Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán

Kódszám

MKEHK00033

Az ügy rövid leírása

A 0703 20 00 KN-kód alá tartozó friss vagy hűtött fokhagyma (a továbbiakban:fokhagyma) Európai Unióba történő behozatala a 341/2007/EK rendelet ugynevezett "A" szabályozása szerint 9,6% vámtétel mellett vámkontingens engedélyhez kötött. A kontingens gazdasági évenként nyílik, minden évben június 1-jétől a következő év május 31-ig terjedő időszakig tart. A kérelmezés mindíg a kérelmezési időszakot követő negyedévre vonatkozik. A kontingens év, négy negyedévre osztott és az alábbi időpontokban kérelmezhető: I. negyedév: április 1-7-ig II. negyedév: július 1-7-ig, III. negyedév: október 1-7-ig, IV. negyedév:.január 2-8 -ig. A származást és a jogosultságot illetően hat különböző kontingens kerül megnyitásra "hagyományos"(H) és "új importőr"(Ú) kategóriákban, a GATT kontingenst tekintve összesen 58870 tonna fokhagymára vonatkozóan, az alábbi módon: Argentina H- 09.4104, Ú-09.4199 kontingens számokon összesen 19147 tonna; Kina H- 09.4105, Ú-09.4100 kontingens számokon összesen 33700 tonna ;és Egyéb származó országok H- 09.4106, Ú-09.4102 kontingens számokon összesen 6023 tonna mennyiségre. Az összmennyiség elosztási aránya: 70 % a hagyományos importőrök számára; 30 % az új importőrök számára. „Hagyományos importőrnek” tekintendő az, aki igazolni tudja, hogy fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyt (monitoring "B") , vagy „A”( kontingens) engedélyt kapott és használt az előző három lezárult behozatali vámkontingens-időszakban; valamint egyéb gyümölcs- és zöldségtermékekből a kérelmének benyújtását megelőző utolsó lezárult behozatali vámkontingens- időszak folyamán legalább 50 tonnát hozott be az Unióba vagy vitt ki harmadik országokba. "Új importőrök" azok a gazdasági szereplők, akik gyümölcs- és zöldségtermékekből a kérelmük benyújtását megelőző két lezárult behozatali vámkontingens- időszak, illetve a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importáltak az Unióba vagy legalább 50 tonna fokhagymát exportáltak harmadik országokba. A hagyományos importőrök által kérelmezhető mennyiség egyetlen behozatali
időszakban sem haladhatja meg az importőr referencia mennyiségét. A referenciamennyiség egy hagyományos importőr által a vonatkozó behozatali vámkontingens-időszakot megelőző elmúlt három naptári év során ténylegesen behozott fokhagyma mennyiségének átlagát jelenti. Az új importőrök által kérelmezhető mennyiség egyetlen behozatali időszakban sem haladhatja meg a konkrét negyedévre és származásra vonatkozó mennyiség 10%-át.
A kérelmező csak egy engedélykérelmet nyújthat be egy behozatali vámkontingens időszak tekintetében, és azt is csak a székhelye és a HÉA-nyilvántartás helye szerinti tagállam illetékes hatóságához . Az engedélykérelmeket az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon lehet benyújtani, az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként 60 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában.A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. A kérelem benyújtásának a felsoroltakon kívűl egyéb feltétele nincsen. A benyújtott engedélykérelmekben foglalt mennyiségekről az MKEH jelentést küld az adott negyedév vonatkozásában, a kérelmezési hónap 14-ig a Bizottságnak. A Bizottság az adatok összesítését követően, amennyiben megállapítja, hogy az engedély iránti kérelmek meghaladják a vámkontingens időszakban rendelkezésre
álló mennyiséget, elosztási együtthatót állapít meg. Az engedélyek a Bizottság értesítését követő hetedik munkanapon kerülnek kibocsátásra.
Az engedélyből származó jogok nem átruházhatók. A rendelet IV. mellékletben felsorolt harmadik országok esetén (Irán, Libanon, Malajzia, Egyesült Arab Emirátusok, Vietnám), fokhagyma csak közvetlenül az adott országból importálható. Az engedélyek az eseteknek megfelelően, az adott negyedévre érvényesek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején zöldség gyümölcs termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal. Referencia mennyiséggel nem rendelkező kérelmezők, sem a "hagyományosi" sem az "új importőri" kategóriában nem nyújthatnak be kérelmet,valamint egy hagyományos importőr által benyújtott, az „A” engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen behozatali vámkontingens-időszakban sem haladhatja meg az importőr referenciamennyiségét.

