Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00038

Az ügy rövid leírása

A rendeletben meghatározott országokból származó 1701 és/vagy 1702 KN-kód alá tartozó cukor behozatalának lehetősége csökkentett vámtétel mellett. 1. CXL engedményes cukor: 09.4317 sz. kontingens: Ausztrál származású 1701 11 10 KN alá tartozó cukor- kérelmek befogadása felfüggesztve, a kontingens mennyisége 9 925 tonna, a vámtétel 98 EUR/tonna. Felfüggesztve 09.4318 sz. kontingens: Brazil származású 1701 11 10 KN alá tartozó cukor, a kontingens mennyisége 334 054 tonna, a vámtétel 98 EUR/tonna.09.4319 sz. kontingens: Kubai származású 1701 11 10 KN alá tartozó cukor-kérelmek befogadása felfüggesztve, a kontingens mennyisége 68 969 tonna, a vámtétel 98 EUR/tonna. Felfüggesztve 09.4320 sz. kontingens: Bármely harmadik országból származó 1701 11 10 KN alá tartozó cukor, a kontingens mennyisége 253 977 tonna, a vámtétel 98 EUR/tonna. Felfüggesztve 09.4321 sz. kontingens: Indiai származású 1701 KN alá tartozó cukor, a kontingens mennyisége 10 000 tonna, a vámtétel 98/EUR/tonna- kérelmek befogadása felfüggesztve 2. Balkáni cukor 1701 és 1702 KN alá tartozó cukor: 09.4324 sz. kontingens: Albán származású cukor, a kontingens mennyisége 1 000 tonna. 09.4325 sz. kontingens: Bosznia-Hercegovinából származó cukor-kérelmek befogadása felfüggesztve, a kontingens mennyisége 12 000 tonna. Felfüggesztve09.4326 sz. kontingens: Szerbiából vagy Koszovóból származó cukor, a kontingens mennyisége 180 000 tonna. 09.4327 sz. kontingens: Macedonia volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukor, a kontingens mennyisége 7 000 tonna. Ezen kontingensek esetében szükséges az exportáló ország illetékes hatósága által a kérelemben szereplő mennyiséggel azonos mennyiségre kiadott kiviteli engedély 3. Ipari cukor: 09.4390 sz. kontingens: Bármely harmadik orszából származó 1701 KN alá tartozó cukorra, a kontingens mennyisége 400 000 tonna. Fent részletezett kontingensek mindegyikére vonatkozik, hogy :a biztosíték mértéke 20 EURO/tonna. 4. Kivételes behozatalból származó cukor: Jelenleg nincs megnyitva A kontingens részleteit (származás, mennyiség, biztosíték mértéke, kérelmezési feltételek stb.) mindig a kontingenst megnyító rendelet határozza meg. Átmeneti (Horvátország):

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: CXL, Balkáni kontingens esetében:A vámkontingens iránti kérelmet a kérelmező a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságánál nyújthatja be, ahol  HÉA nyilvántartásba vették. - Az az importőr nyújthat be kérelmet, aki a vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányokkal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányokkal, hogy • az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és • az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során a 1701 és 1702 KN alá tartozó termék tekintetében kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal; Ezen igazolás benyújtása alól mentesülnek a 952/2006/EK rendelet 7. cikkének megfelelően elismert gazdasági szereplők akik cukorgyártóként; izoglükózgyártóként; inulinszirup-gyártóként elismeréssel rendelkeznek.

Kizáró okok: Iparicukor: az minősül e rendelet alkalmazásában iparicukor feldolgozónak, aki a 967/2006/EK bizottsági rendelet a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóanIII. fejezet 5. cikkének megfelelően elismertnek nyilvánított.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat); 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy a kérelmezett cukor "finomításra szánt cukor" vagy "nem finomításra szánt cukor", a rendelet és a kontingens számát, elnevezését, valamint a gazdasági évet. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy azt egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Mindegyik kontingensnél: Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról Balkán és CXL kontingens esetében közös : a kérelmezési jogosultságot a kereskedelmi kapcsolat tekintetében igazoló, a vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányok, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok, vagy igazolás arról, hogy a kérelmező a 952/2006/EK rendelet 7. cikkének megfelelően elismert gazdasági szereplő. Az érintett exportáló ország illetékes hatóságai által kibocsátott kiviteli engedély eredeti példánya. CXL kontingenshez még csatolni kell: Finomításra szánt cukor esetében a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy biztosítja a szóban forgó cukormennyiség finomítását az érintett behozatali engedély lejártát követő három hónapon belül. Balkáni cukor kontingens esetében: az érintett exportáló ország illetékes hatósága által kibocsátott kiviteli engedély eredeti példánya. Ipari cukor kontingenshez csatolni kell: a 967/2006/EK bizottsági rendelet a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóanIII. fejezet 5. cikke szerinti elismerést.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelem benyújtása minden hónap első hét napjában, kivéve a gazdasági év (október 1-szeptember 30.) első hónapját: a rendes benyújtási időn felül az előző hónap 8-14. napján is. Az engedélyek kibocsátása a hónap első hét napjában benyújtott kérelmek esetében a benyújtás szerinti hónap 23. napjától legkésőbb az említett hónap végéig történik, a kontingens év első hónapjára vonatkozó, az azt megelőző hónap 8-14. napján benyújtott kérelmek esetében az engedélyek kibocsátása a kérelem benyújtását követő hónap 1-8. napján történik.
A gazdasági év első három hónapjában finomításra szánt cukorra kérelmet kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek nyújthatnak be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A cukor importjához szükséges-e engedély? A cukor behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni. Ha más EU tagországból szeretnék cukrot behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Nem kontingensre kérelmet csak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A cukor behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingenszszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Gazdasági év: a gazdasági év nem feltétlenül egyezik meg a naptári évvel, hanem az adott növény termesztési ciklusához igazodik.

Vonatkozó jogszabályok

891/2009/EK bizottsági rendelet a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről 1301/2006/EK bizottsági rendelet az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról 5. cikk 376/2008/EK bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló rendelet III.fejezet I. szakasz 7.cikk, 8.cikk, 10cikk, 12.cikk, 14.cikk, 16. cikk, 17. cikk, 20. cikk, 21. cikk, 26. cikk, 27. cikk, IV. szakasz, 30. cikk, I. melléklet 282/2012/EU a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról II. fejezet 4. cikk, III. fejezet7. cikk (1) bek., 8. cikk, 10. cikk a) pontja, 12. cikk, 13. cikk (3) bek., V. fejezet 19,20,21,22,23,24,25,26. cikk (2) bek., 28. cikk 17/2004.(II.13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 2.§ b) pont, 3.§, 3/A.§, 4.§, 5.§, 5.§, 1/b melléklet 1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 137.cikk, 140.cikk, 193.cikk, 192.cikk, 219.cikk. 952/2006/EK rendelet -7. cikk. 967/2006/EK rendelet 5,11., 12.,13.cikk, valamint a rendelet melléklete 320/2010. (XII.27.) Korm rendelet 1.§ (1) bek.,15.§ (1)bek. g) pont, (2) bek. 2. melléklet 1.pont 7/2013.(I.18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályiról szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módósításáról 5.§ (11) bekezdés 2004. évi CXL Tv. (Ket.) 98.§ (1), 99.§ (1). 116. § 1990. évi XCIII. Tv. az illetékről melléket XVIII. pontja 85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet

Kulcsszavak

cukor behozatal, kontingens, ipari cukor, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858