008/EK 9.cikk) ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. (376/2008/EK 8.cikk)
ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. (376/2008/EK 34.cikk)

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 1345/2005 (EK) rendelete ( 2005. augusztus 16. ) az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról. A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról;
A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 19.cikk és 21. cikk
320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről a 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik.
A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

Olívaolaj monitoring engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége; harmadik ország;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858