Kizáró okok: Egy új importőr által benyújtott, az „A” engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiség egyetlen alidőszakban sem haladhatja meg az adott alidőszakra és származásra vonatkozó teljes mennyiség 10 %-át. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket a tagállamok illetékes hatóságai elutasítják. Vámügynökök vagy képviselők nem kérelmezhetnek az e rendelet hatálya alá tartozó behozatali engedélyt.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát és az „igen” szót kereszttel kell jelölni (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat). Az engedélykérelem 20-as rovatában fel kell tüntetni: "341/2007/EK rendelet" és a vonatkozó vámkontingens tételszámát. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg, vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a zöldség gyümölcs ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet, valamint a referencia mennyiségek igazolásául szolgáló dokumentumokat. A hagyományos és új importőrök egy adott behozatali vámkontingens-időszak tekintetében, minden gazdasági évben az első kérelmük benyújtásakor kell hogy csatolják a jogosultsági feltételeiknek megfelelően összeállított dokumentumokat éves bontásban.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

A fokhagyma termékek import vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, nem a Ket. szerint. A benyújtott engedélykérelmekben foglalt mennyiségekről az MKEH jelentést küld az adott negyedév vonatkozásában, a kérelmezési hónap 15. napjáig a Bizottságnak Az engedélyek a Bizottság értesítését követő hetedik munkanapon kerülnek kibocsátásra.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Szeretnék fokhagymát importálni kedvezményes vámtétellel. Az engedélyen kívűl milyen dokumentumokat kell csatolnom a kérelmemhez? 1. Válasz : Csatolni kell a biztosíték felhasználásáról szóló nyilatkozatot, a referencia mennyiségek igazolásául szolgáló vámokmányt és az igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a zöldség gyümölcs ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.
2.Kérdés: Kinából szeretnék 5000 tonna fokhagymát importálni. Behozhatom e ezt a mennyiséget az EU-ba milyen feltételek mellett, és hogyan kell kérelmeznem milyen vámkedvezménnyel jár az engedély? 2.Válasz: Vámkedvezményre jogosító kontingens engedélyt csak akkor kaphat, ha igazolni tud a kérelmezést megelőzően kétszer tizenkét hónapon belüli harmadik országokkal folytatott kereskedelmet a zöldség gyümölcs ágazatban, valamint ha megfelel a hagyományos , illetve az új importöri kategória előírásainak. Ezen túlmenően tudni kell, hogy minden harmadik országból történő fokhagyma behozatala az EU-ba AGRIM engedélyhez kötött, és ez egyben a mindenkor érvényben lévő vám megfizetése mellett az egyetlen feltétele az EU-ban történő szabadforgalomba helyezésnek. A kérelmezés feltételeit, az engedélykérelem adatlapot és a kérelmezési biztosítékra vonatkozó információkat részletesen megtalálja a honlapunkon, a www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság címek alatt. Bármikor , bármilyen mennyiségre, bármely harmadik országból kérelmezhető a behozatal, a kérelmezési biztosíték 50 Euró/tonnának megfelelő Ft összeg. A Ft Euró átváltási kurzust www.MKEH.gov.hu-n, a - Kereskedelmi Osztály, -Mezőgazdaság cím -Tájékoztató -III. Biztosítékról szóló fejezet alatt található meg. 100 Euró alatt nem kell biztosítékot befizetni. A kapott AGRIM engedély semmilyen kedvezményre nem jogosít.

Fontosabb fogalmak

REFERENCIA MENNYISÉG: – Referencia mennyiség: e rendelet értelmében – hagyományos importőr által a vonatkozó behozatali vámkontingens-időszakot megelőző elmúlt három naptári év során ténylegesen behozott fokhagyma mennyiségének átlagát jelenti. Kivonat: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. (376/2008/EK 9.cikk) Hagyományos és új importőr: „hagyományos importőrnek” tekintendő az, aki igazolni tudja, hogy fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyt (monitoring "B") , vagy „A”( kontingens) engedélyt kapott és használt az előző három lezárult behozatali vámkontingens-időszakban; valamint egyéb gyümölcs- és zöldségtermékekből a kérelmének benyújtását megelőző utolsó lezárult behozatali vámkontingens- időszak folyamán legalább 50 tonnát hozott be az Unióba vagy vitt ki harmadik országokba. "új importőrök" azok a gazdasági szereplők, akik gyümölcs- és zöldségtermékekből a kérelmük benyújtását megelőző két lezárult behozatali vámkontingens- időszak, illetve a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importáltak az Unióba vagy legalább 50 tonna fokhagymát exportáltak harmadik országokba.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 341/2007/EK rendelete ( 2007. március 29. ) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről " I-II. 1-12. cikk
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 31. ) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról;
A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 19.cikk és 21. cikk


Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 2. § b)

Kulcsszavak

Fokhagyma "A" Gatt vámkontingens engedély; euró árfolyam; hagyományos importőr, új importör; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858