Akadálymentes verzió

Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem

Kódszám

EGBIZ00091

Az ügy rövid leírása

Az egészségbiztosító kizárólag a biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhet méltányosságból pénzbeli ellátást (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekápolási táppénz)
Méltányosságból táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekápolási táppénz abban az esetben adható, amennyiben a biztosított részére az általános szabályok alapján nem jár tovább pénzbeli ellátás, illetve nem rendelkezik az ellátásokhoz szükséges biztosításban töltött idővel.
Méltányosságból gyermekápolási táppénz legkorábban az igényjogosultság megszűnését követő naptól állapítható meg, kivéve a 12 évesnél idősebb de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, kórházi tartózkodása címén engedélyezett méltányosságból megállapítható táppénz.
Az ellátások összegét, időtartamát az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is megállapíthatja

Ki jogosult az eljárásra?

A biztosított személy, ha a táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj jogosultságához szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik, valamint 12 és 18 év közötti gyermek szülője, ha beteg gyermekét otthon ápolja, vagy a kórházban mellette tartozkódik.
Az ügyfél képviselő és meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas adatok
TAJ

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránt,
méltányosságból engedélyezhető táppénz iránti kérelem esetén orvosi igazolás és javaslat, szakvélemény a keresőképtelenség várható időtartamáról

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A méltányossági kérelmet az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bírálja el, a kérelem kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a kormányhivatal részére.

Ügyintézés határideje

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján a kérelem teljes mértékben elbírálható, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés benyújtására nincs lehetőség, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A gyermek kórházi tartózkodás idejére a szülő keresőképtelenségét ki igazolja? - A kórház, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon

Fontosabb fogalmak

A méltányosságból engedélyezett pézbeli ellátások ideje, összege eltérhet az általános szabályok szerint járó ellátások összegétől

Vonatkozó jogszabályok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. § (1)-(4) bekezdés, 5/B. §, 75/A. §, 77. §
A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 40. §, 40/A. §, 37. §, 26. §, 33. §, 71-72. §, 116. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 1. §, 31/A-31/D. §
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §

Kulcsszavak

méltányosság táppénz terhességi-gyermekágyi segély/csecsemőgondozási díj gyermekgondozási díj gyermekápolási táppénz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858